Korkunç Faciaya Gidiş

Korkunç Faciaya Gidiş
05-08-2022

Rahman ve Rahim Allah, sözün tüm gücünü kullanarak insanın vicdanını, aklını harekete geçirmeyi murat ediyor. İnsan akıbet endişesi taşısın. Sonum ne olacak? Sorumluluk ahlakıyla davransın. Kendi elleriyle kendini helak etmesin. Rabbinin sonsuz gücünü kavrasın da, haddini aşmasın. Ey insan! Kozmik darbe karşısında bu kadar güçsüzsün! Peki, kozmosun sahibi Allah’a karşı diklenmen akıl karımı? Şunu aklından çıkarma, insanların manevi, uhrevi korkularını gidermek için Allah Resul ve vahiy gönderdi. Kim vahiyle, Resul Muhammedin örnekliğiyle hayatını inşa ederse korkunç faciadan kurtulur.

 Bu günkü toplumun gidişatı; dinden, imandan uzaklaşan, nefsinin, şeytanın, şeytanlaşmış sosyal medyanın esiri olan, günü birlik hayatın tutsağı, ahiret endişesi taşımayan inanların akıbetini, İnsanlara rahmet olan Kur’an-ı Kerim’in  Kari’a suresi; Dünya hayatının analizini yaparak bildiriyor  ‘’ AH o korkunç facia! ‘’ ‘’  (Bir bilsen ey muhatap) O ne korkunç faciadır! ‘’ ‘’ Sahi sen nereden bileceksin korkunç facianın ne olduğunu? ‘’(Kari’a suresi;1-2-3.ayetler.) Kıyamet sürecinin başlamasında irade sahibi insanların yaptıkları eylemler rol oynayacaktır. Bu daha çok ferdi, toplumsal ve eko-kıyamet için geçerlidir. Çünkü insan eylemleri ile bunlar arasında bir nedensellik bağlantısı vardır. Bu gün dünyayı idare eden para babaları kendilerini Haşa! Allah’ın yerine koyarak düşünce ve eylemlerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Nükleer bombaya sahip kuzey Kore devlet başkanı Kim Jong-un, ABD Ve Rusyaya Meydan okuyor, geçen hafta ABD ye çağrı yaparak nükleer savaşa hazırlıklı ol uyarısı yaptı. iki süper gücün gıkı çıkmıyor. Dünyanın sonu Kore devlet başkanın iki dudağı arasında.Bu gidiş, korkunç faciaya gidiştir.

  Her şeyin bir ruhu olduğu gibi hayatında bir ruhu vardır. O ruh ahirettir. Ahiret siz bir dünya hayatı ruhsuz cesettir. Allah’ın mesajı Kur’an-ı Kerim işte o ruhtan bahseder. Ahiretten, yani yeniden diriliş ve hesap günü hakikatinden. Bize Allah’tan başka kimsenin haber veremeyeceği son saat ve kıyametten. İnsanların kelebek gibi savrulacağı, kalkmaz kımıldamaz dağların hallaç pamuğu gibi atılacağı bir günün dehşetinden. ‘’ O gün insanlar, sere serpe yerlere saçılmış(kavruk) pervane sineklerini andıracak’’ ‘’ Dağlar ise, dört bir yana dağılmış pamukları çağrıştıracak’’(Kari’a suresi;4-5.ayet) Ey insan! Kozmik darbe karşısında bu kadar güçsüzsün! Peki kozmosun sahibi Allah karşısında diklenmen akıl karımı? Korkunç faciaya hazırmısın?

  Allah’ın mesajı Kur’an-ı Kerimi hayatının rehberi edinen, Allah’ın katında değerli amellerle gelen. ‘’İyilikleri ağır gelen kimseye gelince.’’ ‘’ O kendini hoşnut olduğu tarifsiz güzellikte bir hayatın içinde bulacak.’’( Kari’a suresi;6-7.ayet) Kendilerine açılan ilahi rahmet ve şefkat kucağı olan vahiy den kaçanlar, ahirette cehenneme ana muamelesi yapacaklar. Vicdanının sesini dinlemeyen ergeç korkunç facianın sesiyle uyanacak. ‘’ İyilikleri hafif gelen kimseye gelince’’ ‘’ O da dipsiz uçurumun bağrına yuvarlanacak.’’(Kari’a suresi;8-9.ayet.) Cehennemlik insanın dehşetli şaşkınlığının ifadesi . Öğle bir şaşkınlık ki, ateşi ana kucağı sanıp koşacak. Kişi kendisinden kaçamaz, eyleminden, aklından, kalbinden, beyninden, organlarından kaçamaz. Cehennemi ana kucağı edinen cehennemden kaçamaz, cehenneme koşar. ‘’Sahi, sen nerden bileceksin o nedir?’’ ‘’O tarifsiz yakan özge ateştir.’’(Kari’a suresi;10-11.ayet). Allah’a kulluk şuurundan uzak yaşayanların hali! Korkunç faciaya gidişin göstergesi.

Kur’an-ı Kerim deki tüm kıyamet sahnelerinin üç ortak özelliği vardır. 1-Şiddetli ve dehşetli 2-Hassas ve dakiktir. 3-Faile değil fiile vurgu yapar. Bütün bu verilerden yola çıkarak şu sonuçlara varabiliriz. 1-Olaylar kendi iç dinamiğiyle gerçekleşecektir. 2-Dışardan müdahaleye ihtiyaç duyulmayacak yasalara bağlanmış. 3-Kıyamet ansızın haber vermeden tahakkuk edecek. 4-Süreci başlatmada insan gibi irade sahibi varlıkların yaptıkları eylemler rol oynayacaktır. Bu daha çok ferdi, toplumsal ve eko-kıyamet için geçerlidir. Çünkü insanların eylemleri ile bunlar arasında bir nedensellik bağı vardır. Sözün özü: Kainatın müstesna yolcusu insan yolun sonunda kendi tercihinin sonuçlarıyla baş başa kalacaktır. Kendi düşen ağlamaz! Allah’a kul olmayan ateşe koşar. İnşikak: yarılma, parçalanma anlamına gelen surenin ana mesajı şudur: Bu hayatın birde öteki yüzü vardır. Her kes yaptığının hasılatını derecek, tüm yollar Allah’a çıkacaktır. ‘’Sen ey insanoğlu! Evet, evet, hayat yolunda son sürat yeldirdikçe(ister istemez) Rabbine doğru yol alan sen, sonunda O’na kavuşacaksın! ‘’(İnşikak suresi;6.ayet.)

  Dostlar: günümüz toplumunun hayat tarzı, Allah’ın insanlardan istek ve arzularının zıttı. Dünya hayatının albenisine kapılarak, Allah’a kulluk bilincinden uzak, şeytanın ve şeytanlaşmış insanların kulu kölesidir. Bu gidiş korkunç facianın göstergesidir. Ne mutlu Kur’an-ı Kerim kılavuzluğunda, Allah’a kulluk bilinciyle yaşayarak, ahiret endişesi taşıyarak, bu gidişe karşı duranlara. Cennete talip olanlara. Selam ve Dua ile.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?