USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
HALKIN SESİ

“BİR KÖPEK NE GÖREBİLİR”

“BİR KÖPEK NE GÖREBİLİR”

“BİR KÖPEK NE GÖREBİLİR”
22-10-2021 08:09
22-10-2021 15:10
Google News

Köpeklerin insanlar gibi renk düzeninden hoşlanmadığını biliyoruz.

 Çevrelerindeki dünyaya baktıklarında ulaşabilecekleri bulanık bir sınırlı renk yelpazesine sahiptirler. Ama bununla pek ilgilenmiyorlar, çünkü sokakta yürüyebildikleri, uyuyabildikleri ve karnını doyurabildikleri müddetçe, kaldırımlarda mutlu yürüyüşlerine, ihtiyatsız sokaklardan karşıya geçmelerine, acıktıklarında gözlerini kısmalarına devam ediyorlar.

Bizim gördüğümüzü göremezler. Gelişme potansiyeli olan bir şehirde yaşıyoruz ve yeşil stratejiler hareket halinde olduğu sürece daha fazla büyüme görebiliriz.

Kırsal alanlarda, insanların çoğu mevcut bitki çeşitliliğinden yararlanmaktadır. Dünyada tıbbi amaçlar için kullanılan 50.000'den fazla çiçekli bitki vardır.

Covid 19 salgını da bu araştırmaya ilgiyi artırdı.

Benzer şekilde, Batman gibi şehirlerde Yeşil Vizyon, şehirde yaşayan herkesin evlerine yakın temiz, yürünebilir alanlara erişimi hak ettiği için yeşilliklerin erişilebilirliğine odaklanır. Bunlar, herkesin bir ağacın gölgesinde sakince oturmasına ve taze Oksijenin getirdiği serinletici etkiden yararlanmasına olanak tanıyan küçük mahalle parkları, bahçe nişleri ve sağlıklı ağaçlardan oluşabilir. Atatürk Parkı, yeşil örtüsünün tadını çıkaran yaşlı bir genci gördüğümüz bu çabanın bir örneğidir.

Birleşmiş Milletlere göre, dünya nüfusunun neredeyse %54'ü kentsel alanlarda yaşıyor 3. Günümüzün şehir planlama girişimleri, kaynak eksikliği, hükümet engelleri, sınırlı muhasebe bağlamları, tıkanıklık, suç ve hastalıklar gibi birçok zorlukla karşı karşıyadır. Şehir geliştikçe karmaşıklığı artmaya eğilimli faktörler. Bu nedenle, planlama ve geri bildirim topluluklar için sürdürülebilir yaşamı getirir.

5. şehir modeli(Tyler ve diğerleri, 2013)4, Batman vatandaşlarının gerçekçi fırsatlar aracılığıyla çocukları için makul bir gelecek oluşturmayı düşünmelerini sağlayacak bağlamı özetlemektedir:

1) Olumlu sosyal etkileşimleri teşvik eden ve şehrin işlevselliğini kolaylaştırmak için davranışları teşvik eden kibar bir şehir. Batman ziyaretçilerle ilgilenecek. Vatandaşları, sokağa çöp atmak ve sürücüler ve yayalar arasındaki sağlıksız etkileşimler gibi küçük ama uygunsuz davranışlara tanık olduklarında, nezakete yer açmak için pasif bir seyirci modundan daha sözlü bir katılımcıya sürüklenmeyi teşvik etmelidir. Batman vatandaşları mobil cihazlara erişimden yararlanabilir. Şehrin belirli noktalarında şarj portları ve Wi-Fi istasyonları.

2) İhtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak için adil erişim sağlayan aktif ve kapsayıcı bir şehir. Şehir hizmetlerini sakinlerine anlatan ve Batman vatandaşlarını bakımlı ve temiz tesislerde spor ve rekreasyon yapmaya teşvik eden net bilgiler gösterilebilir.

3) Batman kamusal alanları, koruma, emniyet ve güvenliğin sağlanması, aidiyet ve sahiplenme duygusu yaratacak şekilde sürdürülmelidir. Türkiye sineması ve sanat camiasına güzel bir saygı duruşu şeridi gibi yürünebilir alanlar, engelli ve yaşlıların kendilerini güvenle taşıyabilecekleri kaldırımlarla korunmalıdır. Batman halkına eğitim, belediye tarafından sağlanan ve bakımı yapılan ücretsiz kitap değişim limanları oluşturularak şehir içindeki boş zaman alanlarında yapılabilir.

4) İnsanların ve çevrenin sağlığını sağlamak için tasarlanmış Sağlıklı bir şehir. Batman'ın yeşil alan gelişimi ile eşit olmayan hızlı bir kentsel gelişimden muzdarip olduğu iyi bilinmektedir. Bu eylemler, kısmen de coğrafi kısıtlamalar nedeniyle zayıf solunan hava kalitesine yönelik mevcut zorlukları yarattı. Uygulanabilir bir bakım yaklaşımı ile stratejik ağaç dikimi ile şehrin hava yollarının açılması için daha agresif stratejilerin teşvik edilmesi ve uygulanması gerekli görülmektedir. İlk ve orta dereceli okullarda topluluk bahçeciliği, sağlık ve çevre koruma konularında ücretsiz kamu çalıştayları aracılığıyla sürekli eğitim girişimleri geliştirilebilir.

5) Batman, ana altyapılarında (yönetim, politikalar ve izinler, finansman ve ekonomi) daha uyumlu, esnek, yenilikçi ve duyarlı hale gelirse ve insanların sağlıklı davranışlarına uyum sağlayabilirse, Gelişen Şehir olarak kabul edilme potansiyeline sahiptir. Bunu başarmak için, artan şehir gelişimi için öğrenme fırsatları olarak halkın katılımı yoluyla tutarlı bir fikir akışı yaklaşıyor.

Kullanışlı bir teorimiz var, ancak aciliyet duygusundan yoksun olabiliriz. Bu, kayıtsızlığın sonuçlarına tanık olduğumuz için yıllar sonra pişmanlık olarak gelebilir. Bizi kişisel düzeyde uyaracak tesadüfi hatırlatmalar olabilir.

Bir gün, yıllar boyunca sürekli Oksijen yoksunluğu nedeniyle biriken alveollerde biriken toz nedeniyle ani bir nefes darlığı nedeniyle getirilen sevgili amcamızı yerel hastanede ziyaret edebiliriz. Beş ya da on yıl önce onu çay içmeye ziyaret ettiğimizde ve uzun süre öksürdüğünde canlı hatıralarımız olacak. Amcamız sigara içmemiş olabilir, ancak bir okul otobüsü kullanıyordu ve temiz, temiz hava sağlamak için yeşil yollara nadiren erişerek günlük olarak sürekli sokak tozuna maruz kalıyordu. O zamandan beri çocuklarıma her dışarı çıktığımızda arabanın camlarını kaldırmalarını söylüyorum.

İnsan gözlerimizle güzel bir yeşil alan, kırmızı narlar, sarı güneş ve berrak mavi bir gökyüzü görebiliriz. Bir bahçeye bakıp onu mezarlık sanabilen köpeklerin aksine. Onlara, gözlerimizin hala görebildiği hayatın gerçek renklerini hatırlatalım.

Ramses Luquis Ortega

20-Ekim-2021

Batman, Türkiye

 

Referanslar:

1 Hasankeyf Etnomedikal Bitkileri (Batman-Türkiye), https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2020.624710/full

2https://www.themayor.eu/en/a/view/amsterdam-presents-its-green-vision-2050-49803 https://www.researchgate.net/publication/304001869_Constructing_a_Vision_for_an_'Ideal'_Future_City_A_Conceptual_Model_for_Transformative_Urban_Planning

4(PDF) Geleceğin "İdeal" Kenti İçin Bir Vizyon Oluşturmak: Dönüştürücü Kentsel Planlama için Kavramsal Bir Model. Şuradan erişilebilir: https://www.researchgate.net/publication/304001869_Constructing_a_Vision_for_an_'Ideal'_Future_City_A_Conceptual_Model_for_Transformative_Urban_Planning [20 Ekim 2021'de erişildi].

 

 

“What a dog can see”

Most of us are aware that dogs do not enjoy the vast color scheme as humans do. They have a blurred range of limited colors in their reach as they look at the world around them. But they are not really concerned about this, since as long as they can walk and sleep on the streetsand get fed, they continue their happy strolling along the sidewalks, crossing the streets without caution, and squinting their eyes when hungry.

They cannot see what we see. We live in a city with a potential for development and we can see more growth as long as green strategies are in motion.

In rural areas, most of the people make use of the available diversity of plants. There are more than 50,000 flowering plants in the world used for medicinal purposes1. The Covid 19 epidemic has also prompted interest in this research. These discoveries are plausible when strategies are developed for conservation and future planning.

Likewise, in cities like Batman, a Green Vision is focused on the accessibility of greenery2, as everyone living in the city deserves accessto clean, walkable areas close to their homes. These can be comprised by small neighborhood parks, gardening niches, and healthy trees that allow anyone to sit calmly beneath the shade of a tree and take advantage of the cooling effect that fresh Oxygen brings. Ataturk Park is an example of this endeavor where we see old a young people alike enjoying its green canopy.

According to the United Nations, almost 54% of the world's population lives in urban areas3. Today’s city planning initiatives face many challenges, including lack of resources, government obstacles, limitedaccounting contexts, congestion, crime and diseases. Factors prone to increase in their complexity as the city develops.Thus, planning and feedback bring sustainable living for communities.

The 5-cities model(Tyler, et al., 2013)4, summarizesthe context that will make Batman citizens consider cementing a plausible future for their offspring through realistic opportunities:

1)  A Courteous citythat stimulates positive social interactions and promotes behaviorsto facilitate the functionality of the city. Batman will be interested in visitors. Its citizens should encourage drifting away from a passive bystander mode to a more verbal participant when witnessing small but improper behaviors such as dropping trash on the street and unhealthy interactions between drivers and pedestriansto make way for courtesy.Batman citizens could benefit from access to mobile devices charging ports and Wi-Fi stations atdefined points in the city.

2)  An Active and inclusive city that ensures fair access to meetits needs and aspirations. Clear information could be displayed describing the city services to its residents and encouraging Batman citizens to engage in sports and recreation under well maintained and clean facilities.

3) Batman public spacesshould continue to be maintained to ensure protection, safety and security and create a sense of belongingand ownership. Walkable areas such as the beautiful tribute strip to Turkey cinema and artistic community should be maintainedwith sidewalks where disabled and elderly may feel confident to transit.Education to Batman public may become available at leisure areas within the city by creating free book exchange ports provided and maintained by the municipality.

4)  A Healthy citythat is conceived to ensure the good health of people and the environment. Batman is well known to suffer from a hasty urban development without a parity of green areas development. These actions created the current challenges to the poor breathing air quality, partlyalso due to geographical constraints.

Promotion and enforcement of more aggressive strategies for opening the airways of the city by strategic tree planting along with a viable maintenance approach is deemed necessary. Continuous education initiatives may be developed through free public workshops on community gardening, health and environment conservation at primary and intermediate schools.

5)  Batman has the potential to be regarded as an Evolving Cityif it becomes more adaptable, flexible, innovative and responsive in its main infrastructures (governance, policies and permits, financing, and economy), and demonstrates adaptability to people’s healthy behaviors. To achieve this, a consistent influx of ideas is impending through public participation aslearning opportunities for increased city development.

We have the handy theory, yet wemay lack the sense of urgency. This may come years later as regret,as we witness the consequences of apathy. There may be aleatory reminders that will warn us at a personal level.

One day, we may visit our dear uncle at the local hospital, brought in to attend a sudden shortness of breath due to accumulated dust blocking alveoli, caused by a steady Oxygen deprivation over the years. We will have vivid memories of five or ten years ago when we visitedhim for tea, and hecoughed for a long time. Our uncle may have not smoked, but he drove a school bus and was constantly exposed to the street dust on a daily basis with seldom access to green routes to provide with fresh, clean air. Since then, I tell my children to raise the car windows every time we go out.

With our human eyes, we can see a beautiful green field, red pomegranates, yellow sun and a clear blue sky. Unlike dogs, who can look at a garden field and mistake it for a graveyard. Let’s remind them of the real colors of life that our eyes can still see.

Ramsés Luquis Ortega

20-October-2021

Batman, Turkey

References:

1 Ethnomedicinal Plants of Hasankeyf (Batman-Turkey),  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2020.624710/full

2https://www.themayor.eu/en/a/view/amsterdam-presents-its-green-vision-2050-49803 https://www.researchgate.net/publication/304001869_Constructing_a_Vision_for_an_'Ideal'_Future_City_A_Conceptual_Model_for_Transformative_Urban_Planning

4(PDF) Constructing a Vision for an ‘Ideal’ Future City: A Conceptual Model for Transformative Urban Planning. Available from: https://www.researchgate.net/publication/304001869_Constructing_a_Vision_for_an_'Ideal'_Future_City_A_Conceptual_Model_for_Transformative_Urban_Planning [accessed Oct 20 2021].

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
ARŞİV ARAMA
E-GAZETE TÜMÜ
04 ARALIK 2021 E-GAZETE
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIMOPuanAV.
1Trabzonspor1436+18
2Konyaspor1426+10
3Hatayspor1426+9
4Fenerbahçe1424+3
5Alanyaspor1524-3
6Başakşehir FK1422+4
7Fatih Karagümrük1422+3
8Galatasaray1422+2
9Beşiktaş15210
10Adana Demirspor1420+2
11Sivasspor1519+6
12Antalyaspor1418-2
13Gaziantep FK1418-4
14Altay1417-3
15Giresunspor14160
16Kayserispor1416-4
17Yeni Malatyaspor1413-11
18Göztepe1411-7
19Kasımpaşa1511-8
20Çaykur Rizespor1410-15