Lütfen bekleyin..


HASTANEMİZİN PATOLOJİ LABORATUVARINA 2 KALEM SARF MALZEME ALIMI

25 Haziran 2019, 11:57 - Okunma: 373

HASTANEMİZİN PATOLOJİ LABORATUVARINA 2 KALEM SARF MALZEME ALIMI

HASTANEMİZİN PATOLOJİ LABORATUVARINA 2 KALEM SARF MALZEME ALIMI
DEVLET HASTANESİ-BATMAN BöLGE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Hastanemizin Patoloji Laboratuvarına 2 kalem sarf malzeme alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası:2019/296888
1-İdarenin
a) Adresi:Gültepe Mahallesi Eflatun Caddesi No:1 / Batman MERKEZ BATMAN BATMAN MERKEZ/BATMAN
b) Telefon ve faks numarası:4882213065 - 4882213068
c) Elektronik Posta Adresi:batmandhs5@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:2 Kalem Hastanemizin Patoloji Laboratuvarına 2 kalem sarf malzeme alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Batman Bölge Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 30 gün içerisinde idarenin yazılı talebi üzerine yüklenici malzemeyi peyder pey teslimi gerçekleştirecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Batman Bölge Devlet Hastanesi İdari Bina 2.Kat İhale Odası
b) Tarihi ve saati:04.07.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli, teklif edeceği ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi veya ilgili Kurumun internet sitesinden alınmış belgeyi teklif ekinde sunacaktır. Ayrıca, istekli teklif edeceği her kaleme ait UBB Kodunu Teklif Birim fiyatta veya ayrı bir cetvelde belirtecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1) Her malzemeden1 adet numune sunulacaktır. 2) Numunelerin Üzerinde Sıra Numarası Ve Ürün İsimleri Belirtilecektir. 3) Getirilecek Numuneler Düzenli Olmalı Numunelerin Üzerinde Firmayı Tanımlayıcı Bilgilerin Bulunması Gerekmektedir. 4) Numune Getirmeyen Firmalar Fiyat Verdikleri Kalemlerde Değerlendirme Dışı Bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Batman Bölge Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
RESMİ İLANLAR Kategorisindeki Diğer Haberler
Batman'da iş ve işçi ilanları. Elemana mı ihtiyacınız var? satılık Dükk..
BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN KİRALAMA İHALE İLANI
BATMAN İL ÖZEL İDARESİ MERKEZ VE İLÇE ŞANTİYELERE ODUN VE KÖMÜR ALIMI İŞİ..
BATMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Z-KÜTÜPHANE KURULUMU VE DONATIMI
ARAÇ SATIN ALINACAKTIRBATMAN BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ..

bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=