Mutluluğun Formülü

Mutluluğun Formülü
21-01-2023

İman ve salih ameldir.

Gelip geçici şey mutluluk vermez.

Huzura ermek hidayete tabi olanlara aittir.

Mutluluğa ermek isteyeni şu dört ameli terk edemez.

1-Kur'an-ı Kerimi devamlı anlayarak okumak

2-Her şartta salatı ikame etmek. Salat hayatı tanzim eden ibadettir.

3-Zekatı vermek. Zekat hayatı tanzim eden ibadettir.

4-Karzı hasen: Allah'a en güzel şekilde borç vermek.

 Allah'a iman stresi yok eder.

Menfi duyguları zaptı rapta alır. Affetmeyi, şükretmeyi ve hakka tabi olmayı sağlar.

Neticede depreşip duyguları arındırır.

Sıkıntılara sabır artar.

Dua ile Allah'a güven duygusu gelişir, zihni gelişir.

 Mutluluğa erişir.

Nihayet davranışları uyumlu hale gelir.

Mutmain olur.

Hem dünyada, hem ahirette ebedi mutluluğa erişir.

 ''İşte onlar, Rablerinden gelen kusursuz bir rehberliğe tabidirler; ve işte onlar, evet onlardır sonsuz mutluluğa erenler.

(Bakara suresi;5.ayet).'' ''ONLAR, (Allah, cennet, cehennem, melek, kıyamet, ahiret gibi duyu organlarıyla algılanmayan; ancak ilahi vahiy sayesinde kavrayabilecekleri gerçekler alemi olan) gayba inanırlar.(hakikatin sadece gözle görülenden ibaret olmadığını bilir, mutlak hakim olan Allah'a imanları sayesinde hissedebilir, kavrayabilirler. Ayrıca Müslümanlığın  vazgeçilmez şartı olan) SALATA (gereken dikkat ve özeni göstererek dost doğru ve aksatmadan) ikame ederler.

Yegane Rab ve tek ilah olan ALLAH ile aralarındaki kulluk bağını-günde en az beş kere huzurunda durarak-sürekli canlı tutarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan, (yani o güzel nimetlerden bir kısmını toplum yararına fedakarca paylaşarak, ALLAH için yoksullara) harcarlar.''(Bakara suresi;3.ayet.)

 ''İyi bilin ki, Allah'ın dostlarına korku yoktur ve onlar üzülmeyecekler.''(Yunus suresi;62.ayet.)

Peki kimdir Allah dostları? ''Onlar, (Allah'ın ayetlerine yürekten) iman eden ve (imanının gereğini yerine getiren, yani dürüst ve erdemlice bir hayatı tercih ederek kötülüğün her çeşidinden titizlikle) sakınan kimselerdir.(Yunus suresi;63.ayet).

Bunun içindir ki: ''Hem dünya hayatında müjde var onlara, hem ahirette! (Çünkü ilahi yasada böyle yazılmıştır.)

 Allah'ın sözlerinde asla değişiklik olmaz! İşte budur en büyük kurtuluş, en büyük mutluluk! (Yunus suresi;64.ayet)

 Allah cümlemizi imanın ve salih amelin hakkını veren, gerçek mutluluğa erenlerden etsin.

İnşallah!

Selam ve dua ile

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?