HALKIN SESİ

AYDINLIK GELECEĞİMİZİN GÜVENCESİ: KADINLARIMIZ

AYDINLIK GELECEĞİMİZİN GÜVENCESİ: KADINLARIMIZ

AYDINLIK GELECEĞİMİZİN GÜVENCESİ: KADINLARIMIZ
08-03-2022 06:58
08-03-2022 08:58
Google News

Bireyi hayata hazırlayan aile kurumu toplumsal inşa sürecinde sosyal, eğitimsel, ekonomik,
psikolojik ve sosyolojik birçok işleve sahiptir. Aile kurumunun bu temel işlevleri, toplumların geleceğini şekillendirmektedir.  

Toplumun en önemli kurumu olan ailenin temelinde kadınlarımız vardır. Kadınlarımız, aile kurumunun temel kurucu ve koruyucu rolünü üstlenmekle birlikte ailenin devamlılığını sağlamak gibi önemli bir sorumluluğu da bulunmaktadır. Ailenin geleceği kadınla şekillenir.
Aile içerisinde bireyi hem hayata hazırlama hem de sağlıklı nesillerin topluma kazandırılmasında okul ve öğretmen sorumluluklarını yerine getiren yine kadınlarımızdır.
Aile kurumunda ilişkiler gereği gibi işlemezse bireyler için psikolojik ve toplum için de sosyolojik sorunlar kaçınılmaz olur. İşte tam da bu noktada kadınlarımızın toplumun geleceğini temsil eden sağlıklı, mutlu nesiller yetiştirmek ve onların geleceğini sağlam temeller üzerine kurmak için üstlendiği sorumluluğun önemi büyüktür.  

Toplumların geleceğini ve aydınlık yarınlarını inşa etme sürecinde temel güç olan kadınlarımızın fiziki ve sözlü şiddete maruz kalması, iş gücü piyasasında ve karar alma süreçlerine istenilen düzeyde dâhil olamaması hem bireysel hem toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumların gelişmesinin önündeki en büyük engel, cinsiyet ayrımcılığıdır. Literatüre bakıldığında dünyada tarihsel süreç içerisinde kadınlar pek çok nedene bağlı olarak hak etmedikleri durumlara özellikle de iş gücü piyasasına girmekte birçok engelle karşı karşıya kalmıştır.  

Kadının işgücü piyasasında yer alması toplumda sosyal ve ekonomik önemli birçok duruma katkı sağlamıştır. Bir toplumda kadın ne kadar etkin ve üretim süreçlerine dahil ise o toplum o kadar gelişir. Bu durum aynı zamanda kadının toplumsal statüsünün yükselmesi, bireysel ve toplumsal refahın artması açısından da önemlidir. Kadınların iş gücüne katılımının artması toplumların sadece ekonomik büyümeleri üzerindeki etkisinin yanı sıra sosyolojik birçok katkısı olduğunu da söyleyebiliriz. Toplumun birleştirici, geliştirici ve ileriye taşıyıcı gücü olarak kadınlarımızın iş gücü piyasası başta olmak üzere diğer toplumsal süreçlerde de aktif yer alması bu anlamda önemli bir husustur.

Topluma sağlıklı nesilleri kazandırarak aydınlık yarınlar için kadının hem ailede hem de toplumda statülerinin yükselmesi gerekmektedir. Bu bakımdan hem toplum hem de birey olarak kadının eğitimde, sanatta, çalışma hayatında, sosyal ve siyasal birçok alanda daha fazla bulunmalarını ve hak ettikleri konuma erişmelerini sağlamak, hepimizin en asli görevidir.

Bu duygu ve düşüncelerle kadınlarımız; annedir, sevgidir, şefkattir, umuttur, cesarettir, dayanışmadır, başarıdır, emektir, gelecektir, aydınlık yarınlarımızın teminatı, dünya toplumlarının umududur diyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.
Kadınlarımızın dünyada hak ettikleri saygınlığa kavuşmasını temenni ediyorum.

Unutmayalım ki daha yaşanılabilir bir dünya; ancak kadınlarımızla mümkün olacaktır.

Taner GÜNCE

SOSYOLOG

[email protected]

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
ARŞİV ARAMA
E-GAZETE TÜMÜ
25 Haziran 2022 e-gazete