DERDİNİ SEVMEK

DERDİNİ SEVMEK
03-12-2021

Dünyaya gelen bela ve musibetler insanlar için uyarı mesajıdır. Bu gün dünyayı tehdit eden Covid-19 Virüsü ve İklim değişikliği gibi. Rabbim bu musibetler için bana ne diyorsun? Diye düşünmek ders almak gerekir. Ders almak içinde liyakat ve kalite gereklidir. Müslüman kalite ile test edilir. Kalite derdini sevmektir. Bizim kalitesizlik problemimiz var. Kaliteleşmenin kaynağı Allah’a kulluk bilinciyle, Allah’ın mesajı Kur’an-ı kerimi hayat tarzı haline getirmektir.  İşte sizi hem bu dünyada, hem de ahirette kurtuluşa ve esenliğe ulaştırmak üzere: ‘’Doğrusu Biz bu Kur’an-da insanlara (hakikati tüm berraklığıyla göstermeye yetecek ) her türden( ibret verici misaller ve apaçık) örnekler verdik ki,(bu ayetler üzerinde) düşünüp öğüt alsınlar.’’ (Zümer suresi;27.ayet.)İşte o zaman insan Allah’a kulluk bilinci derdini sever hale gelir.

  İslam Alimlerinden fuzuli derdini sevenlerin örneğidir. Fuzuli: Yarabbi beni çok dertlere müstahak et diye dua edermiş. Sonrada ehli dertten yardımını esirgeme, dermiş. Bu duayı anlamak için akıl kafi değil. İnsanın akıl modundan, aşk moduna geçmesi lazım. İnsanın Allah’la muhatap olması, Allah’ı da kendine muhatap etmesi gerekir. Ki bu dua anlaşılsın, idrak edilsin. Bunun için ebedi mutluluğu geçici mutluluğa tercih etsin. Yaratılış gayesini, Allah’a kulluğu gerçekleştirmek işte budur.

  Müslüman kalite ile test edilir. Bizim kalite problemimiz vardır. Bu gün dünyaya dalmak kalitesizliktir. Bakara suresi 249.ayet bize kalite ve kalitesizleşmeyi bildirir. ‘’Ve Talut ordusuyla harekete geçtiği zaman dedi ki; bakın, Allah sizi bir ırmakla sınayacak. Kim ondan içerse benden değildir. Kimde ondan tatmazsa bendendir. Ancak bir avuç içen bundan müstesnadır.(Uzun süre susuzluktan sonra aniden aşırı su tüketmek böbrek ve kalp yetmezliğine ve ölüme sebep olduğu bilinmektedir.) Onlardan pek azı dışında, çoğunluğu kana kana içtiler. O ve ona inananlar ırmağı geçtikleri sırada(ırmağın beri tarafında kalanlar) Dediler ki: bu gün Calut ordusuna karşı koyacak gücümüz yok.(yapamayacağınıza inanırsanız, yapamazsınız.)(fakat) Allah’a kavuşacaklarına kesin gözüyle bakanlar(İtaatlerinden dolayı Allah’ın vadettiği ödüle kavuşacakları kanaatinde olanlar) Dediler ki: nice sayıca az (örgütlü ve disiplinli) topluluk Allah’ın izni ile nice sayıca çok (örgütsüz ve başı bozuk) topluluklara galip gelmiştir. Zira Allah direnenlerle beraberdir. (Üstünlük ve başarı sayıda değil, inanç ve disiplindedir.)

  Allah hidayeti akıl edenlere verir. Akıl etmeyenler günahı hayat tarzı haline getirenlerdir. Öte yandan;’’ doğruluğun( sadakatin, tasdik ve sadıkane bağlılığın ta kendisi olan bu kur’an-ı sürekli gündeme) getiren ve (tüm kalbiyle) onu benimseyip destekleyen kimselere gelince: işte (dünyada ve ahirette zilletten, perişanlıktan ve ilahi azaptan) korunabilenler,(yalnızca) bunlar olacaktır.’’(Zümer suresi;33.ayet). Dünya hayatı nasıl olsa geçecektir. Şöyle-böyle önemli olan geçiciyi kalıcıya tebdil etmektir. Geçiciyi dolu dolu geçirmektir. Buda Allah’a kulluğun idrakiyle mümkündür. Bahçıvanı İslam’ın son Resülü Muhammed olan, Vahiy yağmuru ile ahiret meyvesini yetiştirmekle olur. Kılavuzu Muhammed Resul, yol haritası Kur’an-ı Kerim olanın varacağı yer sonsuz nimetlerin üretildiği cennettir. Ne mutlu cennete talip olanlara.

Allah’a kulluğu dert edinmek, derdini sevmektir. Derdini seversen gelecekten kaygı ve üzüntü duymazsın. Aşkını ispat etmiş olursun. Gazaba uğrayan ve sapıtanlardan olmazsın. Kur’an-ı Kerimin özeti olan Fatiha suresini hücrelerine geçiren ve hayat tarzı haline getiren, yaratılış gayesine göre yaşadığını ispat edendir. Hidayet; hayatta Kur’an-ı Kerim yolculuğuna çıkıp, bu yolculukta ısrarla direnip, yaratılış gayesine ulaşmaktır. Yarabbi! Beni de kulluğuna kabul ettiklerinden, Sana hakkıyla kul olanlardan, derdini sevenlerden eyle! Amin!           

Selam ve dua ile.

 

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?