Doktorlar neden Batman’dan gidiyor?

Doktorlar neden Batman’dan gidiyor?
31-03-2024

Batman’ın temel sorunlardan biri gerekli durumlarda sağlığa erişim problemidir.

Birinci basamaktan en son başlamağa kadar vatandaşlar, hastanelerden yeteri kadar faydalanamamaktan şikayetçi.

Sağlıklı yaşam ve sağlığa erişim hakkı devletin temel görevidir.

Sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bireyler için devletin yeteri tesisleri ve şartları oluşturma hakkı vardır.

Batmanda sürekli hastaneler yapılıyor.

Yapımı devam eden hastaneler var.

Mevcut sağlık kuruluşunda kapasite artırılıyor.

Doktor ve sağlık personelleri sayısı sürekli artıyor.

Ancak gelen sağlıkçı sayısı kadar giden de oluyor.

Sağlık çalışanlarının Batmandan neden tayin isteyip gittikleri ile ilgili bir çok gerekçe var.

Bu gerekçelerin başında toplumun sağlık personellerine olumsuz yaklaşımı kaynaklanıyor.

Sahiplenme yok.

Ödüllendirme yok.

Destekleme yok.

Moral veren yok,.

Aksine hekim ve sağlıkçıların yükü çok ağır.

Hekim ve sağlıkçı başına düşen hasta sayısı, iş yükünü ağırlaştırmaktadır.

Ağır iş yükü altında ezilen doktorlar bunca emeğe rağmen hak ettikleri değeri ve ücreti alamıyor.

Üstüne üstelik saldır, hakaret ve mobinge uğruyorlar.

Yine sağlık sisteminin çok karmaşık olmasından kaynaklı sorunlar var.

Bu durum sağlık hizmetlerinin verilmesini de ister istemez olumsuz etkilemektedir.

insan hayatı ve toplumun sağlığı doğrudan etkileyen kesintisiz sağlık hizmetinin verilmesinin en önemli ayağı sağlık hakkına tam erişimdir.

Bu erişimi sağlamak sadece olanakları artırmakla sağlanamaz.

Hekimlerin ve sağlıkçıların çalışma şartlarının iyileştirilmesi, can güvenliğinin sağlanması ve sağlık sisteminin doğru politikalarla yönetilmesi gerekir.

Sağlık yönetiminde liyakata önem vermek gerekir.

Bu  bile sağlansa Batmanda sağlık hizmetinin kalitesi ve sağlık kuruluşlarının hizmetleri olumlu yönde etkilenecektir.

Diğer bir sorun doktor ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddettir.

Bu kültürden vazgeçmek gerekir.

Şiddet, doktor ve sağlık çalışanlarının Batmandan ayrılmasına neden olmaktadır.

İnsan yaşamı ve sağlığı için hizmet veren doktor ve sağlık personellerini sahiplenmek gerekir.

STK’lar ve odalar, sağlık personellerinin haklarına ilişkin toplumu bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütmelidir.

Bı doğrultuda ‘doktoruma dokunma’

başlığı altında kampanyalar düzenlenmesi isabetli olur.

Doktorlarımızı her türlü haksızlığa karşı sahiplenmezsek, Batmanda görev yapacak yeteri kadar sağlık çalışanı kalmaz.

Her gün istifa eden, tayin isteyen, başka ülkelere göç eden doktor ve sağlık çalışanlarının haberlerini alıyoruz.

Bu gidiş ve göçleri durdurmasak sağlık hizmetlerinin verilmesi gün geçtikçe daha kötüye gidecek.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?