RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
29-03-2023

On bir ayın sultanı ramazan ayını idrak etmek önemli. Ramazan ayı kadir, kıymet ayıdır. İnsanlığın rehberi: hakkı batıldan ayıran Kur’an-ı Kerim kadir gecesini içinde barındıran ramazan ayında nazil oldu. Ramazanda oruç farzdır. Oruç; aç kalmak değil ruhu beslemektir. Oruç insanlığa açılmış ilahi kredidir. Oruçla başını dik tutmak, imanını diri tutmaktır. Ramazan  birlik ve kardeşliğin oluştuğu, maddi ve manevi dayanışmanın tahakkuk ettiği aydır. Ramazan ayına kavuştuğumuza şükretmek gerekir.

Kur’an-ı  Kerim Ramazan ayı içinde kadir gecesinde nazil oldu.’’ Biz onuRamazan kadir-kıymet gecesinde indirmeye başladık’’ ‘’ Bilir misin o kadir kıymet gecesinin mahiyeti nedir?’’ ‘’ O kadir kıymet gecesi , bin aydan daha hayırlıdır. (Kadir suresi;1-2-3.ayetler)  Kur’an-ın indiği gece bir ömre bedeldir. O gecenin değeri kendinden değil vahiydendir. Şu halde aynı vahiy senin hayatına inerse, ömrüne nasıl bereket katacağını var sen hesap et!  İçinde vahyin olmadığı bir ömür bir gece kadar bereketsiz .‘’Özünde açık ve hakikati açıklayıcı olan bu kitabın değerini bilin!’’(Duhan suresi;2.ayet). Sizede; indiği geceye yüklediği değer kadar değer yüklenesin.

Ramazan ayında oruç farzdır.’’ Siz ey iman edenler! Oruç tıpkı sizden öncekilere olduğu gibi size de yazıldı.(farz kılındı. İnsanlığın çağları aşan yazgısı kılındı.) Belki bu sayede takvaya erersiniz.( zira oruç aç kalmak değil, ruhu beslemektir. İmanını diri tutmaktır.)’’(Bakara suresi;183.ayet). ‘’ Sayılı günlerde..sizden kim hasta, ya da yolcu olursa, tutmadığının sayısı kadar diğer günlerde (oruç tutar) ve ona gücü yetmeyenler üzerine, bir yoksulu doyuracak fidye gerekir, kim daha fazla hayır işlerse kendisi için daha yararlı olur. Ama -eğer bilirseniz- oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.’’ (Bakara suresi;184.ayet)

Ramazan kutsallığını Kur’an ayı oluşundan alır. ‘’ (O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki, insanlığa rehber olan, bu rehberliğin açık belgelerini taşıyan ve hakkı batıldan ayıran Kur’an işte bu ayda indirilmiştir.(Oruç, Kur’an-ın doğum kutlamasıdır. Kadir/kader/ölçü gecesini barındıran, Ramazan ayını değerli kılanda buydu. Ramazana hürmet Kur’an-a hürmettir, Kur’an-a hürmet Allah’a hürmettir. Ramazana hürmetin ölçüsü onu oruçlu geçirmektir.) Sizden biri bu aya ulaştığında oruç tutsun; hasta ve yolcu olan kimsede başka günlerde kaza etsin! Allah sizin için kolaylık ister, sizi zora koşmak istemez; oruç günlerinin sayısını tamamlamanızı, sizi doğru yola ulaştırdığı için O’nu tekbir etmenizi ister; umulur ki şükredersiniz.’’(Bakara suresi;185.ayet).

Oruca başlama saati seherdir. Seher karanlıkla aydınlığın karışık halidir. Ramazan yemeğine de sahur denir. Hakla-batılın, hakikatle-hayalin, gerçekle-yalanın bir birine karıştığı hali çağrıştırır. Hakkın izinde olanlar  Sahura kalkarak, oruç tutarak imanlarını ispat ederler.‘’…Fecir vakti, gecenin karanlığından tan yerinin aydınlığı sizin için belirgin hale gelinceye kadar yiyin için( bu ayet hakkında Süleymaniye vakfının araştırmasını dikkate almak gerek) sonra orucu geceye kadar tamamlayın! Mescidlerde  itikafa girdiğinizde de hanımlarınızla ilişkiye girmeyin.(itikaf, Hıra’yı yeniden yaşamak ve yüreğe yolculuktur. Böyle bir yolculukta tensel hazza yer yoktur.) İşte bunlar  Allah’ınçizdiği sınırlardır, sakın bunlara yaklaşmayın! (ayette bu sınırları çiğnememek değil onlara yaklaşmamak emrediliyor.) Allah ayetlerini insanlığa böylece açıklıyor ki, sorumluluk bilincini kuşanabilsinler.’’(Bakara suresi; 187.ayet) Yüce Rabbimiz bize mesajıyla oruca başlama ve bitişi, oruçlu iken nasıl davranmamız gereğini bildiriyor.

Ramazan ayının diğer bir önemi: Maddi ve manevi dayanışmanın diğer aylardan daha fazla tahakkuk etmesidir. Örneğin fıtır sadakasının yerine getirilmesidir. Her ayda olduğu gibi İslam   toplumunun sosyal güvencesi olan zekatı  fakirlere vermektir.Zekat saflaştırarak yücelmek, Allah için vermektir. Zekat vermeyenlerin Kur’an-ı ifadesi;’’ Onlar ki, arınmak için ödenmesi gereken bedeli ödemezler,( Yoksullara, yardıma muhtaç kimselere verilmesi gereken zekatı vermekten kaçınırlar) işte onlar, evet onlardır ahireti inkar edenler.’’(Fusilet suresi;7.a.) Zekat Allah’a kulluk bilincinin hayatta oluşmasıdır. Maneviyatın zirveye çıktığı  Ramazan ayında sosyal yardımlaşmanın önemi daha çok hissedilmektedir.

Ramazan ayını nasıl değerlendirmemizi bize Münzemmil suresi 20.ayeti bildirmektedir. ‘’(Ey nebi) Elbet Rabbin, senin ve yanındakilerinden bir kısmının gecenin üçte ikisinden daha azını, ve yarısını, ve üçte birini uyanık geçirdiğini bilmektedir. Gecenin ve gündüzün miktarını belirleyen Allah, sizin onun üstesinden gelemeyeceğinizi de bilmiş ve size rahmetiyle yönelmiştir. Artık Kur’an-dan kolayınıza gelen kadarını okuyun!  Allah, ileriki zamanlarda içinizden hastalar, Allah’ın verdiği rızkı aramak için yola koyulanlar, Allah yolunda savaşa çıkan daha başkalarının olacağını bilir. Şu halde ondan kolayınıza geldiği kadar okuyun, salatı ikame edin, arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyin ve Allah’a güzel bir borç verin; zira kendi adınıza ne hayır işlerseniz, Allah katında onu daha hayırlı ve daha büyük bir ödül olarak bulursunuz. İmdi Allah’tan mağfiret dileyin: iyi bilin ki Allah, tarifsiz bağışlayıcı, eşsiz bir merhamet kaynağıdır.’’  B u ayeti kerime Ramazan ayımızın ve hayatımızın rehberidir.

Dostlar:  Ramazan ayının önemini idrak ederek, yaratılış gayemize uygun, Allah’a kulluk bilinciyle, ebedi alemi kazanmak gayesiyle, hayatımızı inşa etmeyi , şükretmeyi  , Alemlerin Rabbi cümlemize nasip etsin! İnşallah! Selam ve Dua ile.

  

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?