Taziye yemeği

Taziye yemeği
18-05-2024

Taziye Yemeği, ölen kişinin taziyesine gelen misafirlere ikram edilen yemeğin adıdır.

Peygamber sallallahu aleyhi ve Sellem döneminden günümüze kadar devam eden bir gelenektir.

Amacından bazı sapmalar olsa da uzakta gelen misafirlere bir ikramdır.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve Sellem

"Cafer b. Ebu Talib (Ra) öldürülünce şöyle buyurdu:

"Caferin ailesine yemek yapıp götürün. Çünkü başlarına kendilerini meşgul edecek bir musibet gelmiştir." (Ebu Davud)

Hadisine istinaden komşuları veya yakınları, cenaze sahiplerine ve uzaktan gelenlerle ikramda bulunmaları sünnettir. (Tirmizi, cenaiz)

Her ne hikmetse günümüzde komşu veya akrabaları tarafından verilmesi sünnet olan bu yemeği kaldırma çalışmaları hız kazanmıştır.

Zengin kesimin öncülüğünde kanaat önderleri, taziye dernekleri ve bazı din görevlileri var gücüyle Taziye yemeğini kaldırma çabası içerisine  girmişlerdir.

Kur'an da;

1-"Dini yalanlayanı gördün mü?

2-İşte o, yetimi itip kalkar;

3-Yoksulu doyurmayı teşvik etmez;" (maun suresi)

Yoksula yemek vermeyi teşvik etmesi gereken zengin kesimin bunu men etmeye çalışması çirkin ve kebair bir günahtır.

Gerekçelerine bakıldığında "taziyesine gelenlere yemek vermek için borç altına veya faiz" gösterilmesi yanlıştır.

Faiz Allah ile savaş olan bir günahtır. Sadece taziye yemeğinde bunu dile getirmek; ev, araba ve diğer durumlardaki faize karşı susmak ise sorgulaması gereken bir davranıştır.

Taziyenin üçüncü gününde, mevlit ve yemek verilmesi ile dinde olmayan bir ibadet ve masraf yapılması ve buna karşı olmamakta iyi niyetli bir davranış değildir.

Hadise bakıldığında; yemeğin verilmemesi değil, komşu ve akrabaları tarafından evine yemek götürülmesi gerektiğidir.

Ancak; akraba veya komşuları vermez, kendinin de durumu müsait değil ise, maddi ve manevi baskı kurarak taziye yemeği verilmesini sağlamak Hanefi mezhebi İbni Abidin'e göre mekruh görülmüştür.

Taziye Yemeği verilmesi yönünde vasiyet eden ve terekesinin üçte biri de buna yetiyorsa servarisi bu yemeği vermesi farzdır.

Yine durum müsait olup yemek vermek isteyenler de yemek vermeleri sünnettir.

Yalnız; vasiyeti olmayıp veya vasiyetine terekesi yetmeyenin yetimi olur ve o yetim malından taziye yemeği verilmesi de haramdır.

Bize düşen görev zengin, komşu ve akrabalarının taziye yemeğini vermelerini teşvik etmek.

Gücü yetmeyenleri de zor durumda bırakmamak gerekir.

Allah'ın şu emrini de unutmayalım.

Müdessir süresi;

42- "Gunahkarlara: Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Diye uzaktan uzağa sorarlar.

43- Onlar şöyle cevap verirler: Biz namaz kılanlardan degildik,

44- Yoksulu doyurmuyduk."

Taziye yemeklerinde fakir ve muskinin de karnı doyuyordu.

Onları bundan mahrum etmeyelim.

Allah'a emanet olun.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?