USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

İNSANIN KENDİNİ BİLMESİ

İNSANIN KENDİNİ BİLMESİ
03-09-2021
Google News

Her kes dünyayı tanıdığı biçimde yaşar. İnsanın kendini bilmesi, kendi başına bağımsızlığına sahip olması ideolojisinin bilinciyledir. İdeoloji insanın kendini bilmesini ve bilinçli toplumu inşa eder. İnançsız nesilde yeni bir bilim oluşturmak, bilim adamının ürettiği kültür İslam’ı değil, mücahidin geliştirdiği ideolojik İslam’ı getirmeliyiz. Bu da avamın geleneğinde değil, Ebuzerin idealindedir. Bütün şuurla imanı iyice öğrenir ve yaşarız kendini bilen bilinçli Müslüman oluruz. Bilinçli Müslüman Tevhid ve şirk şuurunda olandır. Bu gün dinin anlatımında geleneksel süslemeler dinin parçası olmuştur. Bu özü zedelemekte, anlaşılmasını zorlaştırmakta, hatta bazen gerçeğin yerini almaktadır. Uyanış; bir neslin gelenekten uzaklaşıp Kur’an-i bilgiye ulaşmasıdır. Bu sayede insanın kendini bilmesi gerçekleşecektir.
Dünyanın gidişatı: İşlerin muazzam geliştiği, fakat kişilerin hayatında gelişme yok. Teknoloji insana muazzam güç kazandırıyor. İnsan bu gücü nasıl kullanacağını bilmiyor. Teknoloji belirleyici değil. Elektrik ne yapacağımızla ilgilenmez. Cenneti veya cehennemi kazanmak bizim elimizde. Araçlar amaçların önüne geçti. Teknolojiyi kullanan kişiyi, zihnini, dünyayı, hakikati, gerçek algılama biçimlerini dönüştürdü. Teknolojiyi felaket haline getirdi. Örneğin nükleer güç. Diğeri Twitter la insan metamorfoze oluyor. Düşünen insanın yerini oynayan insan alıyor. Görme melikelerini, yaşama duygu ve zevklerini yitiren, görüneni bile görmeyen, kendisiyle kedi fare oyunu oynayan, duyarsızlaşmış makine insan. Tanrının da insanında karikatürize  olması, insan ruhunun yitirilmesi, mekanikleşmesi. 
  Dünyayı üç büyük felaket tehdit ediyor. Nükleer savaş, iklim değişikliği, özellikle yıkıcı teknoloji yapay zeka ve biyolojik teknoloji. Bu sorunların temel nedeni insanın tanrılaştırılması,  araçların amaçlanması. Niceliğin hükümranlığını ilan etmesi. Bunların nedeni modernliktir. İnsanın yaratılış gayesinden uzaklaşmasıdır. Bilgiyi güç edinmesidir. Allah’ın yerine bilgiyi koymasıdır. Yanlış soruya doğru cevap aramak trajedidir. Bu günkü tedavi yöntemi hastayı öldürmektir. Sözün özü: Rabbini tanımayan insanlık haddini bilmeyerek ontolojik yok oluşa mahkum dur.
  Son Yüz Yıl imha ve ret çağıdır.İblisleşmiş insanlar dünyayı ele geçirip sevk ve idare etmek istiyor. Projeleri:  dijital insan,Cihazlaşmış, düşünmeyen insan oluşturmak. Bu deccal bilgisayar olacak. Hayatın akışı değişecek. İlk denemeleri Covid/19 virüsü. İnsanları korku, endişeye sevk ederek hayattan dışlamaları, HES’leyerekJihp takar hale getirip, istedikleri gibi sevk ve idare etmeleri. Toplum itikat sahibi değilse sorumluluk hissetmeyecek. Aydınlar fikri kılavuzluğu ve yükümlülüğü üslenmekten kaçınarak gücün ve paranın hizmetine girmekte. Mevcut durumun nasıl olması gerektiğine bilinçli iman sahipleri karar verir. Bu şartlara sahip olmak içinde iman sahiplerine Kur’an-ı Kerimin nazil olması gerekir. İman; gücü ve sultayı alaşağı eder. Zayıf bireyin kalbinde kudret ve güç merkezine dönüşür.
  Tevhit ve şirk: Tevhit insana hikmet ve mizan bahşeder. Şirk: insanı aslından uzaklaştırıp köleleştirir. İman, amel, bireysel ilişkilerin temeli tevhittir. Tek ilkedir. Tevhidi bilmek şirki anlamakla mümkündür. Bütün peygamberler tevhidin hayat tarzı haline gelmesi ve şirkle mücadele için görevlidirler. İbrahim Resul tevhidin sembolüdür. Tevhidi özümlemek için İbrahim Resulün mektebinden mezun olmak gerekir. Habil ile kabilin ana, baba, hayat şartları ve dinleri bir olmasına rağmen, hayat tarzları ve anlayışları farklıdır. Bu farklılık zıt iki kutba dönüşür. Kabil: insanlığın tekelci, bireyciliğin temsilcisidir. Habil: eşitlik, kardeşlik, insanlığın birliğinin temsilcisidir. Habil’in itikadı Allah’a tevhidi inanca bağlıdır. Kabilin dini, kendi çıkarlarını ve heveslerini meşrulaştıran araç haline getirmesi, dine çıkarını temsil ettiği sürece inanması, Allah’ın Habil’in lehine hükmettiğini görünce, bu hükme sırt çevirmesi şirkin oluşumunu getirmiştir. Tevhit ve şirk iki zıt kutuptur. İnsanın kendini bilmesi Tevhit ve şirkin bilincinde olmasını gerektirir.
  Günümüzde Karun’un temsilcileri Firavun, Belam Bauralar kendilerine üst akıl unvan-ı veren para babalarıdır. Şahsi menfaat ve tekelcilik üzerine kurulan düzendir. Bu düzene karşı Tevhidin insanların gönül ve hareket merkezi olması için, Allah’a kulluk bilincinin oluşması ve hayat tarzı haline gelmesi müminin gaye ve vasfıdır. İslam: ademden günümüze kadar gelen tek tevhit dinidir. Tevhit insanların birbirine tapmalarını önler. Tevhit Allah’a kul olmaya çağırır. Tevhit yeryüzüne hakim olmadan insanlık huzura kavuşmaz.
  İnsanın kendini bilmesi :Tevhit inancını özümsemesi, şirke karşı durması, fıtratına uygun yaşamasıyla mümkündür. ‘’ imdi sen, varlığını her tür sapmadan uzaklaşarak tümüyle doğru ve asıl dine, Allah’ın insanlığın özüne yaratılıştan nakşettiği fıtrata çevir,(fıtrat, insanın yaratılış amacını gerçekleştirecek donanıma ve alt yapıya sahip olmasıdır.)(ta ki) Allah’ın yarattığında olumsuz bir değişme olmasın. İşte, değerlere dayalı gerçek dinin (amacı) budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.’’(Rum suresi;30.ayet). Fıtrat hanif dinin esasıdır. Yani insanlığın değişmez  değerlerinin kendisinde neşet ettiği saf din fıtridir, ontolojiktir. Resul Muhammed her doğan fıtrat üzere doğar. Ebeveyni onu Yahudileştirir, hırıstiyanlaştırır, mecusileştirir. İnsanın kendini bilmesi ilahi formad fıtratın farkına varış tecrübesidir. Küfür, şirk, dalalet, nifak gibi manen ve aklen düşüş kategorileri ise, fıtrattan uzaklaşması, dolayısıyla kendinden uzaklaşması anlamına gelir.
  İnsanın kendini bilmesi, aracının her türünden yüz çevirip ‘’ Yalnız O’na yönelerek O’na karşı sorumluluk bilincinde olun; ibadet ve duanızın istikametini doğrultun, asla O’ndan başkasına ilahlık atfedenlerden olmayın!’’(Rum suresi;31.ayet) ‘’ (Birde) şunlardan olmayın ki, onlar dinlerini paramparça ettiler de(bir birlerine karşıt) taraftarlar haline geldiler,(artık) her hizip kendi elindekiyle övünmekte.’’(Rum suresi;32.ayet).  Fıtrattan uzaklaşma sorumsuzluk anlamına gelir. İstikameti sapan doğru adresini şaşırarak kula ve eşyaya kul olarak onursuz bir duruma düşer. Bu duruma düşmemek için; doğrudan doğruya Kur’an-a yönelerek, Allah’ın mesajını hayat tarzı haline getirmek gerekir. Allah cümlemizi kendini bilen, Allah’a yönelen, Allah’a karşı sorumluluk bilincinde olanlardan eylesin! İnşallah! Selam ve dua ile.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
MEHMET YAVUZ ÇAKAL
MEHMET YAVUZ ÇAKAL
ESSELAMÜ ALEYKÜM EĞİTİM VE ÖĞRETİM İNSANIN KENDİNİ BİLMESİ HAYATIN ANLAMI ÖLÜMLE SÖYLEŞİ CİHAD ŞUURU ŞÜKÜR VE KÜFÜR EYLEM DEĞERİ İFFETİ KORUMAK KURBAN BAYRAMI TAKVADIR EĞİTİMİN TEMELİ KUR’AN-I KERİM GERÇEK VARİS ALLAH DÜŞÜNCEDE YOLCULUK UYUYAN DİNİN SALİKLERİ UYANIN KALP TEMİZLİĞİ VE TÖVBE SONSÖZ GAZETESİ İYİKİ VARSIN MÜSLÜMANLARA DİRİLİŞ ÇAĞRISI TEFRİKA: FITRATTAN AYRILIŞ MÜMİNİN BAYRAMI KADİR GECESİ MÜSLÜMANIN VAZİFESİ HAYATIN AKTİVİTESİ SEVGİ HAYATI DEĞERLENDİRMEK RAMAZAN AYININ ÖNEMİ HAYATI DÜŞÜNCE OLUŞTURUR KUR’AN-I KERİMİ ANLAMAK İNSANIN İHTİYACI İNSAN VE SABIR İNSAN VE SERVET İNSANIN SORUMLULUK AHLAKI SALATI BİLEREK YAPMAK BU GÜNÜN HALİ VE İNFAK İSLAM ÜLKELERİ NE KADAR İSLAM KUR’AN-I KERİMDEN ENGELLEYEN NEDENLER MÜMİNİN HAYATININ İLKELERİ İBADETLER BURAK OLMALI TEVHİD VE ŞİRK ALLAH(C.C) YOLUNDA DAVET İNSANIN YARATILIŞ GAYESİ İNSAN VE ÖLÜM İNSANLARIN HUZURA KAVUŞMASI YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MÜSLÜMAN ŞÜKÜR VE HAMD SALAT BİLİNCİ ALLAH’A İMAN EN BÜYÜK İMKANDIR HZ.MUHAMMEDİN KUR’AN-I KERİM HAKKINDA GÖRÜŞÜ KUR’AN-I KERİM’İN UYARISI DÜNYAYA İSLAM HÜKMEDECEK MUTLULUĞUN YOLU VE ENGELLERİ İNSANIN HAYATI EMANETTİR DOĞRU YOLDA KALABİLMEK KUR’AN-I KERİMİ ANLAMAK İNSAN KENDİNİ YENİLEMELİ İNSAN KENDİNİ YENİLEMELİ NE ZAMAN MÜSLÜMAN OLDUM? KUR’AN–I KERİM ASRIN VEBASI CİNSELLİK HAYATIN MANASI VE GAYESİ MÜSLÜMANIN DİYETİ KURBAN ALLAH’A ADANIŞTIR İMANIN TEMEL KURALI BİLİM VE TEKNOLOJİ SINAVDIR AKIL NİMETİNİ KULLANMAK BİR VİRÜS DÜNYAYA HÜKMETTİ GEÇMİŞİ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ İNCELEMEK MÜSLÜMAN: HAKKA TABİ OLANDIR MÜSLÜMAN: HAKKA TABİ OLANDIR İNSANIN YÖNETİM KILAVUZU KUR’AN-DIR MÜSLÜMAN ALLAH’A TESLİM OLANDIR İNSAN VE HAYIR GERÇEK BAYRAMA DOĞRU YENİ DÜNYA DÜZENİ HAYATIN ALTIN KURALLARI İNSAN VE GAYESİ TEFEKKÜR EDİP İBRET ALALIM KUR’AN-I KERİM : EBEDİ MUTLULUĞUN PROJESİDİR. KUR’AN-İ BAKIŞLA VİRÜS AYETİ VİRÜS TUFANI VE İNSANLIK MUSİBETİ HAYRA ÇEVİRELİM KORONA VİRÜSÜ BİR AYETTİR KORONO (TAÇ) VİRÜS ASRIN PUTLARI VE İNSAN SURİYE HAREKATI GEREKLİDİR AİLENİN TEMEL KURALLARI KURTULUŞUN ANAHTARI DEPREM DERSİ BU GÜNKÜ MÜSLÜMANLARIN ANLAYIŞI LİYAKAT VE KALİTE İDEAL TOPLUMUN DÜZENİ İDEAL TOPLUMUN DÜZENİ GÖNÜL FETHİ İSLAM VE BİZ MÜSLÜMANLAR HER ŞEYİN BAŞI AHLAK İNSAN VE SORUMLULUK İNSAN VE SORUMLULUK NESLİMİZ NEREYE BUGÜN Kİ MÜSLÜMAN GÜNÜMÜZ İNSANI ÖZÜR VE ÖZÜRLÜLÜK VAHDETTE DOĞRU İNSANIN FITRATINA DÖNMESİ DEPREM GERÇEĞİ