BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

RESMİ İLANLAR - 10 ay önce

İLAN

BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No: 2021/912 Esas 22/05/2023

Davacı DSİ Genel Müdürlüğü ile Davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Mahkememizin 07/07/2022 tarihli kararında;"Açılmış bulunan davanın KABULÜ ile,

1-Dava konusu Batman ili, Hasankeyf ilçesi, Kelekçi köyü,101 ada 677 nolu parseldekayıtlı taşınmazın kamulaştırmabedelinin58.313,67TL olduğunun tespitine,

2-Dava konusu Batman ili,Hasankeyf ilçesi,Kelekçi köyü/mahallesi 101 ada 677 nolu parseldekayıtlı taşınmazın tapu kaydınıniptali ile TMK 999 maddesi gereğince DSİGenel Müdürlüğü adına ve lehine tapudan YOL OLARAK TERKİNİNE,

3-Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin davalılaratapudaki hisseleri ve veraset ilamındaki paylarıoranında derhal ödenmesine,

4-Dava 4 ay içinde sonuçlandırılmadığından mahkememizce tespit edilen 58.313,67 TLkamulaştırma bedeline;29/04/2022 tarihinden, karar tarihi olan 23/06/2022 tarihine kadar yasal faiz işletilerek davacıdan tahsili ile davalılara tapudaki hisseleri ve veraset ilamındaki payları oranında ödenmesine,

5- Taşınmaz üzerinde var ise haciz, ipotek, vakıf, vs takyidatın hükmedilen bedele yansıtılmasına,

6- Kararın gereği için bir suretinHasankeyfTapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

7- Kararın gereği içinbir suretinin Vakıflar Bankası Batman Şubesine gönderilmesine,

8-Davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

9-Yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde BIRAKILMASINA

10-Davalı Ömer AY kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeler gereğince hesap edilen 5.100,00TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Ömer AY'a verilmesine,

11-Karar kesinleştikten sonra dosyada gider avansı kalması halinde talep halinde davacıya İADESİNE,

12-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 12055/17 numaralı başvuru sonucu verilen 23/10/2018 tarihli kararı ve Anayasa Mahkemesinin 2016/9364 başvuru numaralı, 01/06/2019 gün 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı da göz önüne alınarak davacı idare lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Dair, verilen karar tarafların yokluğunda yasa gereği terkinve tescil yönünden kesin, bedelin tespiti yönünden kararın taraflara tebliğinden itibaren mahkememize verilecek bir dilekçe ile 2 hafta içerisinde DiyarbakırBAM'a istinaf yolu açık olmak üzereverilen karar açıkça okundu usulen anlatıldı."

Şeklinde hüküm kurulmakla; mahkememizce verilen karar tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve kendisine tebligat yapılamayan davalı 26134920298 TC Kimlik Numaralı Esengül KIZILTAŞ'a tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

 

Haftanın Öne Çıkanları

Hasankeyf Yolunda imar düşecek

2023-06-15 17:20 - GÜNDEM

Ali Kemal, Batman’ın damadı oldu

2023-06-15 12:06 - YAŞAM

O tren Batman’a gelecek

2023-06-13 16:40 - GÜNDEM

İşte valinin yeni projesi;

2023-06-15 17:40 - GÜNDEM

Batman Valiliği yıkılacak

2023-06-17 15:26 - GÜNDEM

Batman’da doktor intiharı!

2023-06-18 23:11 - GÜNDEM

Esnaf kepenk açamadı

2023-06-12 13:40 - ESNAF HABERLERİ

TPAO 126 işçi alacak

2023-06-12 09:46 - GÜNDEM

BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

2023-06-19 00:00 - RESMİ İLANLAR

İstiklal Parkı, iki bekçiye emanet

2023-06-13 14:20 - YAŞAM

İlgili Haberler

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

00:00 - RESMİ İLANLAR

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

00:00 - RESMİ İLANLAR

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

00:00 - RESMİ İLANLAR

2024 YILI MEDENİYET, TARİH VE KÜLTÜR KAMPLARI ORGANİZASYON HİZMET ALIM İŞİ

00:00 - RESMİ İLANLAR

KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

00:00 - RESMİ İLANLAR

Günün Manşetleri

Gram altında tarihi zirve

09:53 - EKONOMİ

Bu sene güneşten korunmak, pahalıya patlayacak

09:30 - YAŞAM

Suriyeli Araf, iki işe birden koşuyor

09:00 - YAŞAM

Buzlaşın bardağı 10 TL…

08:00 - YAŞAM

Markette 20, tablada 7,5 TL…

07:42 - ESNAF HABERLERİ