Dinamik üniversitenin dinamik rektörü…

Dinamik üniversitenin dinamik rektörü…
17-10-2023

Batman Üniversitesinde dinamik üniversite anlayışının hakim olduğu ortada.

Önceki Rektörler döneminde Batman Üniversitesinin politize olduğu ve kendi kabuğuna çekildiği söylenir dururdu.

Rektör Prof. Dr. İdris Demir ile birlikte bu algı yıkılmaya başladı.

Üniversite, gerçek görevini yapar hale geldi.

Aradan çok zaman geçmeden ulusal ve uluslararası kongre, fuar ve festivaller yapılmaya başlandı.

Şimdi de Bilişim Festivali gündeme geldi.

12-14 Ekim tarihlerinde gerçekleşen Bilişim Festivali IFEST 2023, Batman tarihinde bir ilk oldu.

Festivalin detaylarını Rektör Demir’den dinleyelim.

Kendisiyle gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi keyifli okumanızı dilerim.

1- İfest bilişim festivali düzenlemede ki amacınız nedir?

Bilişim Festivali (IFEST) Batman Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen ve bünyesinde Bilişim Fuarı, Kamu Bilişim Çalıştayı, Bilişim Konferansları, Uluslararası Bilişim Kongresi gibi birçok etkinliği barındıran geniş çaplı bir organizasyondur. Bilişim Festivali; kamu, özel sektör ve akademiden tüm paydaşları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, K12 lerden akademiye, özel sektör girişimcilerinden kamu bilişim profesyonellerine kadar  tüm ilgili paydaşların istifade edebileceği bir çok faaliyeti içermektedir.

2-Festival sonrasında neyi hedefliyorsunuz?

Bilişim Festivali kongre, konferans, çalıştay, fuar ve deneyap atölye çalışmaları ile tüm paydaşları bir araya getirerek somut proje çıktıları almayı, bilişim camiası arasında iletişim ve etkileşimi artırmayı, öğrencileri bilişim alanında kalifiye neferler haline getirmek için bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. Ülkemizin bilişim alanındaki üretici, yaratıcı ve faaliyete geçirici insan kaynağına, üretim alt yapısına ve eğitimine katkı sağlayacak bir ortamın yaratılmasını hedeflemektedir.

3-Batman bilişim konusunda bir üsse dönüşür mü?

Batman her ne genç bir şehir olsa da Batman Üniversitesi’nin enerjinin pilot üniversitesi olarak akademik birikimini bilişim ile geliştirmesi, Bilgisayar Mühendisliği yanında açılabilecek Yapay Zeka, Robotik ve Yazılım Mühendislikleri öğrenciler yetiştirmesi, Teknokent’te açılacak bilişim firmalarının artması ve fuar, konferans, kongre ve diğer sosyal faaliyetlerle Batman birbilişim üssüne dönüşebilir. Bunun emarelerini de yakın zamanda Batman liselerinden mezun olan ve çok iyi üniversitelere yerleşen öğrencilerin Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliklerine yerleşmesinden, Batman Üniversitesi Bilgisayar Bölümünün kapasitesinin çok üstünde kontenjanlarla yerleşmelerin olmasından ve bilişim faaliyetlerinin artmasından görebiliyoruz.

4-Üniversitenin enerjide pilot olarak seçilmesi akabinde bilişim içinde bunu öngörebiliyor muyuz?

Batman Üniversitesi enerjinin pilot üniversitesi olarak bir çok projeyi hayata geçirecek faaliyetler yapmayı planlamakta ve girişimlerine devam etmektedir. Ancak Batman’daki genç nüfus, akademik yeterlilik ve öğrenci potansiyeli bağlamında düşünüldüğünde yakalanan bu sinerji ile Batman Üniversitesi Bilişimin de pilot üniversitesi olmaya adaydır. Bir önceki Bilişim Festivali neticesinde Siber Koza Merkezi’nin açılması yanı sıra IFEST2023’te Türkiye Yazılımcılar Fedarasyonu (TÜYAFED) ile işbirliği protokolünün imzalanması bu yolda atılan önemli adımlardandır.

5- Bilişim festivaline katılan firma sayısı kaçtır? Belirlenen sayıya ulaştınız mı?

Bilişim Festivali’ne 30 üzerinde firma 35 marka ile stantlı katılım sağladı. Fuar alanı tam kapasite doldu. Bu anlamda beklenen sayıya ulaşılmış ve hedeflenen başarı yakalanmıştır. Ancak yeterli mi? Elbette çok daha iyisi yapılabilir. Bilişim Festivali’nin teknolojiyi de kapsaması ve açık havaya taşıması yanı sıra proje yarışmaları ile bunu taçlandırabilecek kapasitesi bulunmaktadır. Bunların hepsinin temelinde ise motivasyon yatmaktadır. Batman Üniversitesi kadroları bunu yapabilecek kapasitededir.

6-Bilişim festivalinde kısaca ne tür etkinlikler yapılmaktadır?

Bilişim Festivali kapsamında; Bilişim Fuarı, Uluslararası Bilişim Kongresi, Kamu Bilişim Çalıştayı, Bilişim Akademisi, Bilişim Teknolojileri Konferansları ve deneyap atölyeleri yapılmaktadır. Ancak, bunlar ilgili paydaşların bilgi ve tecrübelerini paylaştıkları, üretkenliklerini sergiledikleri ve bilime katkı sağladıkları etkinliklerdir. Bunların yanı sıra Bilişim Festivali kapsamında yapılan sosyal faaliyetler ile ulusal ve ulusal araneda bilinen uzman isimleri ağırlayarak bölge ve ülkenin turizm faaliyetlerine de tam destek sağlamaktadır. Bilişim Festivali sürecinde Batman otelleri tüm yatak kapasiteleri ile çalışır duruma gelmiştir. Bu da çok sevindirici bir neticedir. Konukların Batman ve çevre illere dair gördükleri ve tecrübe ettikleri etkinlikleri sosyal medya platformlarında paylaşması ile bölgemize ve ülkemize turizm açısından ciddi katkı sağlanmaktadır. 

7-Bilişim festivali geleneksel hale dönüşecek mi?

Temenni ve motivasyonumuz bu yöndedir. Bunun gelenekselleşmesi üniversite, şehir, bölge ve ülkemize çok olumlu katkıları olacaktır. Özellikle katılımcıların vizyonunun genişlemesi, somut proje çıktılarının alınması ve sahiplenilmesi en büyük temennimizdir.

8-Başka alanlarda da festival yapmayı düşünüyor musunuz?

Bilişim Festivali düzenleme komitesi olarak çok fazla festival yapmaktan ziyade mevcut olanların kalitesinin arttırılmasını hedeflemekteyiz. Etkinliklerin çeşitliliğinden çok somut çıktıları ve uzun vadeli etkileri çok daha önemlidir.

9- Bilişimde Hardware ve software somut ürünlerin ortaya çıkması için ne yapılmalıdır? Üniversite sanayii işbirliği yeterli mi?

Üniversite – sanayii işbirliklerinin arttırılması oldukça önemli ancak somut teşvik programlarının başlatılması, Batman Teknokentinin tam kapasite çalışması ve tüm bölge yanı sıra ülkedeki diğer teknokentlerle birlikte işbirliklerinin arttırılması ürün odaklı gelişimin önünü açacaktır.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?