RESMİ İLANLAR

T.C.BATMAN3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.BATMAN3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.BATMAN3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
23-11-2023 00:00
22-11-2023 18:38
Google News

T.C.BATMAN3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TPAO Genel Müdürlüğü tarafından Batman İli Beşiri İlçesi Çakıllı Köyünde kain 189 ada 6 parselin ve kamulaştırılacak alanı aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen taşınmaz için kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup davalının duruşmanın atılı bulunduğu 14/12/2023 tarihinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK’nin 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TPAO Genel Müdürlüğüne yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Batman Şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalının (maliklerin) konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden 7 gün sonra iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur.20/11/2023

ESAS NO MALİKİ MEVKİİ PARSEL NO MİKTARI

2023/547 Burhan DAYAN Beşiri/Çakıllı Ky. 189 ada 6 parsel 23.325,87m2

#ilangovtrBasın No : ILN01936591