HALKIN SESİ

Batmanlı Öğretmenin soruları YKS/TYT’de çıktı

Sason Yücebağ Çok Programlı Anadolu Lisesinde kimya öğretmenliği yapan Ceylan Günaydın’ın 12. sınıf sayısal öğrencileri için hazırladığı kimya deneme sınavı sorularının benzerleri, YKS/TYT 2024 kimya sorularında yer aldı.

Batmanlı Öğretmenin soruları YKS/TYT’de çıktı
13-06-2024 00:00
12-06-2024 14:33

Kimya öğretmeni Ceylan Günaydın’ın 12. sınıf sayısal öğrencileri için hazırladığı kimya deneme sorularının benzerleri, YKS/TYT 2024 kimya soruları arasında yer aldı. Günaydın, o sorularını Gazetemiz Sonsöz’le paylaştı.

 YKS/TYT Kimya 2024:

Bir kap içinde derişik NaOH sulu çözeltisi bulunuyor. Bu çözeltiden X cam malzemesi kullanılarak 5 mL alınıyor ve Y cam malzemesi içine konuluyor. Daha sonra saf su

ile hacim 1 L’ye tamamlanarak daha seyreltik bir çözelti elde ediliyor. Buna göre çözeltinin hazırlanmasında kullanılan X ve Y malzemeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?  

                X                         Y

A)  Erlenmayer              Büret

B)  Pipet                          Balon joje

C)  Balon joje                 Büret

D)  Beherglas                 Pipet

E)  Erlenmayer               Huni

 

TYT/2024 Kimya deneme sınavı Ceylan Günaydın:

Kimya laboratuarlarında bulunan aşağıdaki malzemelerden hangisi sıvı çözeltilerin ölçülmesi, karıştırılması ya da ısıtılması süreçlerinde kullanılmaz? (A) Erlenmayer

B) Beherglas

C) Mezür

D) Balon joje

E) Spatül

……………………………

YKS/TYT Kimya 2024:

K ve L maddelerinin tanecikleri arasındaki etkileşimlerle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

- K’nin tanecikleri arasında sadece indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi vardır.

- L’nin tanecikleri arasında dipol-dipol etkileşimi vardır. Buna göre K ve L maddeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

(1H, 6C, 8O, 9F, 10Ne)

         K                   L

A)   CH4              F2

B)    H2               O2

C)   Ne              H2O

D)   H2O           HF

E)   HF              Ne

 

TYT/2024 Kimya deneme sınavı Ceylan Günaydın:

Kimyasal türler arası etkileşimlerle ilgili,

I.HF ve H2O bileşik çifti arasında sadece dipol-dipol etkileşimi bulunur.

II.CH3Cl ve HCl arasında London kuvvetleri görülür.

III.NH3 ve H2O arasında dipol-dipol, hidrojen bağı ve London kuvvetleri görülür. Yargılarından hangileri doğrudur?

A)Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

……………………..

YKS/TYT Kimya 2024:

Belirli bir sıcaklıkta, 80 gram tuz ile 120 gram su karıştırılıyor. Daha fazla çözünme olmayıncaya kadar beklendiğinde tuzun 40 gramının, kabın dibinde çözünmeden kaldığı gözlemleniyor. Buna göre çözeltide tuzun kütlece yüzde derişimi kaçtır ?

(Suyun buharlaşmadığı varsayılacaktır.) ( YKS/TYT KİMYA 2024 )

A)20      

B) 25   

C) 30      

D) 35      

E) 40

 

TYT/2024 Kimya deneme sınavı Ceylan Günaydın:

Kütlece % 25’lik 200 g NaCl çözeltisine bir miktar NaCl ve 250 g su ekleniyor. NaCl’nin 20 g çözünmeden kalıyor. Oluşan son çözeltinin derişimi kütlece % 20 olduğuna göre eklenen NaCl kaç gramdır?

A) 50

B) 60

C) 65

D) 70

E) 75

………………..

YKS/TYT Kimya 2024:

Sıvı hâldeki etanol ile ilgili ,

I. Açık bir kapta her sıcaklıkta buharlaşır.

II. Aynı koşullarda farklı yüzey alanına sahip eşit

kütleli iki etanol örneğinin buharlaşma hızları

aynıdır.

III. Etanolün denge buhar basıncı, içinde bulunduğu

kabın hacmine bağlıdır, ifadelerinden hangileri doğrudur?

A)Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D)I ve III

E) II ve III

 

TYT/2024 Kimya deneme sınavı Ceylan Günaydın:

Aynı ortamda kaynamakta olan etil alkol ve saf su örnekleri ile ilgili;

I)Sıcaklıkları farklıdır.

II)Buhar basınçları aynıdır.

III)Moleküller arası çekim kuvveti aynıdır.

Yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E)  I, II ve III

 

………………….

 

YKS/TYT Kimya 2024:

Hidrojen florür (HF), standart şartlarda gaz hâlde

bulunan ve suda çözünebilen bir maddedir.

Hidrojen florürün sulu çözeltisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Cam yüzeyleri aşındırır.

B) Sulu NaOH çözeltisi ile tepkimesinden tuz ve su oluşur.

C) Mavi turnusol kâğıdının rengini kırmızıya çevirir.

D) Aktif metallerle tepkimeye girerek H2 gazı açığa çıkarır.

E) 25 0C’de pH değeri 7’den büyüktür.

 

TYT/2024 Kimya deneme sınavı Ceylan Günaydın:

Asitlerle ilgili,

I)Suda %100 oranında iyonlaşırlar.

II)Mavi turnusol kâğıdını kırmızıya çevirirler.

III)Sulu çözeltileri elektriği iletir.

Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E)  II ve III

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SOSYAL MEDYA