SAĞLIK HARCAMALARI 200 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ

GÜNDEM
20-11-2020 17:15
Google News

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2019 Yılı Sağlık Harcamaları İstatistiklerinin sonuçlarını paylaştı.

SAĞLIK HARCAMALARI 200 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ


TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre; Türkiye genelinde toplam sağlık harcaması 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,7 artarak 201 milyar 31 milyon TL'ye yükseldi. Genel devlet sağlık harcaması yüzde 22,5 artarak 156 milyar 819 milyon TL'ye ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması ise yüzde 18,8'lik bir artış oranı ile 44 milyar 212 milyon TL olarak tahmin edildi.

YÜZDE 78,0'I GENEL DEVLET BÜTÇESİNDEN KARŞILANDI
Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2019 yılında yüzde 78,0, özel sektör sağlık harcamasının ise yüzde 22,0 olarak gerçekleşti. Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında, 2019 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 51,7, merkezi devlet yüzde 25,6, hane halkları yüzde 16,7, sigorta şirketleri yüzde 2,9, hane halklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler yüzde 2,4, mahalli idareler yüzde 0,7'lik bir paya sahip oldu.

CARİ SAĞLIK HARCAMASI 187 MİLYAR 673 MİLYON TL OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Cari sağlık harcaması 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,1 artarak 187 milyar 673 milyon TL'ye yükseldi. Sağlık harcamaları kapsamındaki yatırımlar yüzde 30,5 artarak 13 milyar 357 milyon TL'ye ulaştı.

TOPLAM SAĞLIK HARCAMASININ YÜZDE 48,2'Sİ HASTANELERDE YAPILDI
Toplam sağlık harcamasının sağlık hizmeti sunucularına göre dağılımı incelendiğinde, ilk üç sıra 2019 yılında da değişmedi. Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içerisinde en büyük payı 2019 yılında yüzde 48,2 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla yüzde 25,8 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar ve yüzde 11,9 ile ayakta bakım sunanlar izledi.

KİŞİ BAŞINA SAĞLIK HARCAMASI 2 434 TL OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Kişi başına sağlık harcaması 2018 yılında 2 030 TL iken, 2019 yılında yüzde 19,9 artarak 2 434 TL'ye yükseldi.

TOPLAM HARCAMA, GSYH YÜZDE 4,7'SİNİ OLUŞTURDU
Toplam sağlık harcamasının GSYH'ye oranı 2018 yılında yüzde 4,4 iken, 2019 yılında yüzde 4,7 oldu. Cari sağlık harcamasının GSYH'ye oranı ise 2018 yılında yüzde 4,1 iken, 2019 yılında yüzde 4,3 olarak gerçekleşti. 

HANEHALKI CEPTEN SAĞLIK HARCAMASININ PAYI YÜZDE 16,7
Hane halkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,4 artarak 33 milyar 626 milyon TL'ye ulaştı. Hane halkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2019 yılında yüzde 16,7 olarak gerçekleşti.