RESMİ İLANLAR

BEKİRHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BEKİRHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BEKİRHAN  BELEDİYE BAŞKANLIĞI
27-11-2023 00:00
27-11-2023 08:33
Google News

BEKİRHAN  BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DUYURU

2015 Model Hidromek 102S Alpha 4CX Uzar Bom Makine Sorunsuz full tamirli bakımlı çok temiz  belirtilen yer , gün ve saatte  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık ihale usulü (artırma)  yoluyla satışa çıkarılmıştır.

İhalenin Yeri , Günü ve Saati :

İhale,  Belediye Encümenince  04.12.2023 Pazartesi günü saat 14:00’ de  Bekirhan Beldesi Turgut ÖZAL Mahallesi Atatürk Cad. No:12  Kozluk/BATMAN adresinde bulunan Belediye Başkanı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI 

a. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun “İhaleye katılabilme şartları” başlıklı 5 nci maddesinde “Bu Kanuna göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.”

b. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6.maddesinde yazılı kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye katılanın üzerine ihale yapılmış bulunursa, geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı ve güvence bedeli belediyeye gelir kaydedilecektir.

c. İhaleye iştirak edecekler 500,00 TL bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

#ilangovtrBasın No : ILN01935356