USD 7,0000
EUR 9,0000
USD/EUR 1,20
ALTIN 400,00
BİST 1.000
MEHMET YAVUZ ÇAKAL
MEHMET YAVUZ ÇAKAL
01-10-2020

KUR’AN-I KERİMİ ANLAMAK

Kur’an: toplamak, cem etmek, bir araya getirmek demektir. Eşyayı birbirine yaklaştırarak aradaki bağı keşfetmektir. Bilgiyi elde etmek, üretme sürecinin tümünü ifade eder. Zaten Kur’an okumakta budur. ‘’Ayrıca onu hep okunan bir Kur’an kılmak için (ayet ayet, sure sure) bölüm bölüm açıkladık.(ki) üzerinde dura dura insanlara okuyasın. Çünkü bizde onu(hayata geçirsinler) diye dura dura, parça parça(23 yılda ) indirdik.’’(İsra suresi;106.ayet). Kur’an-ı sindire sindire oku. Allah’ın Vahiyi Kur’an-ı Kerim, Allah’ın iradesini  insana  bildirme yöntemidir.  Vahiy, Allah’ın yarattığı insana olan şefkat ve sevgisinin ürünüdür. ‘’Biz insan oğluna kat kat ikram ederek onu üstün ve şerefli kıldık. ‘’(İsrasuresi;70.ayet).  İnsanın Kur’an-a teşekkürü gösterdiği yolda gitmesidir. Bunun içinde Kur’an-ı  anlaması şarttır. Kur’an-ı anlamak tefekkürü gerektirir. Vahiy muhatabının tasavvurunu, aklını, şahsiyetini inşa eder. Şirkin ve zulmün tesirinden insanı korur. Tevhidin ve adaletin aydınlığına çıkarır. Kur’an okumak, cennete ulaşan bir yolculuğa çıkmaktır.  Kur’an oku ve yücel. Kur’an-ın ilk ayeti oku emridir.(Alak suresi). Okumak bilgiye ulaşmaktır. Vahyi okumayan doğru bilgiye ulaşamaz. Zaaflarının esiri olur. Kur’an-ı sindire sindire oku. Kur’an Hikmete ulaştırır. Hikmet; doğru ile yanlışı ayırmaktır. Kur’an okumakta doğru ile yanlışı ayırmaktır.
Kur’an Kerim: kendi çizgisi ile örtüşmeyen, vahye aykırı, her türlü fikri ve söylemi kendisinden ayırt etmemizi sağlar. Vahyin inşa ettiği Hz. Muhammedin hikmetli  sözleri de başımızın tacıdır. Kur’an Kerim: Hem açıklayıcı ve hem de açıklanmış sözlerdir. ‘’ Elif-Lam. Ra! Öyle bir kitaptır ki(bu) her hükmünde tam isabet sahibi ve her şeyden haberdar olan(Allah) Tarafından, ayetleri şüpheden arındırılmış ve hayatta karşılığı olan doğru hükümlerle sabitlenmiş, dahası ayrıntılı ve anlaşılır kılınmıştır.’’(Hud suresi;1.ayet) ‘’ Ki, Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz! (Ey Resul deki:) Hiç şüphesiz ben de, O’nun katından size gönderilmiş bir uyarıcı ve  müjdeciyim! ’’(Hud suresi;2.ayet) ‘’ Ha-Mim.(dinle ey insan oğlu! Senin pekiyi tanıdığın ve sürekli kullandığın harflerden oluşan, hem lafzi ve hem manasıyla) eşsiz bir mucize olan bu mesaja itibar et.’’ ‘’(Bu muhteşem ayetler) Sonsuz şefkat ve merhamet sahibi( olan Allah) Tarafından gönderilmiştir.’’(Fussilet suresi;1-2.ayetler)
Kur’an-ı Kerimi :anlamanın yolu; bir konu hakkında Kur’an-da geçen ayetler birlikte değerlendirilmeli.     Konunun geçtiği yerinde iyi tahlil edilmesi gerekir. Surenin Mekki ve medeni olması, daha önemlisi, Kur’an-ın aynı konu hakkında bütün söylediklerini bilmektir. Bu bize Kur’an-ı Kur’an-la anlamayı öğretecektir. ALLAH’IN değer verdiği, varlık olmak isteyen, Allah’a hamd eder, tesbih eder ve takdis eder.Hamd; bütün övgüler Allah’a mahsustur. Tesbih; Allah adına hareket etmektir. Her varlık Yüce Allah’ı tesbih etmektedir. Tesbih:  iradeli ve iradesiz varlıkların eylemidir.( İsra suresi;44.ayet). Şükür; verilen nimetin karşılığıdır Zikir; iradeli ve akıllı varlıkların övgüsüdür. Yüce Allah’ın Adını tesbih etmek, O’nun farkına varmak, O’nun istediği gibi yaşamaktır. İradeli tesbih, anlamlı ve etkilidir. Çünkü hayatı programlamaktır. Takdis; Yüce Allah’ın bütün kemal sıfatlarının bulunduğunu ilan ve itiraf etmektir. İhlas suresinin ilk iki ayeti takdis, son iki ayeti tesbih’dir.1-’’De ki: O, Allah’tır. Eşsiz benzersiz bir tektir.2- Allah Samed’dir(mutlak ve mükemmeldir.)3-O, doğurtmamıştır ve doğrulmamıştır.4-Ve hiçbir şey O’na asla denk ve benzer olmamıştır.(İhlas suresi).
İnsanı dönüştürücü gücüyle, gerçek bir fatih olan Kur’an Kerim; insanın yüreğinin kapılarını Fatiha suresi ile açar. Fatiha suresi;  Kur’an-ın ön sözü ve veciz özetidir. İlk inen suredir. Hamdi Allah’a tahsis ederek başlar. Allah tüm sıfatların kendine döndüğü has isimdir. Fatiha; Allah- insan ilişkisinin kodlarını bildirir. Fatiha da, Allah’tan insana inen rahmet ve vahiy, insandan Allah’a çıkan dua ve ibadet dile gelir. Fatiha muhteşem ilkeler bütünüdür.
Kur’an-ı Kerimin; son nazil olan suresi tevbe;  günahtan dönmek anlamındadır. Ana teması, tevhid, adalet ve İslam cemaatinin güvenliğidir. Bu güvenlik, adalet ve ahlaka dayanır. İslam cemaatini oluşturan ilkelerden ödün verilmeyeceğini bildirir. İslam cemaatinin fertleri, canı ve malı pahasına, İslam  akidesini savunma yükümlülüğünden gevşeklik gösteremez. Mümin: özgürlük ve güvenlik garantisini, Allah’la yaptığı itaat sözleşmesi sayesinde kazanır. Bu sözleşme; EŞHEDÜ ENLA  İLAHE İLLAHLAH (şehadet ederim ki; Allah’tan başka ilah yoktur.) VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU(Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.)
Kur’an-ı Kerimi eline almayan, Kur’an-dan uzak yaşayan, Kur’an-ın çizdiği sıratı müstekimde (doğru yolda) gitmeyene, şeytan musallat olur. Sürekli şeytanın etkisinde ve yetkisindedir. Kur’an-ın olmadığı yer karanlık, Kur’an-ın girmediği kalp harabedir.
Kur’an bize; bir biriniz aranızda bir farklılık ve üstünlük ortaya koyacaksanız, bunun sebebi, değeri, ilim, bilgi ve takva olsun ahlakını öğretir. Takva; insanın Allah’a karşı sorumluluk bilincidir. İbadet; sorumluluk bilincini hatırlatır. Yaptığın ve verdiğin senin olacaktır.
İnsan Allah’tan tek şey isteyecekse, hidayeti, ilahi rehberliği istemeli. Ey hidayeti isteyen kişi; Al işte Kur’an muttakiler için ilahi hidayet rehberidir. Doğru yol Kur’an-la başlar.’’(Bakara suresi;2.ayet.) Kur’an-ı kerimi anlamak, hidayete ermektir. ALLAH(C.C.) Cümlemizi; Kur’an-ı  kerimi;  okuyan, anlayan ve hidayete erenlerden eylesin! İnşallah! Selam ve dua ile.

 

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
@
MEHMET YAVUZ ÇAKAL

MEHMET YAVUZ ÇAKAL

DİĞER YAZILARI SONSÖZ GAZETESİ İYİKİ VARSIN 01-06-2021 18:57 MÜSLÜMANLARA DİRİLİŞ ÇAĞRISI 25-05-2021 15:35 TEFRİKA: FITRATTAN AYRILIŞ 18-05-2021 15:53 MÜMİNİN BAYRAMI KADİR GECESİ 08-05-2021 20:55 MÜSLÜMANIN VAZİFESİ 02-05-2021 08:06 HAYATIN AKTİVİTESİ SEVGİ 27-04-2021 09:07 HAYATI DEĞERLENDİRMEK 21-04-2021 10:52 RAMAZAN AYININ ÖNEMİ 12-04-2021 16:33 HAYATI DÜŞÜNCE OLUŞTURUR 09-04-2021 16:07 KUR’AN-I KERİMİ ANLAMAK 01-04-2021 13:24 İNSANIN İHTİYACI 25-03-2021 17:32 İNSAN VE SABIR 18-03-2021 14:46 İNSAN VE SERVET 11-03-2021 18:06 İNSANIN SORUMLULUK AHLAKI 05-03-2021 23:03 SALATI BİLEREK YAPMAK 26-02-2021 16:48 BU GÜNÜN HALİ VE İNFAK 18-02-2021 12:19 İSLAM ÜLKELERİ NE KADAR İSLAM 12-02-2021 16:10 KUR’AN-I KERİMDEN ENGELLEYEN NEDENLER 04-02-2021 14:05 MÜMİNİN HAYATININ İLKELERİ 29-01-2021 18:08 İBADETLER BURAK OLMALI 22-01-2021 17:12 TEVHİD VE ŞİRK 15-01-2021 16:04 ALLAH(C.C) YOLUNDA DAVET 06-01-2021 15:03 İNSANIN YARATILIŞ GAYESİ 01-01-2021 18:06 İNSAN VE ÖLÜM 24-12-2020 19:50 İNSANLARIN HUZURA KAVUŞMASI 17-12-2020 20:15 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MÜSLÜMAN 10-12-2020 17:46 ŞÜKÜR VE HAMD 03-12-2020 13:45 SALAT BİLİNCİ 27-11-2020 19:04 ALLAH’A İMAN EN BÜYÜK İMKANDIR 20-11-2020 17:42 HZ.MUHAMMEDİN KUR’AN-I KERİM HAKKINDA GÖRÜŞÜ 13-11-2020 20:19 KUR’AN-I KERİM’İN UYARISI 06-11-2020 17:09 DÜNYAYA İSLAM HÜKMEDECEK 29-10-2020 19:23 MUTLULUĞUN YOLU VE ENGELLERİ 23-10-2020 18:05 İNSANIN HAYATI EMANETTİR 15-10-2020 17:47 DOĞRU YOLDA KALABİLMEK 08-10-2020 19:25 KUR’AN-I KERİMİ ANLAMAK 01-10-2020 18:14 İNSAN KENDİNİ YENİLEMELİ 25-09-2020 16:26 İNSAN KENDİNİ YENİLEMELİ 24-09-2020 18:40 NE ZAMAN MÜSLÜMAN OLDUM? 18-09-2020 17:20 KUR’AN–I KERİM 10-09-2020 18:34 ASRIN VEBASI CİNSELLİK 03-09-2020 18:55 HAYATIN MANASI VE GAYESİ 10-08-2020 19:03 MÜSLÜMANIN DİYETİ 04-08-2020 18:23 KURBAN ALLAH’A ADANIŞTIR 28-07-2020 16:32 İMANIN TEMEL KURALI 21-07-2020 18:11 BİLİM VE TEKNOLOJİ SINAVDIR 15-07-2020 16:25 AKIL NİMETİNİ KULLANMAK 08-07-2020 19:34 BİR VİRÜS DÜNYAYA HÜKMETTİ 29-06-2020 18:37 GEÇMİŞİ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ İNCELEMEK 24-06-2020 20:49 MÜSLÜMAN: HAKKA TABİ OLANDIR 17-06-2020 18:20 MÜSLÜMAN: HAKKA TABİ OLANDIR 16-06-2020 17:35 İNSANIN YÖNETİM KILAVUZU KUR’AN-DIR 09-06-2020 19:09 MÜSLÜMAN ALLAH’A TESLİM OLANDIR 04-06-2020 18:41 İNSAN VE HAYIR 29-05-2020 17:42 GERÇEK BAYRAMA DOĞRU 21-05-2020 21:10 YENİ DÜNYA DÜZENİ 19-05-2020 18:02 HAYATIN ALTIN KURALLARI 11-05-2020 18:06 İNSAN VE GAYESİ 05-05-2020 17:25 TEFEKKÜR EDİP İBRET ALALIM 27-04-2020 19:35 KUR’AN-I KERİM : EBEDİ MUTLULUĞUN PROJESİDİR. 20-04-2020 17:01 KUR’AN-İ BAKIŞLA VİRÜS AYETİ 14-04-2020 17:13 VİRÜS TUFANI VE İNSANLIK 07-04-2020 19:05 MUSİBETİ HAYRA ÇEVİRELİM 31-03-2020 20:34 KORONA VİRÜSÜ BİR AYETTİR 25-03-2020 16:48 KORONO (TAÇ) VİRÜS 17-03-2020 16:52 ASRIN PUTLARI VE İNSAN 12-03-2020 18:26 SURİYE HAREKATI GEREKLİDİR 06-03-2020 16:35 AİLENİN TEMEL KURALLARI 27-02-2020 16:29 KURTULUŞUN ANAHTARI 20-02-2020 18:25 DEPREM DERSİ 13-02-2020 17:17 BU GÜNKÜ MÜSLÜMANLARIN ANLAYIŞI 07-02-2020 16:05 LİYAKAT VE KALİTE 30-01-2020 18:06 İDEAL TOPLUMUN DÜZENİ 22-01-2020 17:09 İDEAL TOPLUMUN DÜZENİ 16-01-2020 20:25 GÖNÜL FETHİ 09-01-2020 20:18 İSLAM VE BİZ MÜSLÜMANLAR 26-12-2019 16:47 HER ŞEYİN BAŞI AHLAK 13-12-2019 15:25 İNSAN VE SORUMLULUK 10-12-2019 16:53 İNSAN VE SORUMLULUK 05-12-2019 17:40 NESLİMİZ NEREYE 28-11-2019 17:26 BUGÜN Kİ MÜSLÜMAN 21-11-2019 14:24 GÜNÜMÜZ İNSANI 12-11-2019 17:52 ÖZÜR VE ÖZÜRLÜLÜK 05-11-2019 18:28 VAHDETTE DOĞRU 25-10-2019 20:06 İNSANIN FITRATINA DÖNMESİ 21-10-2019 15:08 DEPREM GERÇEĞİ 03-10-2019 19:15 GÜNÜMÜZ TOPLUMUNDA KADIN 27-09-2019 17:03 GÜN BU GÜN 20-09-2019 17:45 ŞULE BAŞ’I 12-09-2019 20:03 GENÇLİĞİN TEPKİSİ 29-08-2019 22:07 İNSAN İNSANIN NESİDİR? İNSAN İNSANIN İMTİHANIDIR. 21-08-2019 19:01 TOPLUMUN GELECEĞİ İYİYE GİTMİYOR 15-08-2019 18:19 ŞİFANIN KAYNAĞI KUR’AN-I KERİM 18-07-2019 19:15 ÖNCE SAĞLIK 09-07-2019 20:38 SEÇİMDEN ÇIKAN DERS 27-06-2019 14:36 YAZ KUR’AN KURSLARI 19-06-2019 13:57 DÜNYA GÖRÜŞÜ İDEOLOJİ... 14-06-2019 14:36 ALLAH’A(C.C) YAZILAN MEKTUP 07-06-2019 18:34 GÜNÜMÜZ BAYRAM GERÇEĞİ 31-05-2019 21:22 İNSAN BAKIŞININ MAHSÜLÜDÜR 26-05-2019 19:31 İNSAN, ZAAFININ ESİRİ OLUNCA 22-05-2019 21:22 İ D E A L A İ L E 15-05-2019 18:34 GÜNÜMÜZ RAMAZAN GERÇEĞİ 08-05-2019 20:48 MÜSLÜMAN KENDİ GÜNDEMİNİ OLUŞTURMALI 07-05-2019 20:36 BU GİDİŞ NEREYE 23-04-2019 19:56 KAZANÇ VE KAYIB 19-04-2019 14:52 SAKİN SAKİN DÜŞÜNELİM 21-03-2019 18:24 SİBER SALDIRIYA KARŞI ULAKK 14-03-2019 17:53 MÜSLÜMANIN HEDEFİ 08-03-2019 18:48 LA İLAHE İLLAHLAH DE KURTUL 01-03-2019 14:22 VAHİYLE UYANANLAR 22-02-2019 15:52 ALLAH YOLUNDA HİCRET 15-02-2019 17:27 BU GÜNÜN GENÇLİK GERÇEGİ 14-02-2019 16:57 KUR'AN İNANANI ÖZGÜRLEŞTİRİR 07-02-2019 16:39 MİSYON VE VİZYONUN İNŞASI 29-01-2019 17:53 BÜYÜK DEVLETE DOĞRU 22-01-2019 21:33 KUR-AN’I OKUMA BİLİNCİ 16-01-2019 18:17 DOĞRU VE GERÇEK BİLGİNİN KAYNAĞI 10-01-2019 18:22 Beşer ve İnsan 05-01-2019 01:06 BATI ÇÖKÜYOR 27-12-2018 18:05 NEFİSLERİN TEDAVİSİ VE AHLAKIN İYİLEŞTİRİLMESİ 14-12-2018 17:51 NAMAZ MİRAÇTIR 13-12-2018 17:51 ALLAH (C.C), TEK ÖĞRETENDİR 06-12-2018 16:53 BAŞARININ SIRLARI 29-11-2018 17:54 İNSANLIĞIN BUGÜN Kİ HALİ… 28-11-2018 17:21 İSLAMDA ÇOCUK TERBİYESİ 16-11-2018 14:44 BATININ BİZE ETKİSİ 15-11-2018 16:49 ÇAĞIMIZIN NÜKLEER BOMBASI SİGARA 06-11-2018 19:50 İSRAF 01-11-2018 20:40 MÜSLÜMANIN ANDI 28-10-2018 12:51 SOSYAL MEDYA NESLİMİZİ BATAKLIĞA ÇEKİYOR 22-10-2018 19:20 UMUDUN İNŞASI VE GELİŞİMİ 18-10-2018 18:11 CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ 12-10-2018 19:04 UMUT HAKİKİ BİR DEGERDİR 11-10-2018 21:43 DİN EĞİTİMİNİN TEMEL SORUNU 04-10-2018 21:55 DİN EĞİTİMİNİN TEMEL SORUNU 03-10-2018 18:58 GERÇEK MUTLULUGUN SIRLARI 25-09-2018 19:48 DUA 03-08-2018 20:33 EĞİTİMDE YENİ DÖNEM 27-07-2018 22:07 KUR’ANA DÖNMEK 19-07-2018 20:22 KUR’ANI NASIL OKUMALIYIZ 05-07-2018 22:45 DİYANETE ÇAĞRI 26-06-2018 23:05 SÜPER GÜÇ OLMANIN SEÇİMİ 20-06-2018 18:28 24 HAZİRAN, UMUT OLSUN 13-06-2018 18:23 SEÇİM ORTAMI VE BİZE DÜŞEN 08-06-2018 21:18 DOĞA DOSTU VE DOĞA DÜŞMANI 07-06-2018 20:33 İNSANLIĞIN HUZURA KAVUŞMASI 01-06-2018 01:14 BATMAN VALİSİNDEN DİLEĞİM 27-05-2018 20:42 KUR’AN SURELERİNİN DİLİNDEN 25-05-2018 00:12 MÜSLÜMANLARA SON ÇAĞRI 18-05-2018 20:30 ÖNEMLİ OLAN HASTALIĞI ÖNLEMEK 13-05-2018 23:59 OLAĞAN TEZGAHLAR OLAĞANÜSTÜ SEÇİM 10-05-2018 17:43 KRAVATLI MEDENİYETTEN KURTULUNCA ASLIMIZA DÖNECEĞİZ 07-05-2018 22:05 ANLAMADAN OKUMANIN YARIŞMASI 01-05-2018 21:04 HAYATIMIZI İMANIMIZA ŞAHİT TUTMAK İSTİYORUZ 26-04-2018 20:18 KUR’ANIN ÜMMET BİLİNCİNE DÖNÜŞ 20-04-2018 21:49 BATMAN’DA AHMET DAVUTOĞLU RÜZGÂRI 15-04-2018 20:55 BUGÜNKÜ İSLAM ANLAYIŞI 12-04-2018 20:50 KURANI KERİM VE İNSAN İLİŞKİSİ 29-03-2018 21:53 MÜSLÜMANLARIN BUGÜNKÜ HALİ 22-03-2018 22:24 ÖZE DÖNÜŞ 14-03-2018 23:06 İSLAM ÜMMETİNE DİRİLİŞ ÇAĞRISI 12-03-2018 22:09 DÜNYANIN GİDİŞATI VE MÜSLÜMANIN VAZİFESİ 07-03-2018 21:08 EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN HEDEFİ 04-03-2018 22:08 GÜNÜMÜZ EĞİTİMİ VE OLMASI GEREKEN EĞİTİM(2) 01-03-2018 22:26 GÜNÜMÜZ CAMİLERİNİN DURUMU VE OLMASI GEREKENLER 20-02-2018 23:31 BUGÜNKÜ EĞİTİM VE OLMASI GEREKEN EĞİTİM 18-02-2018 22:13 KENDİNİ BİLMEZLİK… 13-02-2018 22:49 HASTALIKLARDAN KORUNMADA KUR’ANIN ROLÜ 08-02-2018 21:55 PSİKOLOJİK HASTALIKLARIN KUR’AN’LA TEDAVİSİ 01-02-2018 19:15
NAMAZ VAKİTLERİ
E-GAZETE
16 HAZİRAN 2021 E-GAZETE
ANKET VAKTİ TÜMÜ
Web Sitemizi Nasıl Buldunuz
ARŞİV ARAMA