USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

İŞSİZLİK

İŞSİZLİK
20-11-2021

Dinimizce ibadetler ne kadar önemliyse toplumsal sorunlar ve çözüm bulma çabası da o kadar önemidir.

"Kendimize istediğimizi Müslüman kardeşimize isteme", "veren elin alan elden daha hayırlı olduğu" düsturuyla imkanlarımız dâhilinde sorunları çözme noktasında çabalar sarf etmeliyiz.

Her kesin ve kesimin ortak sorunlarından biri de işsizliktir.

Özelikle üniversite bitirmiş gençler arasında işsizliğin giderek artması başlı başına büyük bir sorundur.

İş bulanların (şanslı kesim) asgarî ücrete mahkûm olmaları veya beyin göçüyle eğitimli insanların başka ülkelere gitmesi de ayrı bir sıkıntıdır.

Bu sıkıntının sebebi ülkemizdeki iş arzının az olması yani iş talebinin karşılanmamasıdır.

Devletin yatırımı bırakıp hizmet sektörüne yönelmesi ve özel sektöre teşviklerle iş arzını yükseltme politika ve çabaları da faydalı olmamış, zengini daha zengin etmeden öteye de gitmemiştir.

İşsizlik sorununu çözen, asgarî ücret ve geçim sıkıntısı olmayan ülkelerde devletin yatırımı bırakıp hizmet sektörüne yönelmesi doğru bir politika olsa da ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkeler için yanlış bir politikadır.

Ülkemizin jeo-politik durumu, yeraltı ve yer üstü imkânları, dört mevsimin varlığı, üç tarafının denizlerle çevirili olması, tarım arazileri, ormanlık alanları, tatlı su kaynakları... ve benzeri durumlara bakıldığında işsizlik ve geçim sıkıntısının olması üzücü ve düşündürücüdür.

Ülkemizde bunca imkanlara "yağ var, un var, şeker var helva nerede?" Misali işsizlik, asgari ücret, geçim sıkıntısı ve enflasyon neden hep var olmuştur?

Çok sebepler söylense de kanımca ortak görüşün; devletin yanlış politikaları ve bu yanlış politikalarda bizim de katkımızın olduğudur.

Yıllardır merkez sağ (genelde merkez sağ iktidar olmuş) ve merkez sol dışında ülkenin idaresini başka partilere vermediğimizdir.

Hasbel kader olsa da koalisyonlarla iktidara gelem milli görüşün; işçiye, emekliye, memura verdiği zamlar, denk bütçe, ağır sanayi hamlesine destek olmadığımızdır.

28 Şubat kararlarıyla partisi kapatılan Prof. Necmettin Erbakan ve arkadaşlarının kuruduğu partiye (Saadet partisi) bizimde (%07) oyla onu sandığa gömmemizdir.

Biz değişmediğimiz, yani başka partilere ülkeyi idare etme imkânı vermediğimiz müddetçe sorunlarımız değişmeyecektir.

Babalarımızdan bize bırakılan ve kangren olan işsizlik ile enflasyon, bizden de çocuklarımıza miras kalacaktır.

Selam ve dua ile.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?