Çoğul zekâlar

Çoğul zekâlar
25-06-2024

Matbaanın icadı şehirlerin önemini azaltmadı, internetin icadı da şehirlerin önemini azaltmadı. İnsan, yapısı itibarıyla sosyal bir canlıdır. İnsan; diğer insanlarla bir araya gelmeli, konuşmalı, tartışmalı, sorunlar çözmeli...

    İnsanın zihninde ayna nöronlar vardır. Bu nöronlar birbirinden etkilenir, birbirini taklit eder, aralarında bir enerji ve bilgi akışı gerçekleşir, bir eylemi görsel olarak kodlar.

Birlikte çalışan zihinler birbirine bağlanır, bundan dolayı beyinlerin yakınlığı da çok önemlidir. Antik Yunan'da 12, 14,16 ve 17. yüzyıllarda büyük filozoflar ortaya çıkmış ve bunların sonucunda büyük icadlar yapılmıştır. Bu icadların aynı bölgeden çıkması sizce tesadüf mü?

Harvard Üniversitesi bunun en güzel kanıtı değil mi? Cambridge Üniversitesinde bir laboratuvarda yüz yıl boyunca on tane nobel ödüllü çıkmıştır. İskenderiye Kütüphanesi buna örnek değil mi?

Başarılı insanların en önemli özelliği çok iyi hocalarının olmasıdır. Öğrencinin ufkunu açan, öğrenciyi ilerleten öğrenciye sağlam bir temel inşa ettiren de öğretmendir.

     Zeki insanlardan oluşan çalışma grupları birlikte düşünmektedir. "Kolektif niyet, kolektif mükemmelliğe ilham verir." sözü de bunu çok iyi ifade etmektedir.

Yüzlerce bilim insanın yürüttüğü uzay projelerinde uzay gemileri yere çakılabiliyor. Buna ne demeli? "İstisnalar kaideyi bozmaz."

    Bilgi sahibi insanlardan ziyade akıl sahibi insanların bir araya gelmesi lazım. Akıl sahibi insanların zenginlik oluşturması önemlidir çünkü farklı notaların armonisi cazibe yaratır.

    Çocuklarımızı; okuyarak, düşünerek, düşleyerek, gezerek, gözlem yaparak, inceleyerek, tarihle, sosyolojiyle, felsefeyle, bilimle donatmalıyız. Çalışmalı, çok çalışmalı, daha çok çalışmalı...

Çoğul zekâların ilham perilerine ihtiyacı olmaz, büyük çaba gösterek hedeflerine ulaşırlar.

İnsan aklının en iyi besini diğer insanların aklıdır. Katılıyor musunuz? Şeytan ayrıntıda gizlidir...

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
Ömer Levent
Ömer Levent 3 hafta önce
"Akıl akıldan üstündür." Yazılarınızı daha sık görmek istiyoruz...