İŞÇİ LİSTELERİ BELLİ OLDU

GÜNDEM
04-06-2020 01:09

Batman Üniversitesi’ne alınacak 26 sürekli işçi kuraları dün çekildi. Listeler, ilan edildi.

İŞÇİ LİSTELERİ BELLİ OLDU

 

Kurada ismi çıkan işçi adayları, mülakata alınacak. Mülakatta başarılı olacak adaylar, temizlik, güvenlik, bahçe bakım ve sıhhi tesisatçı olarak Batman Üniversitesi’nin Batman Merkez’deki Yerleşkeleri, İlçelerdeki Yüksek Okul ve Birimlerinde çalıştırılacak.

Batman Üniversitesi Noter kurası sonucunda her bir kadro için, talep sayısının 4 katı asil ve 4 katı yedek aday
belirlenmiştir. İşe yerleştirmede öncelikli olanların tamamı açık iş sayısının dört katını
geçmediğinden sözlü sınava katılmaya hak kazanmıştır.
Kura sonucunda asıl ve yedek aday olarak ilan edilenler, 03 Haziran 2020 ile 09 Haziran 2020 mesai
bitimine kadar aşağıda belirtilen belgeleri (aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde dosya halinde) Batman
Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Batı Raman Kampüsü Rektörlük Binasına teslim edeceklerdir.

İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Dilekçesi
2. Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi
3. Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
4. Son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi
6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de
alınabilir.)
7. Güvenlik görevlisi ilanına başvuran adayların özel güvenlik sertifikası ve özel güvenlik kimlik
kartlarının aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi
8. Güvenlik Görevlisi olarak başvuran adaylardan en az B sınıfı ehliyet belgesi aslı ile birlikte 1 adet
fotokopisi
9. SGK'dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (E-devlet çıktısı)
10. Sertifika veya mesleki yeterlilik belgesi (Sadece sertifika ve mesleki yeterlilik şartı yer alan
pozisyonlar için) aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

Yapılacak belge kontrolü işlemlerinde; şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve

belgelerini belirtilen sürede teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacak olup, yerlerine yedek
aday listesinde yer alan adaylar sırayla dâhil edilebilecektir.
Sözlü mülakat tarihleri, yerleri ve diğer hususlar daha sonra Üniversitemiz web sayfasından
(WWW.batman.edu.tr) ilan edilecektir.