Nesile nasihat

Nesile nasihat
01-02-2024

Dinle bak, ey insan Rabbinden sana bir mesaj geldi. ‘’ İşte bunlar, her hükmünde tam isabet kaydeden ilahi kelamın ayetleridir.’’ ‘’Allah’ı görür gibi hareket edenler için bir rehber ve bir rahmet olan ayetler.’’ (Değil mi ki insan müebbet yolcudur? Şu halde yolcuyu ve yolu var eden Allah, yol haritasını da göndererek rahmetini tamamlamıştır.) ‘’O’nlar ki namazı hakkını vererek eda ederler, arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli öderler(zekatı verirler) zira onlar ahirete inanların ta kendisidirler.’’ ‘’İşte onlar, Rablerinden gelen kusursuz bir rehberliğe tabidir; ve işte onlar, evet onlardır ebedi mutluluğa erenler.’’ (Lokman suresi;2-5.ayetler.) Allah’ın mesajı yaratılış gayesine uygun, bilinçli Allah’a kul olan neslin oluşumunu gerçekleştirir. Kur’an-ı Kerimin mesajından uzak nesil şeytanın uydusu, günübirlik zevk ve nefsinin esiridir. Sosyal medyanın etkisi ve yetkisinde olan bu günkü neslin sonu ebedi mutsuzluktur.

  Bu günkü nesilde; Kur’an-ı Kerim, namaz, dua menşeili hayat yok. Bunlara bağlı olarak ta edep, saygı, sevgi, şefkat, merhamet, paylaşma yok. Onurlu, karakterli, utançlı, alçak gönüllü, zikir şahsiyeti oluşmamış. Allah  sevgisin den uzak.  Anne ve babaya saygısı, sorumluluğu olmayan bir nesil. Şimdiki anne-babalar çocukların istek ve arzularına göre hareket ediyorlar. İnsanı insan yapan değerlerin yokluğuna sahip bir nesille karşı karşıyayız. Bu günkü nesli oluşturan, varlığını şekillendiren cep telefonu, tablet, bilgisayar ve bunları etkisi ve yetkisine alan, internet, face book, whatsApp, sosyal medya. Dünyayı idare eden şeytanın uşakları, sosyal medya patronları, putlu  azınlığın  sevk ve  idaresinde. Dünya medyası dinsiz nesil yetiştirmek için; filim, dizi, yarışma programları yapıyor. Amaç dinsiz dünya, jiplenmiş nesil. Uydu insanlık. Robot kişilik.

  Anne, babalar çocuklarımıza sahip olalım. Önce kendimiz onlara örnek olalım. Allah’ın mesajı Kur’an-ı Kerimi hayat tarzı haline getirelim. Önderimiz Muhammed Resul hayatımızın kılavuzu olsun. Lokman Resul gibi çocuklarımıza nasihat edelim. ‘’ Hani Lokman oğluna öğüt verirken şöyle diyordu: Yavrucuğum! Allah’tan başkasına ilahlık yakıştırma! Çünkü her tür ilahlık yakıştırma korkunç bir zulümdür.’’(Lokman suresi;13.ayet). Kur’an bu altın öğütlerle muhatabına hepiniz Lokmanın çocuklarısınız demektedir. Çocuklarla aileler arasındaki inanç çatışmasına dengeli ve ahlaki çözümün formülü bellidir. Anne- baba için Allah’ın ve O’nun Resulünün hukukunu çiğnememek, bunun dışında onlara iyi davranmak. ‘’ Biz insana anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu ağır acılara katlanarak karnında taşıdı ve onun sütten kesilmesi iki yılda gerçekleşti: şu halde (ey insan) Bana ve anne babana şükret; (ama sonunda) dönüş yalnızca banadır.’’(Lokman suresi;14.ayet) Bu ayet ışığında aile ilişkilerini oluşturmak gerekir.

  Anne-babalar Allah’a karşı esas duruşunuzu bozmayın ki, çocuklarda sizi örnek alsın.  Allah’a kulluğun anahtarı.  ‘’ De ki: size tek bir öğüdüm var: ister başkalarıyla beraber ister tek başınayken, Allah’ın huzurunda bulunduğunuz gerçeğini asla unutmayın! Sonra arkadaşınızda delilikten eser olmadığını düşünün:(Allah’ın Resulü Muhammed) onun tek yaptığı, önünüzde bekleyen şiddetli mahrumiyete karşı sizi uyarmaktır.’’(Sebe suresi;46.ayet) Lokman peygamberin önderliğinde anne-babaların çocuklarına hitabı. ‘’ Yavrucuğum! Allah’a kulluğunu hakkıyla yerine getir ( salatı ikame et). Her zaman iyi ve doğru olanı önerip kötü ve yanlış olandan sakındır: Başına gelenlere göğüs ger.(aktif iyi ol, iyiliği çoğalt). Şüphesiz bütün bunlar kararlılık ve direnç isteyen işlerdir.’’(Lokman suresi;17,ayet) Anne-babalar neslinizi Meryemin annesi Hanne gibi lanetlenmiş şeytanın kötülüklerine karşı Allah’a emanet ediniz.

  İnsanlığın hayat kılavuzu nasihat :’’ Kasıntılık yapıp insanlara karşı böbürlenme ve  yer yüzünde çalım satarak dolaşma! Zira unutma ki, kendini beğenmiş kibirli hiç kimseyi Allah sevmez.’’( Kendinde olağanüstü fazilet vehmederek kurumlanma.)’’ Hayat yürüyüşünde dengeli ol ve sesini yükseltme! Unutma ki seslerin en itici olanı eşeklerin sesidir.’’(Lokman suresi;18-19.ayetler) Sesini yükseltme! Sözün kalitesini yükselt! Söz etkisini sesin yüksekliğinden değil, taşıdığı hakikatin gücünden alır. Gücün sözüne değil, sözün gücüne itibar et! Gücünü, buyurganlığı ve otoriterliği temsil eden sesten değil, içerikli ve nitelikli sözden al! Sözün bilincinde ol! Rabbine kayıtsız şartsız kul ol!

  Nesille nasihatimdir. Ey bu günün nesli! Doğrudan doğruya Kur’an-dan alıp ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam’ı! Şunu unutmayalım! Kimsenin kimseye fayda etmeyeceği gün gelmeden önce hayatımızı Kur’an-ı Kerim ile inşa edelim! Fatiha suresi, Allah ile kul arasında ezeli ve ebedi, şerefli bir kulluk anlaşmasıdır. Bizim hayatımızı Fatiha suresi sevk ve idare etsin. Rahman  Rahim  Allah’ın adıyla.  1-Bütün övgüler, bütün alemlerin  Rabbi Allah’a mahsustur. 2- O özünde rahmet sahibi, işinde rahmet sahibidir. 3-O, hesap gününün hakimi dir. 4-(Rabbimiz) yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz. 5-Bizi yönelt doğru yola. 6-Nimet verdiklerinin yoluna. 7-Gazaba uğrayanların(yahudileşen israiloğulları) ve sapıtan(teslisci hıristiyan)ların yoluna değil.  Amin.  Selam ve dua ile

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
İffet çakal
İffet çakal 3 hafta önce
Çok güzel ve faydalı bir yazı maşallah. Bilinçlendirici olmuş Rabbim cümle okuyanlara istifade edebilmeyi nasip etsin. İnşallah daha fazla kişiye ulaşır.