USD 7,0000
EUR 9,0000
USD/EUR 1,20
ALTIN 400,00
BİST 1.000
MEHMET YAVUZ ÇAKAL
MEHMET YAVUZ ÇAKAL
15-01-2021

TEVHİD VE ŞİRK

Tevhid: Kayıtsız şartsız Allah’a teslim olmaktır, LA İLAHE İLLALLAH (Allah’tan başka ilah yoktur.) Bilinciyle hayatı inşa ederek, iman mutluluğuna ermektir. Şirk: hak ile batılın, iman ile küfrün şirketidir. Şirk, imanı, ilmi, ameli ve ahlakı tahrip etmiştir. Bütün vahiyler insanlığı tevhide davet etmiştir. Bu gün insanlığın en önemli konusu Tevhid  ve şirktir. Tevhid pazarlık yapılmayan konudur. Tevhidin düşmanı şirktir. Tevhid, şirkle zedelenir, bozulursa, kula kulluk, eşyaya, kendi heva ve hevesine kulluk başlar. İnsanlık firavunlaşır, nemrutlaşır, iblisleşir ve fıtratı zedelenir, yaratılış gayesinden uzaklaşır.
İman şirk konserine yakalanırsa, o iman çöker. Tamiri mümkün olmaz. ‘’ Kuşkusuz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; fakat isteyen (hak eden) istediği kimselerin bunun dışındaki  günahlarını bağışlar.  Zira, Allah’a ortak koşan kimseler (O’na) iftira ederek korkunç bir günah işlemiş olmaktadırlar.’’(Nisa suresi;48.ayet) İnsanın ruhsal bağımsızlık sürecinin önündeki en büyük engel şirktir. Çünkü şirk, tüm insani vasıfları ve ruhi yücelme çabalarını boşa çıkarır. Bu da insanın kendisine yapacağı en büyük zulümdür. Öte yandan şirk, Allah’ın sevgisine ve güvenine ihanettir.
Allah’tan başkasına tanrılık yakıştıranlar, eşyayı kendi yerinden etmek suretiyle hadlerini aşarak, kendilerine de kötülük etmiş olurlar. İşte bu nedenle şirk, korkunç bir zulümdür. (Lokman suresi;13.ayet) Ancak şirk koşan, bundan pişman olur, Allah’tan af dilerse, Allah’ın affına mazhar olur. (Nisa suresi;110.ayet). Şirk koşanın yaptığı her şey Allah katında boşa gider, hüsrana uğrayanlardan olur.(Enam 88,ay.) Şirk koşan Bütün kaybedenlerden olur.(Zümer suresi;65.ayet)
Şirk imanı, ilmi, ameli ve ahlakı tahrip etmiştir: İmandan kast edilen mutlak iman değildir. Allah’ın varlığı, birliği, kudret ve azameti inkar edilmemektedir. Allah’a rağmen düşünce, duygu ve hareket geliştirilmektedir. ‘’ Eğer onlara, gökleri ve yeri yaratan kimdir? Diye sorsan kesinlikle Allah’tır derler.  Sor onlara, Allah dışında yalvarıp yakardığınız varlıklara hiç baktınız mı? Eğer Allah benim için bir zarar murat etse, O’ndan gelecek zararı  def edebilirler mi? Ve ya  bana bir rahmet dilerse, onlar ona engel olabilirler mi? İlan et Allah bana yeter!  Artın O’nun kuluna yeteceğine güvenen herkes, sadece O’na dayansın.’’(Zümer suresi;38.ayet)  ‘’Şüphesiz Allah, Onların kendisinden başka yalvarıp yakardıkları her şeyi çok iyi bilir, zira yüceler yücesi O’dur, her hükmünde tam isabet sahibi O’dur’’(Ankebut;42.a)  Allah’ın dışında yalvarılıp, yakarılanlar hiçtir.
Şirk; hak ile batılın, iman ile küfrün şirketidir.  ‘’Eğer onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan, hiç tereddütsüz  Allah derler: Şu halde nasılda savruluyorlar.’’(Zuhruf suresi;87.ay) Hem Hıristiyanlar ve müşrikler gibi tanrılık yakıştıranlara, hem de İsa veya melekler gibi tanrılık yakıştıranlar. Tasavvurunuzu kim inşa etmişse tanrınız odur. Müşrikler Allah’ı bırakmamışlar, Allah’a rağmen, Allah’a  şirk koşmuşlardır. Allah’ı gündem dışına çıkarmak mümkün değildir. Sor onlara’’ en büyük şahit kimdir?’’ Cevap ver ‘’Benimle sizin aranızda Allah şahittir; ve bu Kur’an bana sizi ve onun ulaştığı kimseleri (Kur’an-la tanışanlar, tanışmayanlardan sorumlu tutulacak) kendisiyle uyarayım diye vahy edildi. Size de (ulaştığına göre, şimdi söyleyin bakalım) Allah’la birlikte başka ilahlar olduğuna gerçekten şahitlik eder misiniz? De ki:’’ ben buna şahitlik etmem.’’ Ve ekle. ‘’ Tek İlah ancak O’dur. Ve benim Allah dışında ilahlık yakıştırdıklarınızla hiçbir alakam yoktur.’’(Enam suresi;19.ayet).
Şirk siz imanın vasıflarını Kur’an-ı kerim bildiriyor.’’ Rahmanın has kulları olan kimseler, yer yüzünde vakarlı bir tevazu ile yürürler ve cahillerle muhatap olduklarında selam der, geçerler (Furkan;63.a.)’’ Yine onlar, gecelerini Rablerinin huzurunda secdeye vararak, kıyama durarak  geçirirler.’’(Furkan;64) ‘’ ve onlar ki; infak ettikleri zaman ne düşüncesizce saçıp savururlar, nede pintilik ederler. Zaten bu ikisi arasındaki bir yol dengeli bir tavırdır.’’ (Furkan;67) ‘’Yine onlar ki: Allah’a beraber başka ilaha yalvarıp yakarmazlar. Meşru ve haklı gerekçeye dayanmaksızın, Allah’ın dokunulmaz kıldığı cana kıymazlar. Zina etmezler. Zira, her kim bunları yaparsa günaha batmış olur.’’(Ankebut;68)’’ Yine onlar ki; yalan ve sahte olandan yana şahitlik etmezler. Yararsız ve anlamsız olan şeylerle karşılaştıklarında vakarla geçip giderler.’’(Furkan;72.ay.)
Şirk ehli,’’ Allah’tan başkalarını , kendilerinestatü ve nüfus sağlamak için ilahlaştırırlar.’’ (Meryem suresi;81.ay.) Bu teşebbüslerinin temelinde yatan bir takım zaaflar ve kendilerinin yücelme duygularıdır. İslam dünyası dünyevileşme etkisiyle şirk batağına düşmüştür. Kur’an-sız hayat, kişilerin zaaflarına dayanan görüş ve düşünceler topluma hakim olmuştur. Kur’an-ıntevhid  akidesi sadece sözde kalmış, yüreğe ve hayata inmemiştir.
  Kur’an-ı Kerim tevhidi inşa etti. Kurtuluş tevhiddedir.  Allah Resulü Muhammed tevhidin bayraktarıdır. La ilahe illallah deyin kurtulun u tebliğ etti. Resulün vefatından sonra, Emeviler döneminde şirk Kur’an-ın arkasından dolaştı, şefaat inancını İslam’a soktu. ‘’De ki: şefaat yetkisi tamamıyla ve sadece Allah’a aittir. Göklerin ve yerin mutlak otoritesi Allah’a aittir. Sonunda sadece O’na döndürüleceksiniz.’’(Zümer;44) Allah’tan istemeye yüzü olmayan torpil için şefaate baş  vurur. Ahirete iman etmez. ‘’De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, kadınlarınız, akrabalarınız, kabileleriniz, elinize geçirdiğiniz mallar, durgunlaşmasından korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden evler, size Allah  ve Resulünden ve onun yolunda cihat etmekten daha sevgili ise, artık Allah’ın  (bela ve ceza) emri gelinceye kadar bekleyin. Allah öyle günahkarlar topluluğunu doğru yola iletmez.’’(Tevbe suresi;24.a).
  Şirk: Rivayet, hurafe, israliyat üzerinden İslam’a sokuldu. Kur’an-ı Kerim şirkin önünü kesmiştir. Şirk üç çeşittir. 1-Putpereslerin 2-Ehli kitabın 3-Müslümanların şirki. Maide suresi;72-73 ve 75.ayetler ehli kitabın şirkini anlatır. Maide suresi;76 put pereslerin şirkini anlatır. Şirk koşanlara Allah cenneti haram eder. İhlas şirk siz kulluktur. Halis ve muhlis imandır. İman eden, Allah’a şirk koşmayanları Allah muzaffer eder. ‘’ Şüphesiz Allah insanlara en küçük bir haksızlık yapmaz! Fakat insanlar kendilerine haksızlık ediyorlar.’’ (Yunus suresi;44.a.) Ebedi saadet için Tevhid şarttır. Dünyevi saadet için değil. Dine şirk karıştırma! Aracısız kulluk et. Mümin amellerini Kur’an-ı Kerime arz edecek, Kur’an-la test edecektir. Şirk virüsü imanı yok eder farkında dahi olmazsın. Allah cümlemizi Tevhidi imanla yaşayan kullardan eylesin. Şirki terk eden, Tevhide kavuşan kendini   keşfedendir.  ALLAH cümlemizi Tevhidi imanla yaşayan kullardan eylesin. İnşallah. Selam ve dua ile.

 

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
@
MEHMET YAVUZ ÇAKAL

MEHMET YAVUZ ÇAKAL

DİĞER YAZILARI SONSÖZ GAZETESİ İYİKİ VARSIN 01-06-2021 18:57 MÜSLÜMANLARA DİRİLİŞ ÇAĞRISI 25-05-2021 15:35 TEFRİKA: FITRATTAN AYRILIŞ 18-05-2021 15:53 MÜMİNİN BAYRAMI KADİR GECESİ 08-05-2021 20:55 MÜSLÜMANIN VAZİFESİ 02-05-2021 08:06 HAYATIN AKTİVİTESİ SEVGİ 27-04-2021 09:07 HAYATI DEĞERLENDİRMEK 21-04-2021 10:52 RAMAZAN AYININ ÖNEMİ 12-04-2021 16:33 HAYATI DÜŞÜNCE OLUŞTURUR 09-04-2021 16:07 KUR’AN-I KERİMİ ANLAMAK 01-04-2021 13:24 İNSANIN İHTİYACI 25-03-2021 17:32 İNSAN VE SABIR 18-03-2021 14:46 İNSAN VE SERVET 11-03-2021 18:06 İNSANIN SORUMLULUK AHLAKI 05-03-2021 23:03 SALATI BİLEREK YAPMAK 26-02-2021 16:48 BU GÜNÜN HALİ VE İNFAK 18-02-2021 12:19 İSLAM ÜLKELERİ NE KADAR İSLAM 12-02-2021 16:10 KUR’AN-I KERİMDEN ENGELLEYEN NEDENLER 04-02-2021 14:05 MÜMİNİN HAYATININ İLKELERİ 29-01-2021 18:08 İBADETLER BURAK OLMALI 22-01-2021 17:12 TEVHİD VE ŞİRK 15-01-2021 16:04 ALLAH(C.C) YOLUNDA DAVET 06-01-2021 15:03 İNSANIN YARATILIŞ GAYESİ 01-01-2021 18:06 İNSAN VE ÖLÜM 24-12-2020 19:50 İNSANLARIN HUZURA KAVUŞMASI 17-12-2020 20:15 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MÜSLÜMAN 10-12-2020 17:46 ŞÜKÜR VE HAMD 03-12-2020 13:45 SALAT BİLİNCİ 27-11-2020 19:04 ALLAH’A İMAN EN BÜYÜK İMKANDIR 20-11-2020 17:42 HZ.MUHAMMEDİN KUR’AN-I KERİM HAKKINDA GÖRÜŞÜ 13-11-2020 20:19 KUR’AN-I KERİM’İN UYARISI 06-11-2020 17:09 DÜNYAYA İSLAM HÜKMEDECEK 29-10-2020 19:23 MUTLULUĞUN YOLU VE ENGELLERİ 23-10-2020 18:05 İNSANIN HAYATI EMANETTİR 15-10-2020 17:47 DOĞRU YOLDA KALABİLMEK 08-10-2020 19:25 KUR’AN-I KERİMİ ANLAMAK 01-10-2020 18:14 İNSAN KENDİNİ YENİLEMELİ 25-09-2020 16:26 İNSAN KENDİNİ YENİLEMELİ 24-09-2020 18:40 NE ZAMAN MÜSLÜMAN OLDUM? 18-09-2020 17:20 KUR’AN–I KERİM 10-09-2020 18:34 ASRIN VEBASI CİNSELLİK 03-09-2020 18:55 HAYATIN MANASI VE GAYESİ 10-08-2020 19:03 MÜSLÜMANIN DİYETİ 04-08-2020 18:23 KURBAN ALLAH’A ADANIŞTIR 28-07-2020 16:32 İMANIN TEMEL KURALI 21-07-2020 18:11 BİLİM VE TEKNOLOJİ SINAVDIR 15-07-2020 16:25 AKIL NİMETİNİ KULLANMAK 08-07-2020 19:34 BİR VİRÜS DÜNYAYA HÜKMETTİ 29-06-2020 18:37 GEÇMİŞİ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ İNCELEMEK 24-06-2020 20:49 MÜSLÜMAN: HAKKA TABİ OLANDIR 17-06-2020 18:20 MÜSLÜMAN: HAKKA TABİ OLANDIR 16-06-2020 17:35 İNSANIN YÖNETİM KILAVUZU KUR’AN-DIR 09-06-2020 19:09 MÜSLÜMAN ALLAH’A TESLİM OLANDIR 04-06-2020 18:41 İNSAN VE HAYIR 29-05-2020 17:42 GERÇEK BAYRAMA DOĞRU 21-05-2020 21:10 YENİ DÜNYA DÜZENİ 19-05-2020 18:02 HAYATIN ALTIN KURALLARI 11-05-2020 18:06 İNSAN VE GAYESİ 05-05-2020 17:25 TEFEKKÜR EDİP İBRET ALALIM 27-04-2020 19:35 KUR’AN-I KERİM : EBEDİ MUTLULUĞUN PROJESİDİR. 20-04-2020 17:01 KUR’AN-İ BAKIŞLA VİRÜS AYETİ 14-04-2020 17:13 VİRÜS TUFANI VE İNSANLIK 07-04-2020 19:05 MUSİBETİ HAYRA ÇEVİRELİM 31-03-2020 20:34 KORONA VİRÜSÜ BİR AYETTİR 25-03-2020 16:48 KORONO (TAÇ) VİRÜS 17-03-2020 16:52 ASRIN PUTLARI VE İNSAN 12-03-2020 18:26 SURİYE HAREKATI GEREKLİDİR 06-03-2020 16:35 AİLENİN TEMEL KURALLARI 27-02-2020 16:29 KURTULUŞUN ANAHTARI 20-02-2020 18:25 DEPREM DERSİ 13-02-2020 17:17 BU GÜNKÜ MÜSLÜMANLARIN ANLAYIŞI 07-02-2020 16:05 LİYAKAT VE KALİTE 30-01-2020 18:06 İDEAL TOPLUMUN DÜZENİ 22-01-2020 17:09 İDEAL TOPLUMUN DÜZENİ 16-01-2020 20:25 GÖNÜL FETHİ 09-01-2020 20:18 İSLAM VE BİZ MÜSLÜMANLAR 26-12-2019 16:47 HER ŞEYİN BAŞI AHLAK 13-12-2019 15:25 İNSAN VE SORUMLULUK 10-12-2019 16:53 İNSAN VE SORUMLULUK 05-12-2019 17:40 NESLİMİZ NEREYE 28-11-2019 17:26 BUGÜN Kİ MÜSLÜMAN 21-11-2019 14:24 GÜNÜMÜZ İNSANI 12-11-2019 17:52 ÖZÜR VE ÖZÜRLÜLÜK 05-11-2019 18:28 VAHDETTE DOĞRU 25-10-2019 20:06 İNSANIN FITRATINA DÖNMESİ 21-10-2019 15:08 DEPREM GERÇEĞİ 03-10-2019 19:15 GÜNÜMÜZ TOPLUMUNDA KADIN 27-09-2019 17:03 GÜN BU GÜN 20-09-2019 17:45 ŞULE BAŞ’I 12-09-2019 20:03 GENÇLİĞİN TEPKİSİ 29-08-2019 22:07 İNSAN İNSANIN NESİDİR? İNSAN İNSANIN İMTİHANIDIR. 21-08-2019 19:01 TOPLUMUN GELECEĞİ İYİYE GİTMİYOR 15-08-2019 18:19 ŞİFANIN KAYNAĞI KUR’AN-I KERİM 18-07-2019 19:15 ÖNCE SAĞLIK 09-07-2019 20:38 SEÇİMDEN ÇIKAN DERS 27-06-2019 14:36 YAZ KUR’AN KURSLARI 19-06-2019 13:57 DÜNYA GÖRÜŞÜ İDEOLOJİ... 14-06-2019 14:36 ALLAH’A(C.C) YAZILAN MEKTUP 07-06-2019 18:34 GÜNÜMÜZ BAYRAM GERÇEĞİ 31-05-2019 21:22 İNSAN BAKIŞININ MAHSÜLÜDÜR 26-05-2019 19:31 İNSAN, ZAAFININ ESİRİ OLUNCA 22-05-2019 21:22 İ D E A L A İ L E 15-05-2019 18:34 GÜNÜMÜZ RAMAZAN GERÇEĞİ 08-05-2019 20:48 MÜSLÜMAN KENDİ GÜNDEMİNİ OLUŞTURMALI 07-05-2019 20:36 BU GİDİŞ NEREYE 23-04-2019 19:56 KAZANÇ VE KAYIB 19-04-2019 14:52 SAKİN SAKİN DÜŞÜNELİM 21-03-2019 18:24 SİBER SALDIRIYA KARŞI ULAKK 14-03-2019 17:53 MÜSLÜMANIN HEDEFİ 08-03-2019 18:48 LA İLAHE İLLAHLAH DE KURTUL 01-03-2019 14:22 VAHİYLE UYANANLAR 22-02-2019 15:52 ALLAH YOLUNDA HİCRET 15-02-2019 17:27 BU GÜNÜN GENÇLİK GERÇEGİ 14-02-2019 16:57 KUR'AN İNANANI ÖZGÜRLEŞTİRİR 07-02-2019 16:39 MİSYON VE VİZYONUN İNŞASI 29-01-2019 17:53 BÜYÜK DEVLETE DOĞRU 22-01-2019 21:33 KUR-AN’I OKUMA BİLİNCİ 16-01-2019 18:17 DOĞRU VE GERÇEK BİLGİNİN KAYNAĞI 10-01-2019 18:22 Beşer ve İnsan 05-01-2019 01:06 BATI ÇÖKÜYOR 27-12-2018 18:05 NEFİSLERİN TEDAVİSİ VE AHLAKIN İYİLEŞTİRİLMESİ 14-12-2018 17:51 NAMAZ MİRAÇTIR 13-12-2018 17:51 ALLAH (C.C), TEK ÖĞRETENDİR 06-12-2018 16:53 BAŞARININ SIRLARI 29-11-2018 17:54 İNSANLIĞIN BUGÜN Kİ HALİ… 28-11-2018 17:21 İSLAMDA ÇOCUK TERBİYESİ 16-11-2018 14:44 BATININ BİZE ETKİSİ 15-11-2018 16:49 ÇAĞIMIZIN NÜKLEER BOMBASI SİGARA 06-11-2018 19:50 İSRAF 01-11-2018 20:40 MÜSLÜMANIN ANDI 28-10-2018 12:51 SOSYAL MEDYA NESLİMİZİ BATAKLIĞA ÇEKİYOR 22-10-2018 19:20 UMUDUN İNŞASI VE GELİŞİMİ 18-10-2018 18:11 CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ 12-10-2018 19:04 UMUT HAKİKİ BİR DEGERDİR 11-10-2018 21:43 DİN EĞİTİMİNİN TEMEL SORUNU 04-10-2018 21:55 DİN EĞİTİMİNİN TEMEL SORUNU 03-10-2018 18:58 GERÇEK MUTLULUGUN SIRLARI 25-09-2018 19:48 DUA 03-08-2018 20:33 EĞİTİMDE YENİ DÖNEM 27-07-2018 22:07 KUR’ANA DÖNMEK 19-07-2018 20:22 KUR’ANI NASIL OKUMALIYIZ 05-07-2018 22:45 DİYANETE ÇAĞRI 26-06-2018 23:05 SÜPER GÜÇ OLMANIN SEÇİMİ 20-06-2018 18:28 24 HAZİRAN, UMUT OLSUN 13-06-2018 18:23 SEÇİM ORTAMI VE BİZE DÜŞEN 08-06-2018 21:18 DOĞA DOSTU VE DOĞA DÜŞMANI 07-06-2018 20:33 İNSANLIĞIN HUZURA KAVUŞMASI 01-06-2018 01:14 BATMAN VALİSİNDEN DİLEĞİM 27-05-2018 20:42 KUR’AN SURELERİNİN DİLİNDEN 25-05-2018 00:12 MÜSLÜMANLARA SON ÇAĞRI 18-05-2018 20:30 ÖNEMLİ OLAN HASTALIĞI ÖNLEMEK 13-05-2018 23:59 OLAĞAN TEZGAHLAR OLAĞANÜSTÜ SEÇİM 10-05-2018 17:43 KRAVATLI MEDENİYETTEN KURTULUNCA ASLIMIZA DÖNECEĞİZ 07-05-2018 22:05 ANLAMADAN OKUMANIN YARIŞMASI 01-05-2018 21:04 HAYATIMIZI İMANIMIZA ŞAHİT TUTMAK İSTİYORUZ 26-04-2018 20:18 KUR’ANIN ÜMMET BİLİNCİNE DÖNÜŞ 20-04-2018 21:49 BATMAN’DA AHMET DAVUTOĞLU RÜZGÂRI 15-04-2018 20:55 BUGÜNKÜ İSLAM ANLAYIŞI 12-04-2018 20:50 KURANI KERİM VE İNSAN İLİŞKİSİ 29-03-2018 21:53 MÜSLÜMANLARIN BUGÜNKÜ HALİ 22-03-2018 22:24 ÖZE DÖNÜŞ 14-03-2018 23:06 İSLAM ÜMMETİNE DİRİLİŞ ÇAĞRISI 12-03-2018 22:09 DÜNYANIN GİDİŞATI VE MÜSLÜMANIN VAZİFESİ 07-03-2018 21:08 EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN HEDEFİ 04-03-2018 22:08 GÜNÜMÜZ EĞİTİMİ VE OLMASI GEREKEN EĞİTİM(2) 01-03-2018 22:26 GÜNÜMÜZ CAMİLERİNİN DURUMU VE OLMASI GEREKENLER 20-02-2018 23:31 BUGÜNKÜ EĞİTİM VE OLMASI GEREKEN EĞİTİM 18-02-2018 22:13 KENDİNİ BİLMEZLİK… 13-02-2018 22:49 HASTALIKLARDAN KORUNMADA KUR’ANIN ROLÜ 08-02-2018 21:55 PSİKOLOJİK HASTALIKLARIN KUR’AN’LA TEDAVİSİ 01-02-2018 19:15
NAMAZ VAKİTLERİ
E-GAZETE
12 HAZİRAN 2021 E-GAZETE
ANKET VAKTİ TÜMÜ
Web Sitemizi Nasıl Buldunuz
ARŞİV ARAMA