Tarihin kutbu ‘’matematik’’

Tarihin kutbu ‘’matematik’’
29-11-2023

Matematikle ilgili uzun zamandır bir şeyler karalamayı düşünüyordum. Matematiğin ailede, toplumda, bireyde, sanat ve uygarlıktaki önemine değinmek istiyorum.

Şimdiden iyi okumalar diliyorum.

İlk matematik dersini Platon M.Ö. 389 yılında kendi okulunda ders olarak okuttu. (Teşekkürler Platon) Bir ülkede matematiğin kötü olması bilimin, teknolojinin, eğitimin, tıbbın, demokrasinin sekteye uğraması demektir.

Bildiğimiz gibi tarihte her şeyin başlangıcı Mezopotamya'dır.  Uygarlığın tohumlarını Sümerler ve Babiller attı. Biz de sefasını sürdük. Eğer bir medeniyet gelişmişse bunun nedeni matematiktir. 

Sümer, Babil, Roma, Almanya, Japonya mühendis toplumlardı, matematik seviyeleri de çok yüksekti. Roma; kaleleri, yolları, tiyatro yapıları, kuleleri, askeri teçhizatı matematik kültürü sayesinde yaptı.

Ya Mısır piramitleri, Sümer Zigguratları...

M.S. 21. yy.ın ilk çeyreği bitmek üzere. Dünya yeni bir çağa girdi "Sayılar Çağı".  Matematiğin önemi her geçen gün arttı. Modern dünyayı kuranlar: Edison, Tesla, Henry Ford...Başarılarını yüksek matematik bilgilerine borçlular.

Günümüzde ise çağdaş ekonomiler teknoloji güdümlüdür. Bu piyasalarda iş bulmak ve başarılı olmak için matematik bilgisi büyük önem arz ediyor.

Ben, matematiği bir evin inşası olarak düşünüyorum. Sağlam temelleri, kolonları güçlü olmalı ; kara, soğuğa, yağmura dayanmalı. Otuz dört yıllık eğitimci deneyime dayanarak şunun altını çizerek söylüyorum: Çocuk fiziksel ve zihinsel olarak gelişim sürecinin gerisinde yer alıyorsa matematikte zorluklar yaşar. Her iki koşul yerine getirildikten sonra çocuğumuzdan matematik başarısı bekleyebiliriz.

Evde çocuğumuza matematik sevgisini kazandırmak için; bulmaca, logo, yapboz, tangram vb. oynatabilir, çocuğumuzla sayısal sohbetler yapabiliriz.

Matematik bize daha iyi düşünme becerisini kazandırır. Bu şekilde harika fikirlere sahip olabiliriz, entelektüel gelişimin özü budur. Bazı filozoflar sanatı kıymetlendiren şeyin matematik olduğunu düşünür. Matematiğin büyüleyici olduğu fikrindeler. "Problemin güzeli olur mu, denklemin güzeli olur mu, sayıların güzeli olur mu? " Olur diyor matematikçiler. Siz katılıyor musunuz?

Matematik bence bilimdir, dildir, sanattır, müziktir, resimdir. Hatta ve hatta matematik, beyin jimnastiğidir.  Biraz daha ileri gitmek istiyorum: "Matematik sorunlarımızı çözmek için başvuracağımız bir disiplindir." diyorum.

Çocuklarımız kendilerini güçlü matematikçiler olarak görmeli. En ünlü matematikçiler genelde matematikçi ailelerden çıkıyor. Matematikçiler; özel bir destekle iyi bir rol, model matematikçi ile üstün başarı yakalayabilir. Buradan Salih, Birsin ve Mizgin hocama selam gönderiyorum.

Sonuç olarak şunu söylemek isterim: Napolyon kitap kurduydu, vaktinin büyük bölümünü kütüphanede geçirirdi. Mısır seferine 125 kitapla çıkmıştı,  illeri düzeyde matematik bilgisine sahipti. Napolyon: "Bir komutan iyi bir matematik bilgisine sahip olmalıdır." der. 

Matematikte fikirler yürütülür, fikirler çatışır. Neticede dünya ile uyum içinde bir yaşam sürdürürüz.

Esen kalın...

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
Ömer Levent
Ömer Levent 2 ay önce
Hocaların hocası Bülent hocamiza selamlar, sade,anlaşılır ve net anlatım. Tebrikler