USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

ESSELAMÜ ALEYKÜM

ESSELAMÜ ALEYKÜM
27-09-2021

Selam; kurtuluş, rahat ve iç barışın ifadesidir. Selam veren kimsenin muhatabına verdiği barış ve güvenlik garantisidir. ‘’Siz bir selam ile selamlandığınız zaman, sizde ondan daha güzeli ile karşılık verin veya verilen selamı aynısıyla iade edin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır.’’(Nisa suresi;86.ayet). Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şeyi haber vereyim mi? Aranızda selamı yayınız. (Müslüm, iman 93). Şüphesiz Allah katında insanların en iyisi, önce selam verendir.(Ebu davut edep;133) Her kültürde selamlaşma adeti ve usul-adabı vardır.   Müslümanlar arasında selamlaşma Esselamüaleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü dür. Selamlaşma Müslümanlar arasında bir ülfet, kaynaşma, sevgi aracıdır.

  Selamın manası; sağlık uzun ömür dilemektir. Kur’an-da sünnette teşvik edilmiştir. Essalümüaleyküm verişi, Selamünaleyküm alınışı. Veya Aleyküm selam verahmetullahi ve berekatüh şeklinde belirlenmiştir. Selamlaşma Müslümanlar arasında evrensel iletişim olup, ülfet, kaynaşma, sevgi aracıdır. Müslüman’ın selamı, ezan gibi Arapça kökenlidir.Selamün: (es-selm-selamet) Tüm görünen ve görünmeyen nicelik ve niteliğe yönelik olumsuzluktan korunma ve uzak tutma anlamına gelir. Selam; ilahi koruma ve esenlik anlamındadır. Bu da sonunda ebedi mutluluğa( cennete) getiren bir hayat demektir. Cennetin bir adı da selam yurdudur.Selamen: mutluluk tebriki, cennetlikler için. ‘’ Orada mutluluk tebriki dışında asla boş bir söz işitmeyecekler. Ve onlar orada sabah akşam sürekli rızıklandırılacaklar.’’(Meryem suresi;62.)

 Bu günkü toplumumuzda Selamın yerini batı kökenli kelimeler ve kavramlar almıştır. Bunun nedeni; 1930’lu yıllarda selam yasaklanarak yerini batılıların kullandığı Günaydın, Tünaydın, iyi akşamlar almıştır. Batılılaşma adına yapılan devrimlerle birlikte erozyona uğrayan toplumumuzda kullanılan bu günkü batı türü selamları Müslüman olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Çünkü Müslüman selamı, tıpkı Ezan-ı Muhammedi gibi Müslümanların ortak dilidir. Bir nevi paroladır. Müslüman selamı Müslümanlar arasında kardeşlik köprüsü ve birbirine duadır. Selamın değiştirilmesi, Müslümanlar arasındaki kardeşlik köprüsünün yıkılması, başka kültürlere tabi olmasıdır.

 Allah’a teslimiyetin adı olan İslam’ın ödülü, sonsuz mutluluk ve kurtuluş olan selamdır. ‘’ Orada onların nidaları(sevinç çığlıkları) Muhteşemsin ey Allah’ım! Olur. Ve kendilerine Selam olsun size!.. diye mukabele edilir orada. Nihayet onların son nidası yankılanır: El-hamdulillahiRabbi’il alemin! ‘’ Yunus suresi;10. Ayet) Manası; hamd, bütün alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur! Fatiha suresinin ilk cümlesi, cennete nail olmuş bir bahtiyarın ağzından çıkan ilk cümledir. Bir mümin bunu her vakit salatının bütün rekatlarında söylemekle, özünde cennetine olan özlemini dile getirir. Eğer bunu dil alışkanlığı ile söylemeyip yürekten söylüyorsa, bu cümleyi söylediği her seferinde cennet duası ediyor demektir. Zira hasret kalbin duasıdır.

  Hayatını imanına şahit edenler. ‘’ İşte onlar Rablerinin rızasını elde etme yolunda sebat gösterirler; hem salatı ikame ederler hemde kendilerine verdiğimiz nimetlerden gizlice ve açıktan sarf ederler. Dahası kötülüğü iyilikle ortadan kaldırırlar. İşte onlar bu diyarın mutlu sona ulaşacak sakinleridirler.’’(Rad suresi;22.ayet) ‘’ Kalıcı mutluluğun üretildiği merkezler olan cennetler… onlar ve onların atalarından, eşlerinden ve nesillerinden erdemli kimseler oraya girecekler. Melekler de bütün kapılardan onların huzuruna gelecekler.(ve şöyle seslenecekler.)’’(Rad suresi;23.ayet) ‘’ Selam sizlere! (Bu Rabbinizin rızasını elde etme yolundaki) direncinizin sonucudur. Bakın işte, dar(ı dünyanın) ardından gelen mutlu son, ne muhteşemdir! ‘’(Rad suresi;24.ayet). ‘’İşte onlar, iman eden ve kalpleri Allah’ın vahyi ile tatmin olan kimselerdir. Bakınız:(akıleden) kalpler yalnızca Allah’ın vahyi ile tatmin olur! ‘’  (Rad suresi;28.ayet) ‘’ İman eden ve Allah’ın razı olduğu eylem ortaya koyan bu kimseler var ya: göz aydınlığı onlarındır, güzel yurt da onların…’’(Rad suresi;29.ayet.)

  Kur’an-ı Kerim kıssalarının selam ifadeleri: ‘’Bütün milletler arasında Nuh’a selam olsun! ‘’ (Saffat;79.ayet). Çağları aşıp gelen bu ilahi selam, kimin izinden gidiyorsan onu seç! Unutma! Gök kubbeye bırakılan her hoş seda baki kalır. ‘’ Geriden gelen herkesin zihninde ona ilişkin (örnek) bir hatıra bıraktık.’’ ‘’Selam olsun İbrahim’e! ‘’(Saffat suresi; 108-109 ayetler).  ‘’ ‘’Selam olsun İlyas ve onun takipçilerine! ‘’ ‘’ İyileri Biz, işte böyle ödüllendiririz.’’ ‘’ Zira onlar, Bizim gerçek mümin kullarımız arasındaydılar.’’(Saffat suresi;130,131,132.ayetler.) ‘’ İZZET VE AZAMET sahibi Rabbin, insanların idrak evrelerinin çok ötesinde aşkın bir yüceliğe sahiptir.’’ ‘’O’nun bütün elçilerine selam olsun!’’(Saffat 180-181.ayetler). Selam Resuller zincirinin son halkası Muhammed’di de kapsamaktadır. ‘’ Ve alemlerin Rabbine hamdolsun! ‘’(Saffat;182.a) ‘’De ki: Bütün hamd yalnız Allah’a, selam da O’nun seçip beğendiği kullarına olsun! ( Allah’a hamdi ve kıssası anlatılan Resullere selamı emreden bu ayettir.)(şimdi söylesinler) Allah mı daha hayırlı, yoksa ortak koştukları varlıklarmı?’’(Neml suresi;59.ayet)

Dürüst ve Dürüstlerle birlikte olma; hem çevrenin önemine, hem de iyilik hareketinin örgütlü hale gelmesinin işareti EssalamüAleykümdür. ‘’Siz ey iman edenler! Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincine varın ve dürüst kimselerle birlikte olun! ‘’Tevbe suresi;119.ayet)  ‘’Mesajlarımıza yürekten inanan kimseler sana geldiğinde de ki: Selam olsun size! (ne mutlu size) Rabbiniz, rahmeti kendi zatı için prensip edinmiştir. Haberiniz olsun ki, sizden biri bir kötülük işlerse ve ardından dönüş yapıp kendini düzeltirse, kesinlikle O’nu tarifsiz bağışlayıcılığı olan eşsiz merhamet kaynağı olarak(bulacaktır.)’’(Enam suresi;54.ayet)

‘’ Ey iman edenler! Allah’ı ( kalbinizle, dilinizle ve davranışlarınızla) sürekli anın! ‘’ ‘’ Ve (daima O’nun gözetim ve denetiminde olduğunuz bilinciyle) O’nu sabah akşam (en mükemmel sıfatlarla yücelterek) tesbih edin! ‘’(Ahzab suresi;41-42.ayet).EssalamüAleyküm cennet ehlinin parolasıdır. Mümin’ler ‘’Allah’ın huzuruna çıkacakları o gün Selam diye karşılanırlar; O kendilerine tarifsiz güzellikte ödül hazırlamıştır.’’(Ahzab suresi;44.ayet.)‘’ Artık (ey) sözünün eri olan, bahtiyarlardan olan kişi: sana selam olsun! ‘’(Vakı’a suresi;91.a)  Allah cümlemizi Esselamü Aleyküm şuurunda olarak, selam veren ve aynı anlayışla selam alan, cenneti alada selamla karşılanan bahtiyar kullardan etsin. İnşallah! Selam ve dua ile. 

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?