BOĞA BURCU PSİKOLOJİK SÜRECİ

05-11-2019

Öncelikle belirtmem gerekir ki sizinle paylaşacağım burçların pisikolojik özellikleri güneş burcu dikkate alınarak hazırlanmıştır, elbette önce ki yazılarımda belirttiğim gibi güneş burcundan ibaret değiliz doğduğumuz andaki kozmik enerjiler farklı burçlardaki gezegen yerleşimleri ile doğum haritamızı harmanlanmaktadır, burada bize yaşam enejisi veren güneşin daha baskın bir rol üstlendiğini belirtmek isterim. Bu başlık çeşitli astroloji kaynaklarından derlemeler yapılarak sizlere sunulacaktır. Keyifli okumalar dilerim.
BOĞA BURCU
20 NİSAN - 20 MAYIS

Sabit, Toprak ‘Huzuru bulmak ve onu korumak - Boğa'nın hedefi budur.
Dinginlik. Sınırsız bir karmaşıklık içinde yine de sade olmak. Kavranamayacak kadar derinliğe sahip olmak, ancak bunun üzerinde konuşmaya ihtiyaç duymamak.
Karmaşıklıktan kuşku duymak Boğa'nın kaynağıdır. İçgüdüsel bir şekilde, kendi sessizliği ve sadeliğini bulabileceği ortamları arar. Sabit bir iş. Güven veren ilişkiler ağı. Sonsuz bir pratiklikle kozasını örer. Doğal olarak denge, güvenlik ve huzur sunan herhangi bir şeye ilgi duyar.
Boğa'nın stratejisi sonsuz sadeleştirmedir. Varoluşa ait melodramlar yoktur. Sadece hayatın özüyle -sağlık, gerçek, aşk ve sessizlikle- başbaşa kalana kadar ve buna sevgiyle karışık saygı duygusuyla yaklaşana kadar yaşamın yavaş yavaş azalması vardır.
Boğa'nın gölgesi iç huzuru dışsal güvenceyle karıştırmaktır. Gerçekte içsel güvenceden doğan huzuru aramasına rağmen, bunun dış dünyada yansıması olan, para, varlıklar ve insanlararası deneyimsel-dengeyi saplantı haline getirebilir. Bu yüzden inatçı, materyalist, günlük düzenini bozma korkusuyla kendini sıkıntıdan patlatan biri haline gelebilir. Güvence zihinsel düzeyde de bir hareketsizliğe dönüşebilir. İnatçılığı ve irade gücü gibi kaynaklar gölge olarak esnek olmamayı, deneyimlere dar kalıplar içinde, hayal gücünden yoksun tepkiler vermeyi doğurur.
Öğrenmesi gereken; harekete ve değişime gönüllü olmak, gelişim için esnek olabilmektir.’1 astroloji dergisi ; Ayşem Aksoy
TOPRAK : Madde eğilimli - Fiziki hareketlilik - İdrak eder - Pratik - Kararlı - Kendini kontrol edebilen - Koruyucu (muhafaza edebilen). Toprak elementi kişiyi her türlü konularda pratik olmaya yönlendirir. Bununla birlikte özellikle maddi ve materyel konularda da pratiklik ve iyi kullanımı göstermektedir. Boğa Burcunda bu daha çok maddi ve sahip olma yönünde ortaya çıkmaktadır. Buradaki pratikliği ve çoğaltma isteğini göstermektedir Sabırlı olmasını, detayları sevmesini ve bu konularda el yeteneğinin gelişmiş olmasını da göstermektedir. Ayrıca kendisine ve vücüduna gösterdiği özeni de göstermektedir
SABİT : Sağlam - Konsantrasyon yeteneği - Şiddetli dürtülü. Sabit grubundaki yoğunluk kişinin dayanıklılığını ve olayların üserine gidebilmeyi göstermektedir. Başarılarının, uzun süreli dayanıklılıkları ve inatlarından gerçekleştiğini göstermektedir. Ağır ve sürekli bir çalışma ritmine alışık olmalarını da göstermektedir.
‘NEGATİF YANI : Boğa insanı, ne zaman ki gerçek huzurun sadelikten ve sanattan geldiği anlayışından uzaklaşıp, huzuru maddi güvencede ve hazda aramaya başlar, işte o zaman gölgesiyle karşılaşır. Güvenlik arayışını abartır ve materyalizmin batağına düşer.  İnatçılığı, değişime gönüllü olmaması ve gelenekselliği onun en büyük handikapıdır. Bu hem toprak elementinden hem de sabit niteliğinden gelen kişilik özellikleri, bakış açısının daralmasına, yaşam vizyonuna karşı körleşmesine ve Boğanın varoluş amacı olan yaşamın sürdürülebilirliğini sağlamayı yalnızca maddi değerlere ve kişisel hazlara indirgemesine sebep olur. Yaratıcı ve esnek düşünemez, karşısına çıkan sorunlara pratik ve hızlı çözümler getiremez. Statü, para, mal, mülk gibi değerler yaşamının sürdürülebilirliği için bir araç olmaktan çıkıp amaca dönüştüğünde, iç huzurunu da bir daha yakalayamamak üzere kaybeder.  Artık, sorunu sanatla doğrudan ilgilenmek ve sanatsal bir üslup edinmek değildir. O güzel ve değerli şeylerin sahibi olmak ister. Sonuç olarak sanatçı boğa hayal gücünden yoksun, mal mülk düşkünü, alışveriş hastası, huzursuz, maddi olanaklarını yönetemeyen, aç gözlü ve kıskanç, her şeye karşı amaçsızca ve akılsızca direnen bir insana dönüşür.
KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME YOLU:    Boğa insanı,  maddi ihtiyaçlarını ve yaşamın huzur içinde sürdürülebilirliğini sağlamak olan temel varoluşsal hedefini gerçekleştirirken huzuru arama ve bulma yönünde doğru tercihlerde bulunmalıdır. Huzurun mal, mülk ve hazda değil,  içsel güvencede ve duyusal gelişmişliğinin getireceği estetik uyum ve dengede, sadelik, tok gözlülük ve sanatta olduğunu kavrayabilmesi için ihtiyacı olan şeyin yüzleşmek olduğunu bilmelidir. Özellikle maddi korkuları, tüketim alışkanlıklar, statü tutkusu,  duyusal zevklerle ve konfora düşkünlüğünü sorgulamalı, kendine yönelik sağlıklı bir eleştiri mekanizması geliştirmelidir. Değişime ve dönüşüme gönüllü olmalı ve huzuru, maddi değerler de değil, yaşama ve kendine güvende bulmayı öğrenmelidir. Materyalist bakış açısının ve bu bakış açısından gelen tüketim anlayışının sonu yoktur. İnsanoğlu yedikçe daha çok yemek, sahip oldukça daha çok sahip olmak ister. Bu duruma dur demek için ihtiyacımız olan tek şey yüzleşmek ve bilinçli farkındalık geliştirmektir. Boğa insanı bu durumuna çomak sokmak ve kendini kandırmaktan vaz geçmek zorundadır. Doğadan kopmadan, kendisi hakkında düşünmeyi, yaşam vizyonunu geliştirmeyi ve farkındalığını arttırmayı, duyusal yeteneklerini sanatla ifade etmeyi, kendini sanat ve doğa aracılığı ile tatmin etmeyi öğrenmelidir.  Ancak bu yolla huzuru bulacağını ve çevresine de bu huzuru yayarak, mutluluğunu sürdürülebilir hale getirebileceğini bilmelidir.’2 pisikolojik astroloji ; Nalan Yıldırım

 

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?