RESMİ İLANLAR

BATMAN 2. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

BATMAN 2. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

BATMAN 2. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN
16-11-2023 00:00
15-11-2023 19:02
Google News

BATMAN 2. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2021/85 Esas KARAR NO : 2022/594 SN.ŞEHMUS TUNCAYHÜKÜM :

1-Davanın KISMEN KABUL KISMEN REDDİ ile; Batman İli, Merkez İlçesi,Çudi Mahallesi, Cilt No:** , Hane No:2** , BSN:6"de nüfusa kayıtlı Mustafa ve Adile kızı,**/**/19** Batman doğumlu, 256*****258 T.C. kimlik nolu GURBET TUNCAY ile aynı yer, BSN: 3'de nüfusa kayıtlı Şemsettin ve Hanım oğlu**/**/19** Batman doğumlu, 526*****516 T.C. kimlik nolu ŞEHMUS TUNCAY'IN TMK 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Müşterek çocuklar Aleyna, Miray Hanım ve Semanur Deniz'in velayetlerinin davacı annelerine verilmesine, davalı baba ile müşterek çocuklar arasında şahsi ilişki tesisine;

Her ayın 1. Ve 3. Cumartesi ve Pazar günler günleri saat 10:00'dan aynı gün akşam saat 18:00 kadar dini bayramların 1. günü sabah saat 10:00'dan aynı günü akşam saat 18.00'a kadar ve her yılın babalar gününde sabah saat 10:00'dan akşam 18:00 kadar, -davalı babanın davacı annenin ikametgahından alınarak ve süre sonunda annenin ikametgahına teslim edilmek suretiyle müşterek çocuğu yanına almak suretiyle görüştürülmesine, şahsi ilişkinin bu şekilde tesis ve devamına,

3-Velayetleri kendisine tevdi edilen tarafa 4721 sayalı MK'nun 353. maddesi gereğince kararın kesinleşmesinden itibaren çocukların mal varlığı varsa bunun dökümünü gösteren bir defteri üç ay içinde mahkememize vermesi ve varsa mal varlığın davaya yapılan yatırımlarda gerçekleşecek önemli değişiklikleri mahkememize bildirmek zorunda olduğunun ihtar edilmesine, (ihtar edildi)

4-Davacının maddi tazminat talebinin KISMEN KABULÜ KISMEN REDDİ ile 25.000-TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

5-Davacının manevi tazminat talebinin KISMEN KABULÜ KISMEN REDDİ ile25.000 -TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

6-Mahkememizin 21/03/2022 tarihli ön inceleme tensip zaptının 7. Maddesi ile davacı eş lehine dava tarihinden itibaren aylık 400 TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesi şeklinde kurulan hükmün kararın kesinleşmesine kadar devamına, karar kesinleştikten sonra aylık 500 TL yoksulluk nafakası olarak devamına, fazlaya ilişkin talebin reddine,

7-Mahkememizin 26/05/2022 tarihli duruşma zaptının 6 nolu ara kararı ve 21/03/2022 tarihli ön inceleme tensip zaptının 9. Maddesi ile müşterek çocukla lehine takdir edilen tedbir nafakaları ile tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere her bir çocuk için ayrı ayrı aylık 500 er TL'den toplam 1.500TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak velayeten davacıya verilmesine, kararın kesinleşmesinden sonra tedbir nafakasının iştirak nafakası olarak devamına, fazlaya ilişkin talebin reddine,

8-Ziynet eşyaları yönünden davanın REDDİNE,

9-Boşanma davası yönünden dava açılırken peşin alınan harcın karar ve ilam harcı olarak mahsubu ile eksik kalan 21,40 TL karar harcının davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

10-Davacı tarafından peşin yatırılan 127,10 TL harç ve 2.332,30 TL yargılama gideri olmak üzere toplam 2.460,40 TL bedelin davalıdan alınarak davacıya iadesine,

11-Ziynet eşyası alacağı davası yönünden dava açılırken alınmayan 59,30-TL başvuru harcı ile 80,70 TL karar harcının harcının davacının ziynet eşyalarına yönelik talebi reddedildiğinden davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

12-Suçüstü ödeneğinden karşılanan toplam 795,90 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

13-Boşanma davası yönünden davacı asil kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan A.A.Ü.T'sine göre 9.200-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

14-Davacı tarafından yatırılan gider avansından arta kalan masrafın karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

15-Karar kesinleştiğinde iki suretinin gereği için Batman Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine, Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 27/07/2023

#ilangovtrBasın No : ILN01932399