ASTROLOJİ DE GÜNEŞ SEMBOLİZMASI

30-04-2019

 “Güneş, alemin (sisteminin) merkezidir ve beyni görülen güneşin arkasında gizlidir. Buradan duyu, büyük bedenin bütün sinir merkezlerine ışınlanır. Hayat enerjisinin dalgaları her bir damarın içine akar... Gezegenler onun uzuvları ve nabızlarıdır."

H.P. Blavatsky(1)

Güneş'in sembolü her zaman ortasında bir nokta olan daire biçiminde gösterilir. Çağlar boyu kadim astrologlar daireyi bütünlüğün, tamlığın, hayat veren prensibin veya tanrısal tinin temsilcisi olarak yorumlamışlardır. Kadim uygarlıklar da güneş çoğu zaman tanrı ,tanrının gözü ve enerjinin doğuşu yaşamsal kaynakların merkezi olarak resmedilmiştir. ‘İlahi Işığın Kelamı’ olarak da kabul edilir. Gelmiş geçmiş tüm kadim bilgeliklerde Güneş sembolüne rastlanır ve pekçoğunda insanlığın manevi eğilimlerinin Görünenin Ardındaki Görünmeyen Güneş tarafından yapıldığı iddia edilir. Hint astrolojisinde Güneş, tanrının bilincinin sembolüdür. Ay ise tanrı bilincinin insanlara yansımış halidir. Ay'ın kendi ışığı yoktur. Güneş'in ışığını yansıtır. İnsanlar da tanrısal bilincin yansımalarıdır. Doğum haritasında Ay'ın bulunduğu burçlardan ve yerleşimlerinden tanrısal bilincin hangi tarafını yansıttığımızı anlarız. Ay, tanrısal bilinci yansıttığının farkında değildir. Bu yüzden insanlar kendilerini herkesten ve her şeyden ayrı ve tek zanneder. Ay'ın kişiye böylesi bir 'kendi' (self) yanılsatması da vardır. Ay, zihindir (mind). Zihin, kendini tanrıdan ve tanrının diğer yansımalarından ayrı zannetirme özelliği vardır. Bu, ego sufizmdeki, budizmdeki ve benzer diğer mistik öğretilerdeki 'hepimiz tanrıyız' felsefesinin astrolojideki karşılığı da budur.

Güneş'in temel fonksiyonu kendini ifade etmek ve bütünlemektir. Bütünlüğe ve eşsizliğe ulaşabilmek için ruhumuzun çeşitli yönlerini bir merkez etrafında toplamamız gerekir. Bir bakıma güneş sisteminde olduğu gibi kendimizi kendi güneşimizin etrafında döndürmemiz gerekir. Ancak eğer güneşin çekim gücü çok fazla olursa diğer psikolojik özelliklerimizi kendine çekerek yutar ! eğer çok zayıf olursa bu özellikler bir başka güneşe doğru giderler. Dolayısıyla güneşin çekimini tam kıvamında tutarak, diğer fonksiyonlarımızın da tüm potansiyelleriyle çalışmalarını sağlamamız gerekir.

Doğum anımızda Güneş hangi burç kuşağından geçiyorsa bizim haritamızdaki konumunu da belirler. Örn; KOÇ takımyıldızından geçiyorsa doğduğumuzda güneş burcumuz KOÇ olur. Dolayısıyla koç burcu özellikleri baskın olarak yaşamımıza yansır daha önceki yazımda da belirttiğim gibi her doğum haritası sadece güneş burcu ile yorumlanmaz harita bir bütün olarak ele alınır.

Bunların yanı sıra astrolojide Güneş; babamızla olan ilişkilerimiz hakkında bilgi, hayat boyu ilişkimizin nasıl şekilleneceği hakkında bilgi verir. Otorite, yönetme, ego, tanınma, şöhret, kendine güven, sağlığın kalitesi, onur bilinçli olarak gerçekleştirdiğimiz davranışlar, asalet, kimlik, yönetme şeklimiz, merkezde olmak istenilen durumlar, ne kadar cömert olduğumuz hep Güneş ile ilgilidir. Ünlü kişiler, krallar, lüks, ihtişam, kibir, despot, canlılık, bencillik, tembellik, gösteri, sahne, altın ,odak noktası, yaratıcılık, kendini gösterme, egoizm, kahramanlık benlik duygusu, iradeyi kullanış biçimi, organize olma, organizasyon güneşin temsil ettiği alanları gösterir.

Astrolojide güneş ASLAN burcunu 5. Ev’i yönetir. Elementi ateş madeni altın ve Eril özelliktedir, ay duygularımız’ sa güneş zihinsel ışık, parlaklık, adalet, asalet algımız bilincimiz içsel irademizi gösterir. Güneş astrolojide en önemli vücut ve içinde bulunduğumuz sistemin merkezi konumundadır. Bu yüzden doğum haritamızın yönetici gücüdür ve yaşam bataryamız, enerjimiz, egomuzun ve benliğimizin simgesidir. Kısacası “ben kimim?” sorusuna verdiğimiz cevap aslında bizim güneşimizdir.

Birsonraki yazımda buluşmak üzere esenlikler dilerim.

Faydalanılan kaynaklar;

yesimarpatblogspot

hematice astrolojide temel esaslar

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?