Değer Yaratan Liderler

Değer Yaratan Liderler
18-03-2023

Teknolojinin ortaya çıkması, dünya genelinde büyük bir değişim ve dönüşüme neden oldu. Her geçen gün biraz daha fazla hayatımıza giren teknoloji ürünleri olan bilgisayar, cep telefonu, robotlar, sensörler, kameralar, GPS, elektrikli arabalar vb. ile beraber hayatımızda hem olumlu hem olumsuz pek çok değişim ve dönüşüm yaşanıyor.

Günümüzde robotik teknolojisinin ve yapay zekanın gelişmesiyle birlikte, insanların yaptığı işlerin çoğu robotlar tarafından gerçekleştirilmeye başlandı.

Diğer bir taraftan da eğitimde, kamu hizmetinde, tarımda, uzayda, ulaşımda, bankacılık sisteminde vb. teknolojik ürünlerin kullanılması yaşamımızda daha az maliyet, kaliteli hizmet, kısa sürede hizmet verme gibi olumlu gelişmelere de yol açmıştır.

Ayrıca literatüre instagram, whatsapp, innovasyon, bitcoin , çevrimiçi, çevrimdışı, zoom, HD, metaverse, wifi, youtube, bluetooth gibi hayatın her noktasını etkileyen pek çok yeni  kavram kazandırmıştır.

Yeni gelişme ve değişimleri tam olarak ifade edemeyen daha önceki kavram ve kelimelerin mevcut anlamları sorgulanıp yeniden yorumlanmaya başlandı.  Bu nedenle arkadaşlık, adalet, iyi, kötü, normal, güzellik, doğruluk, faydalılık, liderlik gibi kavramlar anlam değişimine uğrayarak farklı bir boyut kazanmaya başladı.

Daha önce liderlik denildiğinde akla; emir verme,  soyluluk, her şeyi bilen, kutsallık, yaşça büyük olma, erkeklik, tek kişi gibi değişmeyen ve ilkel özellikler gelirdi. Lider ise toplum içerisinde; saygı duyulan, hizmet edilmesi gereken, her şeyin en güzelini hak eden, danışılması gereken kişi konumundaydı.

Her şeyin büyük bir hızla dijitalleştiği, her türlü bilgiye kolaylıkla ulaşabildiğimiz, iletişim ve etkileşim olanaklarının daha da yaygınlaştığı günümüz teknoloji çağında  “LİDERLİK” kavramı da bu gelişmelerden etkilenerek çok farklı bir boyut kazanmıştır.

Günümüzde “LİDERLİK” denildiğinde kibarlık, liyakat, farklı ortamlara çabuk adapte olma, sosyal sorumluluk taşıma,  grup çalışması, bilgi paylaşımı, empati, hoşgörü, farklı düşünebilme, kendini geliştirme, sürekli öğrenme gibi çağın özelliklerine cevap verebilen özellikler akla gelmekte.  Lider ise insani değerleri önemseyen, toplumsal faydayı ön planda tutan bir konumdadır.

Farklı kurumlarda uzun yıllar boyunca görev yapan iki iş insanı; Ümran BEBA ve Arzu ÇEKİRGE PAKSOY  tarafından kaleme alınan “DEĞER  YARATAN LİDERLER” adlı kitapta, Türkiye ve dünyanın değişik yerlerinden toplam on yedi CEO ve başarılı iş insanı ile gerçekleştirilen röportajlar yer almakta.

Görüşü alınan kişiler; bilgisi ve tecrübesi ile sosyal sorumluluk bilinci, sürdürebilirlik ve sosyal etki kavramlarının üzerinde duruyor.  Günümüz dünyasında liderlik kavramını tartışıyor.

Çünkü ; Liderler  görüşleriyle, çalışmalarıyla hem çalışanlarına hem de topluma örnek teşkil etmekte ve geleceği şekillendirmekteler.

Ayrıca liderler gerçekleştirdikleri ile dünyayı daha da yaşanabilir bir hale getirebilecekleri gibi dünyaya büyük zararlar da verebilirler. Bu durum liderlerin sorumluluklarını da artırmakta.

Kitabı okurken Sorulara verilen cevaplarda liderlik ile ilgili toplumsal faydayı ön planda tutmak, empati, öğrenmeyi sürdürme, kitap okuma,  kendini geliştirme, dinlemesini bilmek, hoşgörü, değişikliklere çabuk adapte olabilme gibi özelliklerin öne çıktığını fark ettim.

Ayrıca birbirine benzer sorulara verilen farklı cevaplar bana, başarılı insanların her birinin geçtiği yolların, yaşadığı zorlukların, hayat hikayelerinin birbirinden çok farklı olduğunu gösterdi.

Bu kitabı okuduğunuzda bir insanın değerinin soyundan, cinsiyetinden, inancından değil gerçekleştirdiği faydalı işlerden geldiğine şahit olacaksınız. 

Lider ve liderlik kavramları üzerine derin okumalar yapma ihtiyacı hissedeceksiniz.

İçerdiği farklı fikir ve öneriler ile yöneticilere ve gençlere ışık tutacak bu harika kitabı okumanızı tavsiye ederim.

İyi okumalar…

 

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?