BU GİDİŞ NEREYE

BU GİDİŞ NEREYE
25-03-2023

Sakin sakin düşünelim, kendimize, çevremize, tabiata bakalım. Hayatımızın akışı, bu gidiş nereye? Gözüne gösterileni görmeyen, gönlüne gösterileni nasıl görsün? YÜCE RABBİMİZ; Kur’an-ı keriminde şöyle buyuruyor’’ Göklerde ve yerde nice ayetler( ALLAH’IN birliğini ve gücünü gösteren kanıtlar,işaretler ve belgeler) var. Ancak onlar yinede bunları umursamadan görmezden gelirler.(dipnot;1)..Halimizi, gidişatımızı bu ayet ışığında değerlendirelim. Modernlik günümüz toplumunun temel özelliği haline gelmiş. Sürekli yenilik peşinde, yeniliği kutsar vaziyettedir. Bunun içinde dini ve ahlaki değerler, devre dışı bırakılmıştır.

Çevre şartlarının değişmesi hayatın gerçeğidir. Değişmeyen ise toplumun temel inancıdır. Toplumun birliğini koruması temel inancına bağlıdır. Toplumun kendi dinamizmi içerisinde, kendisi kalarak, çevre şartlarına uyum sağlamasıdır. Günümüzde toplum; modernliğin etkisinde kalarak, dini ve ahlaki olguları yok sayarak, hazcı ve hızcı dünyaya adebte olma peşindedir. Bu insanımızı şımarıklaştırıyor, zavallı durumuna düşürüyor. Bu durumu Kuran-ı Kerim şöyle ifade ediyor.’’ Arzu ve tutkularını kendisine ilah edinen kimseyi gördünmü?(zevklerini ,çıkarlarını, ihtiraslarını hayatın biricik ölçüsü haline getirerek bunları kendisine tanrı edinen kimsenin ne kadar zavallı, ne kadar aşağılık hale geldiğini görüyorsun değil mi?) Artık ona sen mi vekil olacaksın?(cehenneme gireceği zaman sen mi kurtaracaksın?)(dipnot;2)

Günümüz modernlik peşinde koşan insanın zaruri ihtiyaçlarından, zevklerine kadar tercihlerini şeytani akıl süper güçler belirliyor. İnsanları programlıyor. Kendi kendisini denetleme yetkisi ellerinden alınmış, üretim- tüketim girdabında bir varlık oluşmakta. ALLAH’A, Kendine, topluma karşı sorumluluk bilincini kaybetmiş, Müslümanca düşünme ve yaşaması zaafa uğramış bir toplum oluşmakta. Bu duruma Kuran-ı Kerimin cevabı;’’Biz insana gitmesi gereken doğru yolu gösterdik. İster doğru yoldan gider şükreder, ister sapar, nankörlük eder.(tercih kendisinindir)(dipnot;3) ‘’Hakikat RABBİNİZDEN size gelen mesajdır. Dileyen kabul etsin, dileyen ret etsin.’’(dipnot;4) ‘’ALLAH’A isyan içinde, hayatı dünyadaki zevklerden ibaret görenlerin, dönüp dolaşıp varacağı yer, cehennemdir. RABBİNİN huzuruna çıkacağı günün heyecanını yaşayan ve bayağı zevklerinin esiri olmaktan kendisini tutabilenlerin varacağı yer ise cennettir.’’(dipnot;5)

Bu gün; Müslümanın hayatı sıratı müstakime bağlı kalma çabası sekteye uğramış, Müslüman dünya zihni modernliğin işgaline maruz kalarak, sağlıklı düşünme ve görme yetisini kaybetmiştir. Bu durumdan kurtulmanın yolu, Kuran-ı kerimin Muhammet Ümmetine yüklediği iki vazifeye sahip olmaktır. 1.si; İyiliği hakim kılan, kötülüğü önleyen yapı kurarak ;,İnsanlıkiçin hayırlı ümmet olmak.(dipnot;6). 2.si; Orta yolu benimseyerek insanlığa rol model olmak. Bunun için, ALLAH-insan, İnsan-insan, alem-insan, din- dünya, dünya- ahiret, madde- mana, kadın-erkek arasında dengeyi koruyan, ifrat ve tefritten uzak, orta yolu tutan, vasat ümmet olarak, insanlığın tek önderi Hz.Muhammedi model almaktır. Yaratılış gerçeğine uygun normları çıkarıp, insanlarla paylaşmaktır. ALLAH- İnsan arasındaki sözleşme hükümlerini oluşturan’’ VE RABBİN, Ademoğlunun sulbün’den onların nesillerini çıkardığı zaman, onları kendileri hakkında tanık kıldı; Ben sizin RABBİNİZ Değilmi’yim  diye sorar.(Onlarda lisani hal ile) kesinlikle dediler.(ve bu olay, kıyamet gününe kadar her insan ve her toplum için tekrar tekrar yaşanır)Kİ, Mahşer gününde(hesaba çekilirken) Bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz’’(dipnot;7) mesajı gereği toplumu oluşturmaktır.

Dostlar; şunun idrakinde olalım. Şeytan ve onun yolunda olanlar, görevlerini laikiyle yapıyorlar. Gayeleri insanlığı robotlaştırıp,tek tip haline getirmek ve istedikleri şekle sokarak, sevk ve idare etmek. Merkez üstleri silikon vadisi, taşeronları ÇİN. Programları; dünyayı globelleştirmek. İnsanlara Jib takarak, insan hafızasını bilgisayara aktararak insanı dilediği şekilde yönetmek. İlk uygulamaya Avusturalya’da başladılar. Dijital tabanlı dünya, interneti ücretsizleştirerek, google’ın balon projesiyle, insanların her anını gözetim ve denetim haline almak. Dünyayı tek dili konuşan haline getirmek. Dil kayıpsa, düşünce ve inançta kaybolur. Yeni zehin yaratmak istiyorlar. Haşa ALLAH’A meydan okuyorlar. ALEM’LERİN RABBİ; İnsana seçme yetkisi irade bahşetmiş. İrademizi; ya modernlik adına bürünen, ALLAH’IN makamına göz koyan, şeytanın ve şeytanlaşmış çağın etki ve yetkisine teslim edeceğiz. Yada ;ilk dünyaya geldiğimizde söz verdiğimiz RABBİZE kulluk vazifemizi yerine getirerek, yaratılış gayemize uygun kuran merkezli hayat oluşturup, dünya ve ahiret saadetine kavuşacağız. Unutmayalım, insan tercihlerinin karşılığını görür ve yaşar.

Dipnot;1-Yusuf;105.ayet.2-Ankebut;43.ayet.3-İnsan;3.ayet.4-Kehf;29.ayet.5-Naziyat;37-41.ayet        6-AL-i imran;110.ayet.7-Araf;172.ayet.

 

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?