Z kuşağı

Z kuşağı
24-03-2022

Bu gün kendilerini Z kuşağı olarak tanıtan çoğunluğu genç olan bir topluluğu anlatmaya çalışacağım.

Çoğunlukla sosyal medya ağında etkili olan ve dijital malzemelerini çok iyi kullanan gençlerimizden oluşmaktadır.

Teknolojinin aktif olduğu dönemde doğan ve teknolojiyi çok iyi kullanan internet kuşağı olarak da anılmaktadırlar.

Belli yaş gurubu arasında olan söz konusu gençlerimizin kendilerini özgür olarak gördüklerini bu kuşağın canlılığını sürdürmek için de İnternette konu paylaşımlarını artırmaya çalışmaktadırlar. Çoğu zaman siyasi taraflılıklarını paylaşmaktan geri kalmıyorlar.

Milenyum çağı gençlerin zamanlarının çoğunu sosyal medya ağında geçirmekte, birde aralarında uzun süre oynadığı oyunlarla zamanlarını harcamaktadırlar.

Teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki söz konusu kuşağın 20 yıl önce ki yıllarda yaşayan insanların durumlarından, yaşantılarından, ailelerin geçim sıkıntısından, refahlıktan, kalkınma ve gelişmelerden haberleri olmadığı için yaşanan bu durumu anlatınca da anlamak istememektedirler.

Kendilerini bolluk içinde gördükleri, her istekleri ebeveynler tarafından karşılandıkları, talepleri karşılanmadığı zaman aileleri ile çatışma içine girdikleri, doğruyu onlardan başka kimse bilmedikleri havasında olup kendilerini pek çok beğenmektedirler.

Gençlerimiz kendilerince akıllarına çok güvendikleri ve doğruyu onlardan başka bilmediklerini büyüklerin onların yanlışlarını anlatan herhangi bir fikre ve uyarılara aldırmadıkları gözlenmektedir.

Anlatmak istediğim teknolojiyi yanlış amaçla kullanıldığında gençlerimiz üzerindeki tehlikeli etkileridir.

Bilgiye ve istenilen konulara çok çabuk ulaşma yetenekleri olan gençlerimiz hızlı yaşamaya alışmaktadırlar. İstekleri karşılanmadığında ise isyan bayrağını çekmektedirler. Onları ikna etmek kolay olamadığı gibi sabır konusunda ketumdurlar.

Teknolojinin nimetlerinden faydalanmak bizim ve her kesimin hakkıdır. Teknolojinin tehlikeli davranışlardan korunmak için yanlışlar anlatılacak ki etkisi his edilsin diyorum.

Aile bireylerinin çoğu akıllı telefon ve tableti kullanmaktan dolayı sohbet ortamı ve toplum dayanışmamızdan mahrum kaldığımızı his ediyorum.

Sonuç olarak, Y, Z Alfa, Milenyum kuşağı olarak adlandırılan gençlerimizin kendilerinden sonra gelecek kuşağa teknolojinin nimetlerini örnek teşkil edecek şekilde bilgilerini ve davranışlarını aktardıklarında hem ailelerine hem topluma hem de ülkeye faydalı olacaktır.

Hoşça kalınız.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?