Anadil, kimliğin anahtarıdır

Anadil, kimliğin anahtarıdır
21-02-2024

Her insan kendi rızası ve tercihi dışında farklı özelliklerle yaratılmıştır.

İnsanı birebirinden farklı kılan en önemli özellik de etnik kimlik ve dilleridir.

Dünyada 7 binin üzerinde farklı dille konuşan halklar var.

Her bir dil, değerli ve önemlidir.

Anadil, halkın kimliğinin anahtarıdır.

Bundan dolayı dil, bir halkı var eden en önemli varlıktır.

Her bir dil, kültürel mirasın en önemli parçasıdır

Kendi dili ile konuşan insan, daha öz güvenli ve daha gururludur.

Anadili ile konuşanlar bir öz benliğe sahip olur, kişiliği ve karakteri daha sağlam olur.

Kendi dilini sahiplenenler, farklı kültür ve dillerdeki zenginliği ve özelliği de daha iyi anlar.

Bu sayede kendi diline sahip çıktığı gibi başka dillere de saygılı olurlar.

Dilleri yaşatan en önemli faktör ise bu önemli mirası sahiplenmektir.

Çocukların anadillerini bilmeleri de birçok açıdan önemlidir.

Bir insanın anadilde eğitimi, olmazsa olmazlardandır.

Anadilde yeterli öğrenimi gören her bireyin  başarı şansı da yüksektir.

Anadilin önemi anlatmakla bitmez.

Bu kapsamda 21 Şubat, çok dilliliği kabul etmek ve teşvik etmek açısından önemli bir gündür.

Kabul etmek gerekir ki ülkemizde hâlâ dilsel ve kültürel özgürlük çeşitliliği açısından birtakım sorun ve engeller var.

Oysa anadili öğrenmek, korumak, konuşulmadına alan yaratmak devletin temel görevlerinden biridir.

Bu temel görevin yerine getirilmesini hatırlatmak açısından Uluslararası Ana Dil Günü bir fırsattır.

Türkiye’de özellikle Kürtçe dili ile ilgili yaşanan hak ihlalleri ne yazıl ki devam ediyor.

En basitinden, TBMM kürsüsünde bile bir milletvekili çıkıp Kürtçe konuştuğunda, oturumu yöneten başkan konuşmanın Kürtçe yapılmaması için uyarıda bulunur, Kürtçe tutanaklara bilinmeyen dil olarak geçer.

Diğer bir taraftan Kürtçe kültürel etkinlikler, konser ve tiyatrolar türlü türlü engellerle karşılaşmaktadır. Yasaklar veya salon tahsisi iptali adeta sıradanlaşmış durumunda.

Hakları var eden kültürel varlığın korunmasının gerekliliğini herkes vurgulamaktadır.

Ancak anlamsız ve gerekçesiz bir şekilde engellemeler sürmektedir.

Barış içinde bir arada yaşama, dillerin sürdürülebilirliği ve demokrasi için çok dilliliğin önemi büyüktür.

Çok dillilikte yasaklar ve engeller var oldukça o dilin korunması geliştirilmesi oldukça zordur.

Dilin yaşatılması ve eksiksiz olarak öğrenilmesi ancak eğitimle mümkündür.

Uluslararası Ana Dil Günü,  ana dillerin yaşatılması ve eğitim dili olmasını haykırmak için bir fırsattır.

Kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya olan Kürtçe dil ile ilgili bir çok talep dille getirildi yine.

Ana sütü kadar helal olan kadim anadillerden biri olan Kürtçe dili ile ilgili talepleri göz aradı etmemek lazım.

Hey şeyden önce, Kürtlerin kendi dillerini çocuklarına unutturmaması gerekir.

Anadile sahip çıkmak, benliğine ve kimliğine sahip çıkmaktır.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?