SAĞLIK

Batman’da sağlıkçılar iş bıraktı

Batman Tabip Odası, Batman Diş Hekimleri Odası, SES Batman Şubesi, Hekim-Sen, Hekim Birliği-Sen, AHEF Bileşenleri, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaptıkları basın açıklamasından sonra greve gitti.

Batman’da sağlıkçılar iş bıraktı
15-06-2022 17:57
15-06-2022 17:58
Google News

GÖREV EYLEMİMİZ SON DEĞİL

1 ün süreyle iş bırakan sağlıkçılar “Yoksulluk sınırı altı ödemelere, bizleri ölümüne çalıştıranlara, sağlıkta şiddeti üretenlere karşı sözümüz var diyoruz. Yeni yasa teklifiyle yeniden farkına vardığınız gibi Meclis’te, ekranlarda yürüttüğünüz senaryolarınız, hem bizlerin hem de toplumun gözünde artık hükümsüzdür. Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken, nitelikli şekilde ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken, sizlerin bize reva gördüğü, performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu. Sizin bizlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlikteyiz. Bugünkü G(ö)REV eylemimiz son değil. Bu bir itirazdır! Meclis’te yürütülen senaryoyu reddediştir! Hakkımız olanı alana kadar hep birlikte, sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspınızın karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Tüm Türkiye’de hakları için, mesleğinin onuru için bir araya gelen milyonlar olarak biliyoruz ki emeğimizin hakkını aldığımız, sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz” denildi.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?