USD 7,0000
EUR 9,0000
USD/EUR 1,20
ALTIN 400,00
BİST 1.000
MEHMET YAVUZ ÇAKAL
MEHMET YAVUZ ÇAKAL
06-11-2020

KUR’AN-I KERİM’İN UYARISI

Kur’an-ı Kerim’i Zümer suresi;7.ayeti ışığında okumak gerekir. ‘’Eğer inkar ederseniz, kuşku yok ki, ALLAH(c.c.)  size asla muhtaç değildir. Ama, kullarının nankörlüğünden hoşnut olmaz;  şükredecek olursanız, sizin adınıza ondan razı olur. Bir günah yükünü çekende, bir başkasının günah yükünü çekecek değildir. En sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O zaman yaptıklarınızı haber verecektir. Çünkü O gönüllerde gizleneni hakkıyla bilir.’’ Dünyada günah işleyenin cezası anında verilseydi, iyi ve kötü ayrılmazdı. Sınav olmazdı. İyilik Allah’ın rızası için değil korkudan yapılırdı. Tövbe ve ibret ortadan kalkardı.

’’Eğer Allah(C.C.)  insanları işledikleri günahları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı,yer yüzünde bir tek canlı bırakmazdı. Belirlenmiş süreye kadar, onlara mühlet tanır. Belirlenen bu süre gelince de(hepsinin cezasını tam olarak verir! Çünkü) Allah(C.C.) Kullarının her hareketini görmektedir.’’(Fatır suresi;45.)
 Kur’an-sız hayat yaşamanın neticesi: ‘’ Ama her kimde Benim öğüt ve uyarımla dolu olan şu Kur’an-dan yüz çevirecek olursa, işte onu, (bitip tükenmeyen arzu ve ihtirasların yol açtığı doyumsuzluk, tedirginlik, ruhsal bunalımlar, vicdan azabı ve toplumsal çıkarlar yüzünden, mutluluk ve huzurdan yoksun, dar, kısır ve) sıkıntılı bir hayat beklemektedir. Hesap günü ise, onu kör olarak diriltip huzurumuza getireceğiz. ’’(Taha suresi;124.ayet).’’

İşte biz, (kendilerine bahşedilmiş yetenek ve nimetleri, kötü yolda kullanarak ömürlerini boş yere harcayıp)  savurganlık eden ve Rabbinin ayetlerine imanı reddeden kimseleri, (dünyada) böyle (toplumsal çalkantılarla, ruhsal bunalımlarla) cezalandıracağız: ahiret azabı ise elbette çok daha çetin ve uzun süreli olacaktır.’’(Taha suresi;127.ayet)

Kur’an-i Kerim’den yüz çeviren zelil, onun dışında hidayet arayan delalete düşer. Kur’an-ı kerim Allah’ın kopmaz ipidir. Zikri, hakim ve doğru yola ulaştırır. Kur’an-la hareket eden şaşırmaz, Kur’an okuyan diller sürçmez, alimler ondan doymaz, okumakla eksilmez, Kur’an-la konuşan doğruya kavuşur. Kur’an-a davet eden doğruya çağırır. Kur’an-ın önemli mesajı, prensibi, ölçüdür, nizamı öğretmektir. Hikmetin oluşumunu sağlar. Allah’ın tüm sıfatları; ilahi mizan ve adaletin değişmezliğini sağlar.Nahl suresi;10-11. Ayetlerde gökten inen suyun yer yüzüne hayat verdiğini, bunda alınacak dersler olduğunu bildirmektedir.

O ders açıktır. Nasıl su biyolojik hayatın kaynağı ise, Kur’an-ı kerimde insan hayatının, maneviyatın kaynağıdır. Suyun indiği kalp toprak, vahyin indiği toprak, akıleden kalptir. ALLAH’TAN gelen Vahye sırt dönmek nankörlüğün daniskasıdır. Ey akıl eden kalp Allah’ın ipi Kur’an-a sarıl! ‘’ Hepiniz, Allah’ın (yer yüzüne uzatmış olduğu Kur’an) ipine (ama sadece bir bölümüne değil) tümüne sımsıkı sarılın: sakın(ondan) ayrılmayın!

Allah’ın size olan nimetini hatırlayın: hani bir birinize düşman idiniz fakat Allah(C.C.) Kalplerinizi kaynaştırıp birleştirdi de, O’nun nimeti sayesinde hepiniz kardeş oldunuz. Ve hani, ateş dolu bir uçurumun tam kenarında idiniz de, Allah(C.C.) sizi oradan kurtardı. İşte Allah(C.C.)( Öğüt alıp) doğru yolu bulasınız diye ayetlerini size böyle açıkça bildiriyor.’’(Al-i imra suresi;103.ayet)

İnsanı Kur’an-ı Kerimden engelleyen nedenler: Taklit ve taassup; Basiret ve müşahede gücünü köreltir. Kalbin günahlarla kararması, Kur’an-ı anlamayı engeller, kibir, mal, mevki, makam düşkünlüğü, Kur’an-ı yaşamayı engeller.’’  Yer yüzünde haksız yere kibirlenenleri,(kalplerini kör ederek) ayetlerimden uzaklaştıracağım.(Çünkü onlar hakikati ortaya koyan) bütün mucizeleri görseler, yine de inanmazlar. Doğru yolu görseler, onu izleyecek yol olarak benimsemezler fakat azgınlık yolunu görünce, onu derhal kendilerine yol edinirler. Bütün bunlarda, ayetlerimizi yalan saymadan ve onları göz ardı etmeden ileri gelmektedir.’’(Araf suresi;146.ayet)

Kur’an-ı Kerimi hedefinden saptırmak, Kur’an-ı anlamaya manidir. Kur’an-ı  Kerimi,  indiriliş sebebi dışında, günü birlik adet ve olaylara alet etmek, çıkar ve menfaat aracı haline getirmek, Kur’an-ı Kerimin maksadına aykırıdır .’’Elif, Lam,  Ra.(Bu) insanları Rablerinin izniyle (inkar ve cehalet) karanlıklarından( kurtarıp iman ve İslam’ın) aydınlığına, O Yüceler yücesi, O her türlü övgüye layık olan Allah’ın Yoluna iletmen için sana gönderdiğimiz bir kitaptır.’’ (İbrahim suresi;1.ayet).

‘’ Biz bu kitabı sana, ancak ve ancak, üzerinde tartışıp durdukları konularda insanlığı aydınlatman için ve iman edecek bir topluma, doğru yolu gösteren bir rahmet kaynağı olmak üzere gönderdik.’’(Nahl suresi;64.ayet). Dünyevileşmek, ahireti ötelemek, Kur’an-ı maksadından uzaklaştırır.’’ (Mahşer günü) Huzurumuza çıkacaklarını hiç hesaba katmayan, (şu gelip geçici) dünya hayatını (ahirete) tercih ederek(nihai  mutluluk ve) huzuru onda arayan ve( böylece Kur’an-dan yüz çevirerek) ayetlerimizden ilgiyi koparanlar var ya’’ ‘’İşte yapmakta oldukları (kötülükler) yüzünden, onların varacağı yer ateştir.’’(Yunus suresi;7-8.ayetler.)

Okuduğun Kur’an-ı Kerimin anlamından habersiz olmakta, Kur’an-ı maksadından uzaklaştırır.  ‘’(Bu) Sana indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Ayetleri üzerinde iyice düşünmeleri ve akıl sahipleri( onu okuyup) öğüt almaları gerekir.’’(Sad suresi;29.ayet). Kur’an-ı tefekkür, ondan hidayet yolunu öğrenmek vaciptir. Kur’an-ı anlamakla önündeki engelleri kaldırmak mümkündür.’’ (Evet, ALLAH’A ve ahiret gününe yürekten) inanan ve imanlarını (şirk, inkar ve isyankarlık gibi) zulüm ile kirletmeyenler var ya, işte(her türlü tehlikeden kurtulup) güvene kavuşmak onların hakkıdır. Doğru yolda olanlarda, yalnızca onlardır.’’(Enam suresi;82.ayet).

 ‘’Peki onlar, Kur’an-ı hiç incelemiyorlar mı? (Allah(C.C.),İnsan ,evren, hayat, ölüm; insanın menşei, yaratılış amacı, uyması gereken prensipler, ölümden sonra bekleyen akıbet ve benzeri konularda bu kitabın getirdiği açıklamaları inceleyip de, ondaki hidayet aydınlığını görmüyorlar mı?) Yoksa gönülleri üzerinde (hakikati görmelerine engel olan kibir, inat, önyargı gibi) kilitler mi var?’’ ‘’Doğrusunu isterseniz, kendilerine (İslam’ın apaydınlık) yolu açıkça gösterildikten sonra( yeniden inkar ve cehalet karanlığına özlem duyup) gerisin geriye dönenler, şeytanın ayartmasına kapılmış ve onun süslü vaatleriyle aldanmış kimselerdir.’’  (Muhammed suresi;24-25.ayetler)

Kur’an-ı Kerimin uyarısı; Müslüman meziyetinin zirvesi İslam’ı yaşamak için, Müslümanın kendisiyle,taguti sistemle savaşması gerekir. Müslümanın temel  ibadeti  SALAT  gururun ilacı, infakta cimriliği yenmek, ahirete yatırım yapmaktır. Allah(C.C.) Cümlemizi Kur’an-ı Kerimin uyarılarına uyan, dünya ve ahiret saadetine ulaşanlardan eylesin. İnşallah. Selam ve dua ile.

 

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
@
MEHMET YAVUZ ÇAKAL

MEHMET YAVUZ ÇAKAL

DİĞER YAZILARI SONSÖZ GAZETESİ İYİKİ VARSIN 01-06-2021 18:57 MÜSLÜMANLARA DİRİLİŞ ÇAĞRISI 25-05-2021 15:35 TEFRİKA: FITRATTAN AYRILIŞ 18-05-2021 15:53 MÜMİNİN BAYRAMI KADİR GECESİ 08-05-2021 20:55 MÜSLÜMANIN VAZİFESİ 02-05-2021 08:06 HAYATIN AKTİVİTESİ SEVGİ 27-04-2021 09:07 HAYATI DEĞERLENDİRMEK 21-04-2021 10:52 RAMAZAN AYININ ÖNEMİ 12-04-2021 16:33 HAYATI DÜŞÜNCE OLUŞTURUR 09-04-2021 16:07 KUR’AN-I KERİMİ ANLAMAK 01-04-2021 13:24 İNSANIN İHTİYACI 25-03-2021 17:32 İNSAN VE SABIR 18-03-2021 14:46 İNSAN VE SERVET 11-03-2021 18:06 İNSANIN SORUMLULUK AHLAKI 05-03-2021 23:03 SALATI BİLEREK YAPMAK 26-02-2021 16:48 BU GÜNÜN HALİ VE İNFAK 18-02-2021 12:19 İSLAM ÜLKELERİ NE KADAR İSLAM 12-02-2021 16:10 KUR’AN-I KERİMDEN ENGELLEYEN NEDENLER 04-02-2021 14:05 MÜMİNİN HAYATININ İLKELERİ 29-01-2021 18:08 İBADETLER BURAK OLMALI 22-01-2021 17:12 TEVHİD VE ŞİRK 15-01-2021 16:04 ALLAH(C.C) YOLUNDA DAVET 06-01-2021 15:03 İNSANIN YARATILIŞ GAYESİ 01-01-2021 18:06 İNSAN VE ÖLÜM 24-12-2020 19:50 İNSANLARIN HUZURA KAVUŞMASI 17-12-2020 20:15 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MÜSLÜMAN 10-12-2020 17:46 ŞÜKÜR VE HAMD 03-12-2020 13:45 SALAT BİLİNCİ 27-11-2020 19:04 ALLAH’A İMAN EN BÜYÜK İMKANDIR 20-11-2020 17:42 HZ.MUHAMMEDİN KUR’AN-I KERİM HAKKINDA GÖRÜŞÜ 13-11-2020 20:19 KUR’AN-I KERİM’İN UYARISI 06-11-2020 17:09 DÜNYAYA İSLAM HÜKMEDECEK 29-10-2020 19:23 MUTLULUĞUN YOLU VE ENGELLERİ 23-10-2020 18:05 İNSANIN HAYATI EMANETTİR 15-10-2020 17:47 DOĞRU YOLDA KALABİLMEK 08-10-2020 19:25 KUR’AN-I KERİMİ ANLAMAK 01-10-2020 18:14 İNSAN KENDİNİ YENİLEMELİ 25-09-2020 16:26 İNSAN KENDİNİ YENİLEMELİ 24-09-2020 18:40 NE ZAMAN MÜSLÜMAN OLDUM? 18-09-2020 17:20 KUR’AN–I KERİM 10-09-2020 18:34 ASRIN VEBASI CİNSELLİK 03-09-2020 18:55 HAYATIN MANASI VE GAYESİ 10-08-2020 19:03 MÜSLÜMANIN DİYETİ 04-08-2020 18:23 KURBAN ALLAH’A ADANIŞTIR 28-07-2020 16:32 İMANIN TEMEL KURALI 21-07-2020 18:11 BİLİM VE TEKNOLOJİ SINAVDIR 15-07-2020 16:25 AKIL NİMETİNİ KULLANMAK 08-07-2020 19:34 BİR VİRÜS DÜNYAYA HÜKMETTİ 29-06-2020 18:37 GEÇMİŞİ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ İNCELEMEK 24-06-2020 20:49 MÜSLÜMAN: HAKKA TABİ OLANDIR 17-06-2020 18:20 MÜSLÜMAN: HAKKA TABİ OLANDIR 16-06-2020 17:35 İNSANIN YÖNETİM KILAVUZU KUR’AN-DIR 09-06-2020 19:09 MÜSLÜMAN ALLAH’A TESLİM OLANDIR 04-06-2020 18:41 İNSAN VE HAYIR 29-05-2020 17:42 GERÇEK BAYRAMA DOĞRU 21-05-2020 21:10 YENİ DÜNYA DÜZENİ 19-05-2020 18:02 HAYATIN ALTIN KURALLARI 11-05-2020 18:06 İNSAN VE GAYESİ 05-05-2020 17:25 TEFEKKÜR EDİP İBRET ALALIM 27-04-2020 19:35 KUR’AN-I KERİM : EBEDİ MUTLULUĞUN PROJESİDİR. 20-04-2020 17:01 KUR’AN-İ BAKIŞLA VİRÜS AYETİ 14-04-2020 17:13 VİRÜS TUFANI VE İNSANLIK 07-04-2020 19:05 MUSİBETİ HAYRA ÇEVİRELİM 31-03-2020 20:34 KORONA VİRÜSÜ BİR AYETTİR 25-03-2020 16:48 KORONO (TAÇ) VİRÜS 17-03-2020 16:52 ASRIN PUTLARI VE İNSAN 12-03-2020 18:26 SURİYE HAREKATI GEREKLİDİR 06-03-2020 16:35 AİLENİN TEMEL KURALLARI 27-02-2020 16:29 KURTULUŞUN ANAHTARI 20-02-2020 18:25 DEPREM DERSİ 13-02-2020 17:17 BU GÜNKÜ MÜSLÜMANLARIN ANLAYIŞI 07-02-2020 16:05 LİYAKAT VE KALİTE 30-01-2020 18:06 İDEAL TOPLUMUN DÜZENİ 22-01-2020 17:09 İDEAL TOPLUMUN DÜZENİ 16-01-2020 20:25 GÖNÜL FETHİ 09-01-2020 20:18 İSLAM VE BİZ MÜSLÜMANLAR 26-12-2019 16:47 HER ŞEYİN BAŞI AHLAK 13-12-2019 15:25 İNSAN VE SORUMLULUK 10-12-2019 16:53 İNSAN VE SORUMLULUK 05-12-2019 17:40 NESLİMİZ NEREYE 28-11-2019 17:26 BUGÜN Kİ MÜSLÜMAN 21-11-2019 14:24 GÜNÜMÜZ İNSANI 12-11-2019 17:52 ÖZÜR VE ÖZÜRLÜLÜK 05-11-2019 18:28 VAHDETTE DOĞRU 25-10-2019 20:06 İNSANIN FITRATINA DÖNMESİ 21-10-2019 15:08 DEPREM GERÇEĞİ 03-10-2019 19:15 GÜNÜMÜZ TOPLUMUNDA KADIN 27-09-2019 17:03 GÜN BU GÜN 20-09-2019 17:45 ŞULE BAŞ’I 12-09-2019 20:03 GENÇLİĞİN TEPKİSİ 29-08-2019 22:07 İNSAN İNSANIN NESİDİR? İNSAN İNSANIN İMTİHANIDIR. 21-08-2019 19:01 TOPLUMUN GELECEĞİ İYİYE GİTMİYOR 15-08-2019 18:19 ŞİFANIN KAYNAĞI KUR’AN-I KERİM 18-07-2019 19:15 ÖNCE SAĞLIK 09-07-2019 20:38 SEÇİMDEN ÇIKAN DERS 27-06-2019 14:36 YAZ KUR’AN KURSLARI 19-06-2019 13:57 DÜNYA GÖRÜŞÜ İDEOLOJİ... 14-06-2019 14:36 ALLAH’A(C.C) YAZILAN MEKTUP 07-06-2019 18:34 GÜNÜMÜZ BAYRAM GERÇEĞİ 31-05-2019 21:22 İNSAN BAKIŞININ MAHSÜLÜDÜR 26-05-2019 19:31 İNSAN, ZAAFININ ESİRİ OLUNCA 22-05-2019 21:22 İ D E A L A İ L E 15-05-2019 18:34 GÜNÜMÜZ RAMAZAN GERÇEĞİ 08-05-2019 20:48 MÜSLÜMAN KENDİ GÜNDEMİNİ OLUŞTURMALI 07-05-2019 20:36 BU GİDİŞ NEREYE 23-04-2019 19:56 KAZANÇ VE KAYIB 19-04-2019 14:52 SAKİN SAKİN DÜŞÜNELİM 21-03-2019 18:24 SİBER SALDIRIYA KARŞI ULAKK 14-03-2019 17:53 MÜSLÜMANIN HEDEFİ 08-03-2019 18:48 LA İLAHE İLLAHLAH DE KURTUL 01-03-2019 14:22 VAHİYLE UYANANLAR 22-02-2019 15:52 ALLAH YOLUNDA HİCRET 15-02-2019 17:27 BU GÜNÜN GENÇLİK GERÇEGİ 14-02-2019 16:57 KUR'AN İNANANI ÖZGÜRLEŞTİRİR 07-02-2019 16:39 MİSYON VE VİZYONUN İNŞASI 29-01-2019 17:53 BÜYÜK DEVLETE DOĞRU 22-01-2019 21:33 KUR-AN’I OKUMA BİLİNCİ 16-01-2019 18:17 DOĞRU VE GERÇEK BİLGİNİN KAYNAĞI 10-01-2019 18:22 Beşer ve İnsan 05-01-2019 01:06 BATI ÇÖKÜYOR 27-12-2018 18:05 NEFİSLERİN TEDAVİSİ VE AHLAKIN İYİLEŞTİRİLMESİ 14-12-2018 17:51 NAMAZ MİRAÇTIR 13-12-2018 17:51 ALLAH (C.C), TEK ÖĞRETENDİR 06-12-2018 16:53 BAŞARININ SIRLARI 29-11-2018 17:54 İNSANLIĞIN BUGÜN Kİ HALİ… 28-11-2018 17:21 İSLAMDA ÇOCUK TERBİYESİ 16-11-2018 14:44 BATININ BİZE ETKİSİ 15-11-2018 16:49 ÇAĞIMIZIN NÜKLEER BOMBASI SİGARA 06-11-2018 19:50 İSRAF 01-11-2018 20:40 MÜSLÜMANIN ANDI 28-10-2018 12:51 SOSYAL MEDYA NESLİMİZİ BATAKLIĞA ÇEKİYOR 22-10-2018 19:20 UMUDUN İNŞASI VE GELİŞİMİ 18-10-2018 18:11 CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ 12-10-2018 19:04 UMUT HAKİKİ BİR DEGERDİR 11-10-2018 21:43 DİN EĞİTİMİNİN TEMEL SORUNU 04-10-2018 21:55 DİN EĞİTİMİNİN TEMEL SORUNU 03-10-2018 18:58 GERÇEK MUTLULUGUN SIRLARI 25-09-2018 19:48 DUA 03-08-2018 20:33 EĞİTİMDE YENİ DÖNEM 27-07-2018 22:07 KUR’ANA DÖNMEK 19-07-2018 20:22 KUR’ANI NASIL OKUMALIYIZ 05-07-2018 22:45 DİYANETE ÇAĞRI 26-06-2018 23:05 SÜPER GÜÇ OLMANIN SEÇİMİ 20-06-2018 18:28 24 HAZİRAN, UMUT OLSUN 13-06-2018 18:23 SEÇİM ORTAMI VE BİZE DÜŞEN 08-06-2018 21:18 DOĞA DOSTU VE DOĞA DÜŞMANI 07-06-2018 20:33 İNSANLIĞIN HUZURA KAVUŞMASI 01-06-2018 01:14 BATMAN VALİSİNDEN DİLEĞİM 27-05-2018 20:42 KUR’AN SURELERİNİN DİLİNDEN 25-05-2018 00:12 MÜSLÜMANLARA SON ÇAĞRI 18-05-2018 20:30 ÖNEMLİ OLAN HASTALIĞI ÖNLEMEK 13-05-2018 23:59 OLAĞAN TEZGAHLAR OLAĞANÜSTÜ SEÇİM 10-05-2018 17:43 KRAVATLI MEDENİYETTEN KURTULUNCA ASLIMIZA DÖNECEĞİZ 07-05-2018 22:05 ANLAMADAN OKUMANIN YARIŞMASI 01-05-2018 21:04 HAYATIMIZI İMANIMIZA ŞAHİT TUTMAK İSTİYORUZ 26-04-2018 20:18 KUR’ANIN ÜMMET BİLİNCİNE DÖNÜŞ 20-04-2018 21:49 BATMAN’DA AHMET DAVUTOĞLU RÜZGÂRI 15-04-2018 20:55 BUGÜNKÜ İSLAM ANLAYIŞI 12-04-2018 20:50 KURANI KERİM VE İNSAN İLİŞKİSİ 29-03-2018 21:53 MÜSLÜMANLARIN BUGÜNKÜ HALİ 22-03-2018 22:24 ÖZE DÖNÜŞ 14-03-2018 23:06 İSLAM ÜMMETİNE DİRİLİŞ ÇAĞRISI 12-03-2018 22:09 DÜNYANIN GİDİŞATI VE MÜSLÜMANIN VAZİFESİ 07-03-2018 21:08 EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN HEDEFİ 04-03-2018 22:08 GÜNÜMÜZ EĞİTİMİ VE OLMASI GEREKEN EĞİTİM(2) 01-03-2018 22:26 GÜNÜMÜZ CAMİLERİNİN DURUMU VE OLMASI GEREKENLER 20-02-2018 23:31 BUGÜNKÜ EĞİTİM VE OLMASI GEREKEN EĞİTİM 18-02-2018 22:13 KENDİNİ BİLMEZLİK… 13-02-2018 22:49 HASTALIKLARDAN KORUNMADA KUR’ANIN ROLÜ 08-02-2018 21:55 PSİKOLOJİK HASTALIKLARIN KUR’AN’LA TEDAVİSİ 01-02-2018 19:15
NAMAZ VAKİTLERİ
E-GAZETE
16 HAZİRAN 2021 E-GAZETE
ANKET VAKTİ TÜMÜ
Web Sitemizi Nasıl Buldunuz
ARŞİV ARAMA