RESMİ İLANLAR

S.S BATMAN GÜLTEPE KARMA SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİF BAŞKANLIĞI'NDAN ÜYELERE ÇAĞRI

S.S BATMAN GÜLTEPE KARMA SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİF BAŞKANLIĞI'NDAN ÜYELERE ÇAĞRI

S.S BATMAN GÜLTEPE KARMA SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİF BAŞKANLIĞI'NDAN ÜYELERE ÇAĞRI
28-05-2024 00:00
27-05-2024 18:48
Google News

S.S BATMAN GÜLTEPE KARMA SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİF BAŞKANLIĞI'NDAN ÜYELERE ÇAĞRI

Kooperatifimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurulunun 29.06.2024 Cumartesi günü Saat: 10:00’da aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere Silvan Yolu Üzeri 5.Km Küçük Sanayi Sitesi İdari Binası Batman adresinde bulunan Kooperatif Toplantı Salonunda toplanmasına; ekseriyet temin edilmemesi halinde Olağanüstü Genel Kurulunun 13.07.2024 Cumartesi günü aynı saat ve aynı adreste, aynı gündem maddelerini görüşmek üzere ikinci kez toplanmasını oy birliği ile karar altına aldı.

Mazereti nedeniyle toplantıya katılmayan üyelerimiz, ana sözleşmemiz gereği kooperatifimizin diğer bir ortağını veya 1. derece akrabası olan kişilerden birini vekil tayin edebüir,(Madde;24) eş ve birinci derece (ortağın çocuğu, anne, baba, eşinin annesi babası İçin temsilde ortakların şartı aranmaz ancak vekâlet alır.) Genel kurula katılacak ortaklarımızın ve yetki belgesini almış kişilerin kimlik kartlarının yanında bulundurmaları gereklidir.

Genel kurula ait gündem maddeleri aşağıda olup toplantıya katılmanızı rica ederiz.

S.S BATMAN GÜLTEPE KARMA SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM MADDELERİ

• Açılış ve saygı duruşu.

• Bir başkan, bir ov toplayıcı ve bir kâtipten müteşekkil divan heyetinin secimi

• Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine vetki verilmesi,

• 2023 yılı Yönetim ve denetim kurulları tarafından verilen raporların okunması.

• 2023 vılı Bilanço. .fflY.^MtftT.ve gelir-gider farkı hesaplarının incelenmesi, onanması veya reddi,

• Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üyelerinin ibrası.

• Gelecek Yılın Bütçe ve çalışma programlarının görüşülmesi ve karara bağlanması

• Kooperatif intibak yapılmış Ana sözleşme kabulü maddesinin görüşülmesi

• Kooperatife Dış Denetçi atanması maddesinin görüşülmesi.

• Gerekli görülen diğer hususların görüşülmesi

• Dilek ve temenniler

• Kapanış

#ilangovtrBasın No : ILN02040018