Kadına yönelik şiddet, hastalıktır

Kadına yönelik şiddet, hastalıktır
26-11-2023

Dünyada kadınlara yönelik şiddetin en orantısız ve acımasız olduğu ülkede yaşıyoruz.

Kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor.

Kadına yönelik şiddet, orantısız ve acımasız bir şekilde sürüyor ezelden beri.

Kadınlar güçsüz, çaresiz ve her şeyi yapmaya mecbur köle gibi görüldü.

Taciz, tecavüz, kadın cinayetleri, cins kıyımına ulaşmış adeta.

Kadınlara yönelik şiddet konusunda failler korunmakta, binlerce kadın eril şiddete maruz kalmakta ve suçlular serbest dolaşmaktadır.

Kadınları ezen, sömüren ve tahakküm altına alan eril zihniyet, yüzünü her alanda göstermektedir.

Kadınlar sussun, korksun, itaat etsin istiyorlar.

Ama artık devir değişti.

Kadınlar susmuyor, korkmuyor, itaat etmiyor.

25 Kasım Kadına Şiddetle Uluslararası Mücadele Gününde de kadınlar susmadı.

Bir kez daha alanlara çıkıp, şiddete hayır diye haykırdılar.

 Savaş, işgaller, ağır ekonomik bunalımlar ve yoksulluk, kadınları şiddet ortamına itiyor. Kadınlar çatışma ve savaş ortamlarında asırlardır yoksulluk, açlık ve hak ihlallerine uğruyor.

Hak ihlalleri ve baskılar hiç bitmiyor.

Kadın hakları; töreler, gelenekler ve inançlar adı altında gasp ediliyor.

Yapılan yasal düzenlemeler ve mevcut yasalar, kadın haklarının güvence altına alınmasına yetmiyor.

Kadınların hak ihlallerine ve şiddete maruz kalmaması için yapılması gerekenler:

-Şiddete uğrayan kadınlar için başvuru ve sığınma evlerinin artırılması,

-Şiddete uğrayanlara ücretsiz danışmanlık, psikolojik, tıbbi destek ve yasal her türlü yardımın yapılması,

-Cinsiyete dayalı ayrımcı politika, yasa ve uygulamaların kaldırılması,

-Aile içi şiddeti önlemek için toplumsal bilinçlendirme yapılması,

-Kadınların ekonomik özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması,

-Medyada kadın ve çocuklara yönelik şiddeti teşvik edici yayınlar üzerinde oto kontrol sisteminin kurulması şarttır.

Ayrıca tüm uyarı ve yaptırımlara rağmen kadına yönelik şiddeti sürdürenlerin, tedavi altına alınması gerekir.

Çünkü kadına yönelik şiddet bir hastalıktır.

Bu hastalık tedaviye muhtaçtır.

Tedavi ve ceza olmadan bu sorun çözülemez.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?