Lütfen bekleyin..


TÜBİTAK 165 personel alacak

14 Mart 2018, 12:17 - Okunma: 635

TÜBİTAK 165 personel alacak

TÜBİTAK

SAGE

SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK.SAGE.A.2018-1 (Araştırmacı)

1- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.AB01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

1.1. İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde ihtiyaç duyulan Aerodinamik Tasarım ve Hesaplamalı

Akışkanlar Dinamiği (Computational Fluid Dynamics - CFD) çözümlemelerinde görev alacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

1.2. Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Havacılık

ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Makina Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

1.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Aerodinamik tasarım,

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği çözümlemeleri,

ANSYS Fluent, Spaceclaim DM, FENSAP, Fortran, Matlab yazılımları,

Paralel hesaplama ve programlama,

Benzer alanlarda iş tecrübesi veya Yüksek Lisans, Doktora mezuniyetinin bulunması.

2- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.AB02 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

2.1. İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde ihtiyaç duyulan Aerodinamik Tasarım ve Deneysel Akışkanlar Dinamiği konularında görev alacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

2.2. Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

2.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Makina Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

2.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Aerodinamik tasarım,

Rüzgar Tüneli test teknikleri ve test icrası,

Veri toplama ve işleme,

Model tasarımı ve enstrümentasyonu,

Veri toplama ve cihaz kontrolünde kullanılan programların kullanımı

(Labview vb.),

İş tecrübesi / Yüksek Lisans veya Doktora mezuniyetinin bulunması.

3- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.ELSG01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde ihtiyaç duyulan elektronik kartların ve sensörlerin geliştirilmesi kapsamında; sayısal, analog ve güç elektroniği devreleri tasarlayacak, şematik çizimlerini yapacak, baskı devre çizimlerinin hazırlanmasına destek verecek, üretilmiş olan kartların fonksiyonel testlerini yapacak, FPGA kodlarını geliştirecek, kartların Boundary Scan test projelerini geliştirecek, sinyal işleme, modelleme ve benzetim konularında çalışacak AR-GE personeli (Elektronik Donanım Geliştirme Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 13 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

3.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

3.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda tecrübeye, bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Alan 1 (Sayısal Elektronik Tasarımı) için:

FPGA kodlarının geliştirilmesi,

FPGA kodlarının benzetimlerinin yapılması ve test edilmesi,

Sayısal elektronik devre tasarımı,

Sayısal elektronik devrelerin benzetimi ve testi,

Sayısal elektronik kartların Sinyal Uyumluluk analizlerinin yapılması,

Çizilecek baskı devrenin kısıtlarının girilmesi, baskı devre çizimlerinin hazırlanmasına destek verilmesi,

Üretilmiş olan kartların fonksiyonel testlerinin yapılması.

Alan 2 (Analog Ve Güç Elektroniği Tasarımı) için:

Analog elektronik devre tasarımı,

Güç elektroniği (dc/dc ve ac/dc çeviriciler, motor sürücü devreleri) tasarımı,

Analog ve güç elektroniği devrelerinin benzetimi ve testi,

Güç dağıtım sistemlerinin Güç Uyumluluğu analizlerinin yapılması,

Çizilecek baskı devrenin kısıtlarının girilmesi, baskı devre çizimlerinin hazırlanmasına destek verilmesi,

Üretilmiş olan kartların fonksiyonel testlerinin yapılması.

Alan 3 (Ölçer Geliştirme) için:

Sinyal işleme, veri/sensör füzyonu konularında çalışmış olması,

Modelleme ve benzetim konularında daha önce çalışmış olması,

Navigasyon sistemleri konusunda bilgi sahibi olması,

C/C++, Matlab ortamında algoritma geliştirebilmesi,

Analitik düşünebilme özelliğine sahip, kendi başına araştırma yapabilecek yetenekte olması.

4- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.EÜB01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

4.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde ihtiyaç duyulan elektronik devre elemanları, baskı devre kartı, elektronik devre bütünü, elektronik donanım ve hazır raf ürünleri ile kablaj ürünleri satın alımını planlanmak, üretim planlaması ve takibini yapmak, üretici ve tedarikçiler ile iletişim kurmak, bunlar için kalite güvence gereksinimlerini türetmek, üretim izlenebilirliğini sağlamak, üretim akışı dokümantasyonunu yapmak ve akış kontrolünü sağlamak, gerektiğinde altyüklenici koordinasyonu sağlamak, kalite kontrol, test, doğrulama, depolama gereksinimlerinin türetilmesini ve izlenebilirliğini tasarım mühendisleri ile işbirliği içinde sağlamak üzere AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

4.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

4.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik ve

Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

4.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Askeri elektronik ürünler üretimi yapan firmalarda en az 3 yıl elektronik kart ve kablaj üretiminde deneyimi bulunmak.

IPC-A-600, IPC-A-610, IPC/WHMA-A-620 eğitimlerini alarak geçerli sertifika sahibi olmak.

Elektronik devre elemanları, baskı devre kartı, elektronik devre bütünü, elektronik donanım ve hazır raf ürünleri ile kablaj ürünleri tedariği için şartname ve iş tanımı hazırlamak.

İş güvenliği ve risk yönetimi konusunda deneyimli olmak.

Elektrostatik boşalmaya duyarlı ürünlerle çalışmaya uygun şartların tanımlanması konusunda deneyimli olmak.

Ürün ömür devri yönetim sistemlerinin kullanımında deneyimli olması.

ISO 9001'e dayalı kalite yönetim sisteminde kurumsal süreçlere uygun çalışma konusunda deneyimli olmak.

4.2.3. Yürütülen projelerin gerekleri doğrultusunda mesai saatleri dışında ve/veya Ankara ili dışında çalışılması söz konusudur.

5- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.GKB01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

5.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan projelerde ihtiyaç duyulan hava araçlarının güdüm ve uçuş kontrol mimarilerinin tasarımı, algoritmalarının geliştirilmesi, algoritmaların sistem uçuş dinamiği, performans, kararlılık ve gürbüzlüğe etkilerinin analizi,

gerçekleştirilecek yer ve uçuş testlerine algoritmaların değerlendirilmesi kapsamında destek verilmesi konularında çalışma yapacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

5.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

5.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

5.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Benzer alanlarda iş tecrübesi / Yüksek Lisans veya Doktora mezuniyetinin bulunması.

Hava araçlarının Güdüm ve Uçuş Kontrol mimarilerinin ve algoritmalarının tasarlanması, değerlendirilmesi ve doğrulanması.

Algoritmaların sistem uçuş dinamiği, performans, kararlılık ve gürbüzlük açısından analizlerinin yapılması.

C/C++, MATLAB ve SIMULINK ortamında algoritma ve model geliştirilmesi.

Gerçekleştirilecek yer ve uçuş testlerine algoritma değerlendirmeleri kapsamında test tasarımı, uygulaması ve değerlendirmesi konularında destek verebiliyor olmak.

6- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.GKB02 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

6.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde görüntü işleme, görüntü tanıma, obje tespit, teşhis, takip algoritmaları tasarımı ve nesne modelleme konularında çalışma yapacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

6.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

6.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği

bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

6.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Benzer alanlarda iş tecrübesi / Yüksek Lisans veya Doktora mezuniyeti bulunmak.

Sinyal işleme, doğrusal sistem teorisi, kontrol dersleri almış olmak.

Sinyal işleme, bilgisayarlı g örü, örüntü tanıma ve g örüntü işleme konularında bilgi birikimine sahip olmak.

MATLAB ve SIMULINK ortamlarında yazılım ve model geliştirebilmek,

C/C++ programlama dillerine hakim olmak.

Güçlü 2D/3D düşünme ve sayısal veri işleme yetkinliğ ine sahip olmak.

Araştırma yapmaya meraklı olmak, analitik düşünebilmek, kendi başına

araştırma yapabilecek yetenekte olmak.

7- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.GKB03 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

7.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan projelerde ihtiyaç duyulan hava araçlarının güdüm ve uçuş kontrol mimarilerinin tasarımı, algoritmalarının geliştirilmesi, algoritmaların sistem uçuş dinamiği, performans, kararlılık ve gürbüzlüğe etkilerinin analizi,

gerçekleştirilecek yer ve uçuş testlerine algoritmaların değerlendirilmesi kapsamında destek verilmesi konularında çalışma yapacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı Personelin Görev Yapacağı Şehir

7.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

7.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

7.2.2. 7.2.1. bendinde sayılan bölümlerin birinde Yüksek Lisans derecesine sahip olmak ve alanında en az 8 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

7.2.3. Aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve iş deneyimine sahip olması gerekmektedir.

Hava araçlarının Güdüm ve Uçuş Kontrol mimarilerinin ve

algoritmalarının tasarlanması, değerlendirilmesi ve doğrulanması konusunda bilgi sahibi olmak.

Algoritmaların sistem uçuş dinamiği, performans, kararlılık ve gürbüzlük açısından analizlerini yapabiliyor olmak.

C/C++, MATLAB ve SIMULINK ortamında algoritma ve model geliştirebilmek.

Yer ve uçuş testlerinde algoritma değerlendirmeleri kapsamında test tasarımı, uygulaması ve değerlendirilmesini yapabiliyor olmak.

8- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.GMPYB01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

8.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan projelerin takibi amacıyla takvim, mali kaynak ve işgücü akışını izlemek ve düzenli aralıklarla raporlanması konularında çalışma yapacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

8.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

8.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Endüstri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

8.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Proje yönetim araçlarından MS Project ve/veya Primavera'ya hakim olmak.

Proje yönetim ölçütlerine hakim olmak.

Temel kalite süreçlerine hakim olmak.

İşler arasında önceliklendirme ve zaman yönetimi yapabilmek.

Müzakere yeteneğine sahip olmak, bu konuda eğitim almış olmak.

Temel istatistik bilgisine sahip olmak.

Risk yönetimi konusunda temel bilgi sahibi olmak.

Askeri standartlar ile ilgili temel bilgi sahibi olmak.

Yurtdışı/Yurtiçi seyahat engeli bulunmamak.

9- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.GMSMB01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

9.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan projeler kapsamında geliştirilmek istenen sistemin sistem seviyesinde ve alt sistemler seviyesinde, sistem operasyon konseptinin belirlenmesinden (sistem harekat kavramının mevcut ürünlere göre avantaj sağladığının belirlenmesi, temel operasyonel analizlerin yapılması), teknik yapılabilirlik etüdlerinden ve teknoloji hazırlık seviyelerinin belirlenmesi (tasarımı yapılacak veya hazır alınacak kalemlerin belirlenmesi), sistem konsept seçeneklerinin belirlenmesi, fiziksel, işlevsel, elektriksel, veri ve kullanıcı isterlerinin belirlenmesi (teknik şartnamalerin hazırlanması), sistem ve alt sistem arayüzlerinin ve arayüz isterlerinin belirlenmesi (arayüz kontrol dokumanları oluşturulması), sistem ve alt sistemlerin isterlere uygun tasarlandığının temini ve alt sistemlerin sisteme kabulü, sistemin maruz kalacağı çevre koşullarının belirlenmesi (test planları hazırlanması), çevre koşullarının tasarıma uygulanmasının belirlenmesi (sistem ömür devri yük profili hazırlanması), disiplenler arası eniyilemenin yapılarak maliyet ve performans anlamında en uygun kavramın belirlenmesi, test planlaması ve test kalemi konfigürasyonun belirlenmesi (genel üretim planlaması ve takip edilmesi), tasarımın olgunluk seviyesinin belirlenmesi ve anaçizlerin çekilmesi (teknik gözden geçirmeler), sistemin ömür hesaplamaları ve testleri, ömür devri boyunca kullanıcı geri dönüşleri kaynaklı iyileştirmeler, kullanıcının isterlerine uygun teknik emirlerin hazırlanması, sistemin varyanlarının belirlenmesi konularının tamamı veya bir kısmında görev yapacak AR-GE Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

9.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

9.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Uçak Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Nükleer Enerji Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

9.2.2. Yüksek analitik düşünme yeteneği, alanında bilgi birikimi ve yetkinliğe sahip olunması tercih sebebidir.

10- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.HBTB01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

10.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde "Hedef ve Hedef Tahrip Sistemleri Geliştirme" ve "Güvenlik ve Kurma Mekanizması Geliştirme" çalışmaları kapsamında görev yapacak AR- GE personeli (Tasarım ve Geliştirme Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 6

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

10.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

10.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makina Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

10.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Alanında mesleki tecrübeye sahip olmak.

Hedef Balistiği (Terminal Balistics),

Güvenlik ve Kurulma Mekanizması Tasarım Çalışmaları,

Yüksek Hızlı Çarpma Mekaniği (Impact Mechanics),

Hidrokod Çözümlemeleri (Hydrocode Analysis),

Eniyileme (Optimization),

Yanma (İng. Combustion) ve Tepkime Kinetiği (Reaction Kinetics),

Fortran ile programlama (Yapısal veya Akışkanlar Mekaniği Problemleri),

Katı Modelleme, Mekanik Tasarım, Mekanizma Tasarımı,

Bilgisayar Destekli Tasarım/Mühendislik (CAD/CAE) Bilgisine sahip olmak.

11- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.HSFPYB01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

11.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan projelerde müşterilerle iletişimin yürütülerek müşteri memnuniyetinin sağlanması, önemli proje belgelerinin doğru zamanda oluşturulması, ilgili taraflarla paylaşılması ve etkin olarak kullanımının sağlanması, projelerin doğru olarak planlanması ve yönetilmesi, proje finansal durumunun izlenmesi ve kontrolü, proje durumu ile ilgili yönetimin bilgilendirilmesi, proje ile ilgili olası risklerin tespiti, teknik birimler, satınalma, muhasebe gibi birimlerle birlikte çalışarak proje teminlerinin ve iş ürünlerinin eşgüdümü konularında görev alacak AR-GE Personeli (Proje Yönetim Sorumlusu) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

11.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

11.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makina Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği veya Malzeme ve Metalurji Mühendisliği

bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

11.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Proje yönetimi alanında deneyim sahibi olmak.

Kaynak planlaması ve yönetimi alanında deneyim sahibi olmak.

Zaman veya kaynak yönetimi yazılımları ile ilgili deneyim sahibi olmak.

Yüksek Lisans mezuniyeti bulunmak (Özellikle tez konusunun proje yönetimi ile ilgili olması).

Proje Yönetimi metodolojisi ile ilgili programlara ait sertifika sahibi olmak.

12- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.HSFSMB01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

12.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde elektronik kart donanımı ve yazılım gereksinimlerinin belirlenmesi ve gereksinim yönetimi, füzenin atış kontrol, radar ve fırlatma aracı ile arayüz yönetimi konularında görev yapacak AR-GE Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

12.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

12.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik

ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

12.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda mesleki tecrübe ile bilgi birikimi ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Savunma Sanayii sektöründe 5 yıl mühendislik tecrübesi sahibi olmak.

Sistem Mühendisliği Süreçleri konusunda deneyim sahibi olmak.

Sayısal, analog ve güç elektroniği donanım tasarımı konularında deneyim sahibi olmak.

Yazılım Geliştirme süreçlerine uygun olarak gerçek zamanlı gömülü yazılım tasarımı konusunda deneyim sahibi olmak.

13- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.HSFSMB02 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

13.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde uçuş mekaniği, aerodinamik, güdüm, otopilot ve seyrüsefer gereksinimlerinin belirlenmesi ve gereksinim yönetimi, füzenin atış kontrol ve radar ile arayüz yönetimi konularında görev yapacak AR-GE Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

13.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

13.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

13.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Savunma Sanayii sektöründe 5 yıl mühendislik tecrübesi sahibi olmak.

Sistem Mühendisliği Süreçleri konusunda deneyim sahibi olmak.

Güdüm, Otopilot ve Seyrüsefer Algoritmaları konularında deneyim sahibi olmak.

Aerodinamik Tasarım ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği konularında deneyim sahibi olmak.

Çok Disiplinli Optimizasyon ve Deney Tasarımı konularında deneyim sahibi olmak.

14- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.HSFSMB03 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

14.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde enerjik sistemler gereksinimlerinin belirlenmesi ve gereksinim yönetimi, füzenin atış kontrol ve fırlatma aracı ile arayüz yönetimi konularında görev alacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

14.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

14.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Havacılık

Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

14.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Savunma Sanayii sektöründe 5 yıl mühendislik tecrübesi sahibi olmak.

Sistem Mühendisliği Süreçleri konusunda deneyim sahibi olmak.

İtki Sistemleri konularında deneyim sahibi olmak.

15- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.HSFSMB04 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

15.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projeler kapsamında mekanik ve yapısal gereksinimlerin belirlenmesi ve gereksinim yönetimi, füzenin atış kontrol ve fırlatma aracı ile arayüz yönetimi, konularında görev alacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

15.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

15.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Havacılık

Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Makina Mühendisliği

bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

15.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Savunma Sanayii sektöründe 5 yıl mühendislik tecrübesi sahibi olmak.

Sistem Mühendisliği Süreçleri konusunda deneyim sahibi olmak.

Yapısal Analiz ve Mekanik Tasarım konularında deneyim sahibi olmak.

16- Referans Kodu: SAGE.A.2018-1.HSFSMB05 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

16.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde radar, anten ve veribağı gereksinimlerinin belirlenmesi ve gereksinim yönetimi, füzenin atış kontrol ve radar ile arayüz yönetimi konularında çalışacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

16.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

16.2.1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olabilecek durumda olmak.

16.2.2. Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Savunma Sanayii sektöründe 5

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
GÜNCEL Kategorisindeki Diğer Haberler
Batman'ın Sason İlçesi’nde, yol olmaması nedeniyle çocuklarını okula gö..
Batman’da bir kuyumcuya 3 bin TL’lik sahte kolye satmaya çalışan şahıs, yak..
Batman’da Devlet Demir Yolları (DDY) Müdürlüğüne ait 71 yıllık tarihi su ku..
Batman’da 4 tekerlekli motosikletin kasasında 3 çocuğuyla yolculuk yapan va..
Hayırsever İş Adamları Veysi ve Hayrullah Kubba’nın, merhum anneleri H. Adi..
Genç Muhtar Adayı Abdullah Yıldız, Kültür Mahallesi’nde sadece kâğıt üzerin..

bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=