RESMİ İLANLAR

T.C. BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
24-11-2023 00:00
23-11-2023 19:34
Google News

İLAN

T.C. BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/300 Esas

DAVALILAR : 1- KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnönü Bulvarı No:14 06100 Çankaya/ ANKARA

2- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İzmir Muhakemat Müdürlüğü Konak/ İZMİR

3- DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4- URGANLI KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ Urganlı Köyü Kesmeköprü Batman Merkez/ BATMAN

Davacı Yahya BEYLAN tarafından davalılar aleyhine açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekilinin, dava konusu; Batman İli, Hasankeyf İlçesi, Urganlı Mahallesi, 141 ada 1 Parsel sayılı taşınmaza komşu olan ve ilan ekindeki fen bilirkişisi krokilerinde de gösterilen 7.644,35 m² yüz ölçüme sahip tarla niteliğindeki taşınmaz ile Urganlı Mahallesi, 166763,69 m²'lik taşınmazın fen bilirkişi raporunda B, C, D, E, F, G, H, I ve İ harfleri ile gösterilen tarla niteliğindeki taşınmazın arazi Kadastro çalışmaları esnasında tescil dışı bırakıldığını bildirerek adına tapuya kayıt ve tescilini talep etmiş olup, dolayı bu taşınmazla ilgili üstün hak iddia edenlerin Batman 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/300 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları, TMK'nun 713. Maddesi gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde bir itiraz davası açılmaz veya açılıp da reddedilir ve iddia sabit olursa davaya konu taşınmazın tesciline karar verileceği hususu ilan olunur.

#ilangovtrBasın No : ILN01937754