GÜNDEM

BEKARA EV VERMEMEK ‘HAK İHLALİ’ SAYILDI

Anayasa Mahkemesi, bekara konut hakkı verilmemesini ayrımcılık yasağının ihlali saydı.

BEKARA EV VERMEMEK ‘HAK İHLALİ’ SAYILDI
28-09-2021 14:42
28-09-2021 14:44
Google News

HASANKEYF’TE BEKARA EV VERİLMEMESİ, MAHKEMEYE TAŞINDI

Anayasa Mahkemesi, Batman Hasankeyf'te yapılan baraj nedeniyle evlerin yeni yerleşim alanına taşınması projesinden bekar olduğu gerekçesiyle yararlandırılmayan kişinin bireysel başvurusunda ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmetti.

MAHKEME TAŞIMASINI KARARLAŞTIRDI

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Hasankeyf'te yaşayan ve bekar olan başvurucunun annesi 2008'de, babası ise 2010'da vefat etti. Devlet Su İşleri tarafından bölgede yapılan Ilısu Barajı'nın ilçe merkezini etkilemesi dolayısıyla yapılan kanun değişikliğiyle de ilçe merkezinin yeni yerleşim alanına taşınması kararlaştırıldı. Bu durumdan etkilenen vatandaşlara 5543 sayılı Kanun'un geçici 8'inci maddesiyle belirlenen hususlar kapsamında mülklerinin temini sağlandı ancak ilgili kanunda ‘aile vasfını taşıma’ şartı bulunduğundan bekar başvurucu bu haktan yararlanamadı.

Bunun üzerine Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuran ve olumsuz cevap alan kişi, idari işlemin iptali istemiyle açtığı dava da mahkemece reddedilince Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yaptı. Başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme, mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmetti.

KARARIN GEREKÇESİ

Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının gerekçesinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) 1 numaralı protokolünün ‘mülkiyetin korunması’ başlıklı birinci maddesi hatırlatılarak, AİHS'nin 14'üncü maddesinde de hak ve özgürlüklerin hiçbir ayrımcılık gözetilmeden sağlanması gerektiğine yer verildiği kaydedildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine göre farklı muamelenin nesnel ve makul bir gerekçeye sahip olunmaması halinde ‘ayrımcı’ olarak nitelendirileceği belirtilen kararda, Anayasa'nın 35'inci maddesinde de mülkiyet hakkının tanımlandığı ve Anayasa'nın 10'uncu maddesine göre de herkesin kanun önünde eşit olduğu aktarıldı.

Somut olayda, kardeşi olmayanların ve bekar olanların haktan mahrum kaldıkları ifade edilen kararda, farklı muamele yapıldığının açık olduğu kaydedildi.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?