Kadir Gecesi​

Kadir Gecesi​
05-04-2024

Başı rahmet ortası mağfiret sonu cehennemden Azat olan Ramazan ayının son günlerini yaşıyoruz.

Zaman Ramazan'a has, Ramazan ayı içerisinde gizli olan, Kur'an'ın nazil olduğu ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini daha fazla arama zamanı.

Hz. Ayşe'den rivayetler Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikaf'a girerdi ve "siz Kadir gecesini Ramazan ayının son 10 gününde arayınız" buyurdu.(Buhari Müslim)

İbni ömer'den rivayetle Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem:

"Ramazan'ın son 27 gece üzerinde birleştiğini görüyorum buna göre Kadir gecesini aramak isteyen onu Ramazan'ın yirmi yedi gecesinde arasınlar." (Buhari ve Müslim)

Kadir gecesinin Ramazan ayının 27 gecesi olmasının küvetli ihtimal olduğu müctehid imamları görüş bildirmişlerdir.

Bediüzzaman:

"Yarın gece leyle-i Kadir olmak ihtimali çok kuvvetli olmasından bir kısım müctehitler o geceyi leyle-i Kadir tahsis etmişlerdir. Hakiki olmasa da madem Ümmet o geceye o nazarla bakıyor İnşallah hakiki hükmünde kabule Mazhar olur." (Şualar)

Bu seneki Ramazan ayının 27 gecesi Cumayı Cumartesi ye bağlayan gece yani 5 Nişanı 6 Nisana bağlayan gecedir.

Ömrümüzün her gecesini Kadir Gecesi bilip öyle ihya etmek en güzel olanıdır.

En azından Ramazan ayı boyunca her gece de Kadir gecesini aramak ve ihya etmek gerekiyor.

Hiç olmazsa şu Ramazan'ın son on gününde 21 23 25 ve özellikle 27 gecesinde Kadir gecesi'ni aramalı ve o geceyi ihya etmeliyiz.

Kim bilir bir başka Ramazan'a ve de Kadir gecesine ulaşacak mıyız ulaşamayacak mıyız?

Bu günleri daha iyi değerlendirmeliyiz.

Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ebu Hureyre'den rivayetle söyle buyurmuş:

"Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ibadet ile geçirirse günahları bağışlanır. (Buhari ve Müslim)

Yüce Allah bu gece ile ilgili Kadir suresini indirmiş ve mealen söyle buyurmuştur:

1- "Şüphesiz biz onu Kur'an'ı Kadir gecesi'nde indirdik"

2- "Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!"

3- "Kadir Gecesi bin Aydan daha hayırlıdır."

4- "melekler ve ruh (Cebrail) o gece Allah'ın izniyle her türlü iş için iner de iner."

5- "Ta fecrin doğuşuna kadar o gece esenliktir."

Hazreti Ayşe Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem'e "Ya Resulallah bir gecenin Kadir Gecesi olduğunu bilirsem o gece nasıl dua edeyim?" diye sordum.

Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah'ım sen af edicisin affı seversin beni de affet" de. (Tirmizi)

Bu geceyi ihya edelim.

Selam ve dua ile.

 

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?