NİCE YILLARA BATMAN SONSÖZ GAZETESİ

HALKIN SESİ
03-06-2021 17:41   Güncelleme : 04-06-2021 10:03
Google News

NİCE YILLARA BATMAN SONSÖZ GAZETESİ

NİCE YILLARA BATMAN SONSÖZ GAZETESİ

Adını Güzel Batmanımızdan alan, Batman Halkının her alanda savunucusu, olan bu gazete öncelikle hakkı, hukuku, bilimi, sanatı, demokrasiyi, ulusal ve evrensel değerleri her alanda yüksek sesle dillendirme çabasını her zorluğa karşı yürüttü.

Ercan Atay önderliğindeki Batman Sonsöz bir gazeteden daha çok adeta bir okul olarak yayın hayatını sürdürme gayretinde oldu.

Özelde Batmanımızın, Genelde Ülkemizin yalnız sosyal, siyasal tarihini değil, aynı zamanda Batmanımızın kuruluşundan il oluşuna kadarki tüm süreçlere eşlik ve tanıklık eden, Ercan Atay “Batmanlıların haber alma hürriyetini” bu kente karşı en büyük sorumluluk kabul etti.

Bu bağlamda Ercan Atay liderliğindeki Batman Sonsöz Gazetesinin varlığı kentimizin gelişiminde öncü bir misyon ve vizyona sahiptir.

Aslında Gazeteler ve Gazeteciler, demokrasimizin ve vicdanlarımızın temsilcileridir.

İçinde yaşadığımız bu gezegende Egemenliğin artık halka dayandığını, gücünü ve meşruiyetini halktan aldığını söylemek, her şeyin kamuya açık olarak, vatandaşların dikkatli ve katı bakışları altında olup bitmesini zorunlu kılmaktadır. Gazetecilik mesleğinin önündeki en önemli engel demokrasinin en önemli unsurlarından birisi, siyasal sistemin şeffaf olması ve gizliliğin azami düzeyde kaldırılmasıdır. Egemenliğin kaynağı olan halkın, kendi adlarına egemenlik hakkını devrettikleri yöneticilerinin yapıp ettiklerini öğrenme hakkı önemli bir kazanımdır.

Yeni güç yapılanmasında gazete ve gazetecilik, Ulus-Devlet-Kent örgütlülüğün temel taşlarından birisidir. “Gazeteler gelişmiş modern devletin en önemli kurumları arsına girerek ‘dördüncü güç’ olarak ‘vazgeçilmezlik’ özelliğini kazanmıştır. Gazete, doğrudan ‘devlet’ ile işlevine kavuşacak, yasama, yürütme ve yargı güçlerinden hemen sonra ‘dördüncü güç’ olarak modern devletin ‘vazgeçilmez’ kurumları arasındaki yerini almıştır. Salt haber ihtiyacının dışında bireyin mevcut düzene uyumunu sağlamak, onu topluma katmak veya toplumda var olan çözüme, siyasete ortak etmek ihtiyacı, dinden sanata kadar değişik ideoloji ve inanç sistemleri, başka bir deyişle ‘bilinç’ şekilleri ortaya çıkarırken, bir yandan da bu amaçla geliştirilmiş uzmanlaşmış bazı araçların kullanımını gerekli kılmıştır. Bu araçlardan biri de gazetedir.

***

Bugünün medya düzeninde, özgür gazetecilikten, ülkesi ve milletinden yana olan ve Güzel Batmanımızın sesi olan Batman Sonsöz Gazetesi ve tüm yerel gazetelerimiz her dönemkinden daha değerli, daha kıymetlidir.

Batmanımızın ve yiğit, mert Batmanlıların gerçek sorunlarına ışık tutan, bu nadide kentimizin tüm değerlerine sahip çıkan, gazetecilikten başka hedefi olmayan yayıncılığı, maalesef, bugünün zor şartlarında yürütme uğraşısında olan Batman Sonsöz Gazetesinin çaba ve gayretine tanıklık ve şahitlik ettim. Sadece şahsım değil şu kısacık yıllık yayın yaşamında, birçok badire atlatan Batman Sonsöz gazetesi, hem Batmanlıların hem de okurunun güvenini kazanmış olacak ki her defasında en zor şartlarda düze çıkmayı, ayağa kalkmayı başarmıştır.

Şu görüş ve inancımı net olarak ifade edeyim; Batman Sonsöz Gazetesi gazeteciliğin okulu, zor zamanların umududur.

Bu söylemim kuru bir övgü, takdir değil net bir gerçeğin ifadesidir. Batmanlı Gençliğinin aydınlanma sürecinin her döneminde ve Batman sorunlarının yılmaz savunuculuğunu yapan, sorumlu habercilik anlayışından ödün vermeyen Batman Sonsöz Gazetesi Batman Halkından aldığı güç ve inançla yayın hayatını uzun yıllar devam ettirecektir. Bu gerçekler ışığında Batman Sonsöz gazetesi Güzel şehrimizin yüz akıdır.

Batman Sonsöz gazetesini dünlerden bugünlere taşıyan, Batman Halkının ‘Benim Gazetem’ dediği bu yayın organının her aşamasında görev alan, bu gazetenin yayınlanmasına tüm omuz verenleri, emek verenleri başta Ercan Atay olmak üzere tüm Batman Sonsöz kadrolarının yeni kuruluş yıldönümü münasebetiyle kutlarken Batman Sonsöz Gazetesi çalışanlarına, başarılarla dolu daha nice yayın yılları diliyor, saygıyla selamlıyorum.

Sedat ERİŞ

SESA-(Siyaset, Ekonomi, Strateji, Araştırma) Düşünce Yönetim Kurulu Başkanı