İŞTE BATMAN’IN ÇEVRE SORUNLARI…

GÜNDEM
04-06-2021 13:49   Güncelleme : 04-06-2021 16:50
Google News

Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hasan Argünağa, 5 Haziran Çevre Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada “Temiz ve yaşanabilir bir çevre için mücadelemiz sürecektir” dedi.

İŞTE BATMAN’IN ÇEVRE SORUNLARI…

Argünağa “Batman’da mevcut ve ileride doğabilecek, yaşanması muhtemel çevre sorunlarının önünün alınması ve çözümünün sağlanması, daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için, hiçbir politik-siyasal amacı bulunmayan, hiçbir yere bağımlı olmayan, bağımsız bir sivil toplum örgütü ve gönüllüler hareketi olan Batman Çevre Gönüllüleri Derneği olarak halkımızın hizmetindeyiz. Bu kentin çözüm bekleyen önemli çevre sorunlarını bugün vesilesiyle yeniden hatırlatmak istiyoruz.

1- Kanserojen madde içeren asbestli su borular değiştirilmeli,

2- Halen sadece fiziksel arıtmanın yapıldığı atıksu (kanalizasyon lağım sularının) arıtma sistemi ileri biyolojik ve kimyasal arıtma ünitelerine kavuşturularak Ilısu-Veysel Eroğlu Barajı, devasa bir fosseptik olmaktan kurtulmalı,

3- İluh Deresi Kentsel Dönüşüm Projesi hayata geçirilmeli, ıslah sağlanıncaya kadar temiz tutulmalı, dereye akıtılan lağımlar ivedilikle önlenmeli,

4- Islah edilerek tehdit olarak çıkmaktan kurtarılan Raman Dağındaki Katı Atık/Çöp Bertaraf Tesisine, tüm ilçeler ile beldelerimizin de çevre için tehdit oluşturan çöplerinin taşınarak bertarafı sağlanmalı ve böylelikle belediyenin çöplerden enerji/para kazanması sağlanmalı,

5- Kent merkezinin muhtelif yerlerinde bulunan yüksek gürültü çıkararak halkı rahatsız eden ve çevreyi kirleten, halk sağlığına zarar veren; kullanılmış eski beyaz eşyalar vs malzemeleri toplayarak presleyen çöp evlere izin verilmemeli, bu kirlilik merkezlerinin kent dışına taşınması için geçmiş yıllarda Belediye Meclisince alınan karar uygulanmalı,

6- Kaldırım İşgalleri konusunda daha önce Belediye Meclis’i tarafından alınan karar doğrultusunda işgallere izin verilmemeli,

7- Kent merkezindeki mevcut yeşil dokunun daha etkin şekilde korunması, yapılaşmalara kurban edilmemeli, Yaşar Kemal Kent Ormanı’nın daha fazla ağaçlandırılarak halkın hizmetine açılmalı,

8- Anız yangınlarına karşı son iki yıldır verilen etkin mücadelenin sürdürülmeli, çiftçilerimizin ve köylülerimizin bilinçlendirilmesi için çabalar sürmeli,

9- İlçelerimiz kırsalında bulunan, özellikle Kozluk-Mutki sınırındaki yağmur ormanlarımız korunmalı, hiçbir yerde kaçak kesimlere izin verilmemesi, gençleştirme adı altında yapılan kesimlerde mevzuatlara uyulması, bunun sıkı denetimi yapılmalı,

10- Olası depremlerde kentimizin felaketler yaşamaması için imardaki çarpıklıklar, çok katlı yapılar, çarpık kentleşme ve zemin çöküntüleri meseleleri için ilgili kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar ile ortaklaşılarak çalışmalar yapılmalı, bunun için konferans, panel ve çalıştayların düzenlenmeli,

11- Batman ve yöresinde mısır başta olmak üzere ürünlerin, toprağı mahfeden vahşi sulama yerine damlama yöntemiyle sulanması için gereken çalışmalar Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılarak, çiftçilerin bilinçlendirilmeli,

12- Batman sınırları dâhilindeki başta Veysel Eroğlu olmak üzere çeşitli nedenlerle yaşanacak su çekilmelerinde toplu balık ölümlerinin yaşanmaması için etkin tedbirler alınmalı,

13- Kent içme sularının, geçmişte tespit edilen kanserojen madde içeren fenol nedeniyle düzenli olarak akredite olmuş büyük laboratuarlarda analize gönderilmeli, kamuoyu bilgilendirilmeli,

14- Batman kent merkezinde devam eden hayvan besiciliği meselesi çözüme kavuşturulmalı,

15- Batman’a yeşil kuşak kazandırılması için daha etkin çalışmalar yapılmalıdır” dedi.