Kalitesi yüksek, enerjisi düşük zirve

Kalitesi yüksek, enerjisi düşük zirve
25-11-2023

Batman Üniversitesi tarafından 3 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Batman Enerji Zirvesi23, beş ayrı üniversitenin ortaklığında yapıldı.

Bu yıl 16-17 Kasım 2023 tarihlerinde Batman Üniversitesi ev sahipliğinde Kazakistan Ahmet Yesevi, Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi, İstanbul Nişantaşı ve Gazi üniversiteleri iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Batman Enerji Zirvesi 2023, Batıraman Raman Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda  3 gün süreyle farklı etkinliklerle gerçekleşti.

Batı Raman Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve 3 gün süren zirvede 9 oturum yapıldı.

Batman Üniversitesinden, ulusal ve uluslararası platformdan yaklaşık 100 konuşmacı, enerji zirvesinde söz aldı.

Büyük bir emek verilerek hazırlanan zirvede şu konu başlıklarında oturum ve sunumlar gerçekleşti;

-Yenilenebilir, Enerjinin Şebeke Entegrasyonu ve Depolama Teknolojileri,

Bölgesel Kalkınmada Enerjinin Önemi,

-Enerjide Sürdürülebilirlik ve Karbon Sıfır Politikası,

-Yapay Zeka Desteği İle Yeşil Enerji Ve Sıfır Emisyon,

-Güneş Tahmini Yöntemlerinin Kapsamlı İncelemesi: Klasik Tahminden Yapay Zeka Tabanlı Tahmine Geçiş,

-Ülkelerin Refah Seviyelerine Göre Elektrik Kesintisi Maliyerlerinin Gını Ve Voll Parametreleri İle İlişkisi,

-Matlab Simülasyonu Kullanılarak İletim Hattında Üç Fazlı Arıza Analizi,

-İzolatör Yüzeylerinde Meydana Gelen Yüzeysel Boşalmalar Üzerinde Sıcaklığın Etkisi,

-Çoklu Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle Batman İlindeki Bir Tesisin Enerji Yönetim Simülasyonu,

-Hidrokinetik Türbinlerin Uygulanması: Karşılaşılan Fırsatlar Ve Zorluklar,

Hidrojen Depolamada Yenilikçi Yöntemler ve Çözümler,

-Çift Beslemeli İndüksiyon Jeneratörlü Rüzgar Türbini Sistemi Kontrolü,

-Klasik Ve Yenilikçi Su Turbinlerinin Karşılaştırmalı Analizi,

-Güneş ve Hidroelektrik Enerji Santrallerinin Hibrit Bağlantısının HOMER ile Ekonomik Analizi,

-Elektrik Piyasasında Dağıtım Şirketlerinin Varlığının Hukuki Boyutu İle Dağıtım Sözleşmeleri,

-Elektrik Piyasasında Tüketici Davranışlarının Fiyatlandırmaya Etkisi Ve Hukuksal Boyutu,

-Birleşmiş Milletler Ulusal Gençlik Konferansı Ve Enerji Politikaları,

-Kapasite Mekanizmasının Uygulanması, Gerekliliği ve Gelişimini Etkileyecek Hukuksal Unsurlar,

-Nükleer Enerji Üretiminde Kullanılan Doğal Jeolojik Kaynaklar Ve Madencilik Açısından Bakış,

-Enerji Alanında Bölgesel Kalkınma Ve İhtisas Üniversitesi Olan Batman Üniversitesinin Yeşil Kampüs

Potansiyelinin Araştırılması,

-Karayolu Ulaşımında Yakıt Tüketimine Bağlı Karbon Ayak İzi Değişimi: Epdk Verileri Işığında Batman İli Örneği,

 -Kentsel Gelişim Sürecinin Konut Tipolojileri Üzerine Etkisi: Batman İli Örneği,

-Yeşil Kentçilik Bağlamında Yenilenebilir Enerji,

-Enerji Potansiyelinin Batman İline Ekonomik Katkısı,

-Enerji Sistemlerinde Algoritmalar İle Yük Akışı Optimizasyonu,

-Elektrik Dağıtım Şebekesinde Gerilim Çökmelerine İlişkin Sebepler ve Azaltılması Yönünde,

-Uygulamalar:Diyarbakır F24 Yolboyu Alatosun Örneği,

-Küresel Ve Bölgesel Boyutlarıyla Enerji Ve Güvenlik,

-Tarımsal Sulamada Enerji Verimliliği

Konu başlıklarına bakıldığında olabildiğince geniş kapsamlı ve yüksek enerjili bir zirve olarak görünse de izleyici, merak ve özel sektörden davet edilen bir kaç konuşmacı açısından enerjisi düşük bir zirveydi.

Uluslararası düzeydeki zirvenin yerel ayağı zayıftı.

İlk günkü açış programının dışında üniversiteden tek tük öğrenci ve akademisyen katıldı.

Batman’daki kurumlar, STK’lar, basın ve enerji sektörü, yeteri ilgiyi göstermedi.

Bunun bir kaç sebebi var elbette.

Birincisi, Batman Üniversitesi, Batman ile iletişimde güçlü bağlar oluşturmada sorunlar yaşıyor.

İkincisi, Batman Kamuoyu, Batman Üniversitesini yeteri kadar sahiplenmiyor, çalışmalarına ilgili değil.

Üçüncüsü, geçen sene Enerji Zirvesine katkı sunan üniversite ile gönülden işbirliği yapan şehrin dinamik STK’ları unutuldu.

Dördüncüsü, Zirve Programının tanıtım ayağı eksik kaldı.

Tüm bu nedenlerden ötürü, kalitesi yüksek zirvenin enerjisi düşük kaldı.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?