Örnek şahsiyetin ahlakı (2)

Örnek şahsiyetin ahlakı (2)
10-05-2024

O açıdan kıymetli okurlar, Peygamberimizin hayatında ve ahlâkında, her meslek ve seviyeden insan için, örnek alabileceği ve alması gerekli yönler vardır. İnsan olarak onun hayatından alacağı sayısız fazilet ve güzellik yanında, kendi mesleğini ve toplumdaki yerini ilgilendirecek yüzlerce dersi de alabilir.

Örneği, benzeri ve dengi ne yeryüzü sahnesine indirilmiş nede indirilecektir. Çünkü Peygamberimizin hayatı her yönüyle insanlık aleminin tümüne bir örnektir, bir modeldir, bir ilkedir, bir kanundur ve vazgeçilmez bir yoldur. Ve istisnasız her kes o yüce şahsiyeti kendisine örnek alabilir ve almalıdır.

Meselâ, zengin bir insan isen, hicretten birkaç sene sonra bütün Arabistan'a hakim olup çok büyük servetlere sahip olan ve hepsini ihtiyaç sahiplerine dağıtan Peygamberimizi kendisine örnek alabilir.

 

Sahipsiz, çaresiz ve kimsesiz insan isen; Mekke hayatı boyunca akla hayale gelmeyen işkence ve baskılara maruz kalıp, üstelik bütün yakınları tarafından yalnız bırakılan, ama hiçbir biçimde dâvasından ve inancından taviz vermeyen bir Peygamberi kendine rehber alabilir.

Bir öğrenci isen; Allah tarafından Kur'ân âyetlerini vahiy yoluyla indiren Hz. Cebrail karşısında oturup Kur'ân'ı öğrenen Cebrail’in huzurunda diz çöküp hidayet iste Peygamberimizi düşünüp. hayatına örnek alabilir.

 Bir öğretmen isen; mescidin suffesinde ashabına nasıl öğretmenlik yaptığını bilen bir Peygamberi örnek alabilir.

Bir kumandan isen; Bedir ve Huneyn Savaşlarında düşmanı mağlûp edip, az sayıdaki mücahitleriyle beraber çok sayıdaki düşman karşısında büyük zaferler kazanan; Mekke'nin fethi sırasında muhteşem ordusuyla şehre girerken, mütevazı halinden, başı devesinin semerine değecek kadar engin gönüllü ve vakar sahibi bir Peygamberi örnek alabilir..

Bir tüccar isen; Hanımı Hz. Hatice'nin ticaretini işleten,bir doğruluk abidesi ticarette alıp satarken doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmayan, Suriye'ye, Basra'ya giden kafilenin en yücesi olan Peygamberimizin yaşayışını, ticarî ahlâkını rehber edinebilir.

Küçük yaşta yetim kalmış bir çocuk isen; Ana rahminde altı aylıkken babasını kaybeden, altı yaşında annesinin ölümünü gören, bütün hayatı anasız babasız geçen, fakat daha sonra insanlığın övündüğü, Allah'ın en çok sevdiği insan, "inci gibi bir yetim" olarak sayılıp sevilen Sevgili Peygamberimizi örnek alabilir

Aklı başında bir genç isen; gençlik yılları boyunca iffet, doğruluk, haya, edep timsali olan, amcası Ebû Talib'in koyunlarını otlatarak hayatını kazanan genç Muhammed'in (a.s.m) hayatını kendisine rehber edinebilir.

Çünkü onun yirmi beş yaşına kadarki hayatı boyunca ve daha sonrasında herhangi bir çirkin hareketine, bir yalanına, hilesine rastlanmamıştır.

Halka nasihat eden bir vaiz bir mürşit isen; Mescitte Sahabesine en güzel bir dille yol gösterici hakikatleri anlatan, tavsiye ettiklerini bizzat kendi şahsında mükemmel manada yaşayan, tek bir sözüyle kabilelerin hidayetine vesile olan Mescid-i Nebevi’de bir kütük üzerinde vaaz eden mürşit, Peygamberi hatırlar, onu örnek alabilir.

Kısaca, her insan hangi şartlarda bulunursa bulunsun, hangi meslek ve sanatta çalışırsa çalışsın, sabah-akşam, gece-gündüz, her zaman ve her yerde Yüce Peygamberimizi kendisi için güzel bir örnek olarak alabilir

Öyle bir rehber ki, ona uyduğumuz zaman hayatımızın karanlıkları kaybolup, onun nuru sayesinde yolumuz aydınlanır, işlerimiz yoluna girer, hayatımıza bir düzen ve disiplin gelir.

Peygamberimizin hayatı, insanların meşgul olduğu ve karşılaştıkları her ihtiyaca cevap verebilecek güzel ahlâkın bütün kurallarıyla süslenmiş nurlu bir zincir gibidir. Onun güzel ahlâkı, o nuru arayanların önüne nur serper. Onun hidayeti doğru yolu arayanlara bir kılavuz olur. Onun takdim ettiği şifalı su, ıssız ve kavurucu gaflet çöllerinde bocalayan şaşkın ruhlara bir ab-ı hayat yerine geçer. Ondan gelen ışık isyan ve günah bataklığında çırpınan zavallı insanların kurtuluşa ermelerine ve sahile çıkmalarına yardımcı olacak bir nur,ve bir ışık hükmüne geçer.

   Mevlam bu nurdan istifade edenlerden eylesin. O yüceler yücesinin ahlakına sahip olanlardan eylesin. Onun takip ettiği yoldan şaşmadan yürüyenlerden kılsın. Onun ilkeleri doğrultusunda bir hayatı cümlemize nasip etsin. Ve bizleri onun şefaatinden mahrum olmayanlardan eylesin.

 

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
erem altuğ
erem altuğ 2 hafta önce
Ağzına yüreğine sağlık guzel ınsan. hep vaar ollllll