Açık çağrımdır

Açık çağrımdır
06-07-2024

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI SAYIN DR. ALPARSLAN BAYRAKTAR, BATMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN FERHAT NASIROĞLU VE TPAO GENEL MÜDÜRÜ SAYIN AHMET TÜRKOĞLU’NA AÇIK ÇAĞRI

Sayın Bakanım, Sayın Vekilim, Sayın Genel Müdürüm,

Batman çayının etrafında uçsuz bucaksız bir şekilde uzanan bir ova olan Batman, petrolün bulunmasıyla can buldu, bugün büyükşehir sınırlarına erişti. Batman; genç Cumhuriyet’imizin kurduğu bir sanayi şehridir ve millî ekonomi hamlesinin somut bir timsalidir.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) denildiğinde Batman; Batman denildiğinde TPAO akla gelir. Hatta denilebilir ki TPAO, Batman’ın diğer adıdır. 

Sayın Bakanım, Sayın Vekilim, Sayın Genel Müdürüm,

Türkiye’deki ilk iktisadi petrol Batman’da çıkarıldı ve işlendi.  TPAO, Batman’da işlenen petrole dayanarak 1954 yılında kurulan bir kamu iktisadi teşekkülüdür. TPAO Batman Bölge Müdürlüğü ise TPAO bünyesinde 1959 yılında kurulan ilk bölge müdürlüğüdür.

TPAO’nun doğuşunu sağlayan Batman ve Batman’daki petroldür. Batman’da işlenmeye başlayan petrol TPAO’nun varlık sebebidir. Şöyle ki, 1948 yılında Batman’da kesintisiz petrol üretiminin başlamasıyla Atatürk döneminde başlatılan millî ekonomi hamlesi meyvelerini toplamaya devam etmiştir.  Petrol arama çalışmaları Atatürk döneminden itibaren MTA eliyle gerçekleştirilmiştir. Ancak Türkiye’de ilk defa Batman’da iktisadi petrolün bulunması ve üretilmesiyle MTA’nın teşkilat yapısı petrol çıkarma ve işlemede yetersiz kalmıştır. Batman Rafinerisi inşa süreci 1953 yılında MTA bünyesinde başlamışsa da sırf petrol arama ve işleme faaliyetlerini geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak amacıyla yeni bir organizasyon teşkiline olan ihtiyaç artmıştır. 1954 yılında çıkarılan “Petrol Kanunu” ile MTA’nın petrol arama faaliyetlerine son verilerek bu yetki TPAO’ya devredilmiştir. Adı geçen Kanun’da TPAO’nun kuruluşunun yanı sıra petrol üretiminde milli menfaatlerin korunması, petrol idaresi, petrol çıkarma ve işlemede koordinasyon, ruhsatlandırma, petrolün nakli ve işlenmesi, kamulaştırma, vergilendirme, tesis tasfiyesi ve yabancı personel istihdamı gibi hususlara yer verilir. TPAO, Petrol Kanunu’nu müteakip çıkarılan 6327 sayılı Kanun ve 3803 sayılı Kararname ile özel hukuk hükümlerine tabi tabi bir Anonim Ortaklık olarak kurulur ve her türlü faaliyetini Petrol Kanunu ile kamu adına özel hukuk ilkelerine göre yürütmekle görevlendirilmiş, tüzel kişiliği olan, özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir iktisadi devlet teşekkülü olarak faaliyetlerine başlar.

Kısacası TPAO demek Batman demektir.

Sayın Bakanım, Sayın Vekilim, Sayın Genel Müdürüm,

Son dönemlerde TPAO Genel Müdürlüğü’nün kapalı kapıları ardında konuşulan ve belli bir iradeye dayandığı anlaşılan Batman Bölge Müdürlüğü’nün küçültüleceği hususu son derece rahatsız edicidir. TPAO’nun varlık sebebi olan bir kente yapılacak en büyük haksızlık TPAO Batman Bölge Müdürlüğü’nün küçültülmesi ve üretim tesislerinin kapatılmasıdır.

Adıyaman, Trakya, Şırnak Bölge Müdürlüklerinde bir küçültmeye gidilmiyorsa neden sadece Batman?

***

Sayın Bakanım, Sayın Vekilim, Sayın Genel Müdürüm,

Batman; TPAO Batman Bölge Müdürlüğünün küçültülmesine ve  Petrolspor kulüp alt yapısının kapatılmasına şiddetle karşıdır.

Sayın Bakanım, Sayın Vekilim, Sayın Genel Müdürüm,

Milletimiz “ahde vefa”nın somut bir timsali olmayı tarih boyunca büyük bir cesaretle sergilemiş ve ahde vefaya daima sıkı sıkıya bağlı kalmıştır. Şanlı milletimiz, sırf ahde vefa göstermek için büyük acılara katlanmıştır.

TPAO’yu var eden bir kentin geleceğini karartacak olan TPAO Batman Bölge Müdürlüğünün küçültülmesi milletimizin şanına ve büyüklüğüne yakışmayacaktır. Batman kenti, orantısız kâr cetveline ve vahşi kapitalizme kurban edilemez. Tarih, bu ihanet anlamına gelecek bu vefasızlığı affetmez.

Sayın Bakanım, Sayın Vekilim, Sayın Genel Müdürüm,

TPAO’yu var eden Batman’daki petroldür. TPAO kendi varlık sebebini yok etmemelidir, aksi takdirde kararı verecek yöneticiler tarih önünde hesap veremeyecektir.

TPAO Batman Bölge Müdürlüğü tesislerinin kapatılması, küçültülmesi ve Petrolspor kulüp altyapısının tasfiyesi binlerce gencimizin işsiz kalması anlamına gelecektir.

Sayın Bakanım, Sayın Vekilim, Sayın Genel Müdürüm,

Sayın Mustafa Demir’in Batman Bölge Müdürlüğünden alınarak TPAO Genel Müdürlüğüne daire başkanı olarak atanmasından sonra boşalan Batman TPAO Bölge Müdürlüğü’ne Batman’ı bilen, Batman’ı tanıyan, bölge müdürlüğünü küçültecek değil büyütecek Batmanlı bir bürokrat atanmalıdır.

TPAO Batman Bölge Müdürlüğünü küçültme yolundaki her türlü girişim ve planlamadan bir an önce vazgeçilmelidir.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?