Nostalji

1946’DAN 1964’E KUŞAKLAR…

Kuşak kavramının sözlük anlamı ‘yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğudur.

1946’DAN 1964’E KUŞAKLAR…
11-06-2019 21:19
25-12-2021 12:07
Google News

Yazan ve derleyen EKREM GÜNAYDIN

İzinsiz iktibas edilemez.

Sosyolojik tanımlar incelendiğinde, kuşaklar, belli tarihlerde doğmuş, sosyalleşme sürecinde ortak sosyal, politik, ekonomik vb. olaylardan etkilenmiş, koşullar gereği benzer sorumluluklar yüklenmiş oldukları için ortak değer, inanç, beklenti ve davranışlara sahip gruplar olarak açıklanabilir.

DOĞULAN YILLARA GÖRE KUŞAKLAR

Kuşakları doğduğu yıllara göre tanımlarsak;

1946–1964 arasına Patlama Kuşağı, 1965-1979 arasına X Kuşağı, 1980-1999 arasına Y Kuşağı ve 2000-2021 arasında doğanlara ise Z Kuşağı denilir. Her bir kuşaktan kısaca bahsedip biraza daha iş hayatında daha fazla içimizde olan Y Kuşağına detaylı değineceğim.

SESSİZ KUŞAĞIN ÇOĞUNLUĞU, EMEKLİ DURUMUNDA

1927 – 1945 yılları arası doğan Batman’ın oluşumuna tanıklık eden ve bu gelişim ve değişimde büyük rol alan dedelerimiz ve babalarımızın içerisinde yer aldığı kuşak ‘’Sessiz Kuşaktı. Günümüzde Sessiz Kuşağa ait kişilerin yüzde 95’i emekli olmuştur ve çok kısa zamanda gerek endüstri gerekse diğer alanlarda çalışanları kalmayacaktır. Bu kuşağın kültürel öğeleri içinde geniş aileler, yerel sosyal gruplar ve yoğun komşuluk ilişkileri yer almaktaydı. Toplumun temel değerleri ise otoriteye saygı, sadakat, çok çalışma ve toplumsal değerlere adanmışlıktı. Yaşam felsefeleri yaşamak için çalışmaktı.

46–64 PATLAMA KUŞAĞI…

https://www.facebook.com/ekrem.gunaydin sosyal sayfamın siz değerli dost ve arkadaşlarımın içinde yer aldığı 1946–1964 yılları arasında doğanlar ise Patlama Kuşağı olarak ifade edilmekteler. İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonraki “nüfus patlaması” yıllarında doğan söz konusu 1 milyar bebekten ötürü Baby Boomers kuşağı olarak da isimlendirilmiştir. Bu dönemde dünyaya gelen bireyler Soğuk Savaş dönemi çocukları olarak adlandırılmaktadır. Dünyanın insan hakları hareketlerini, radyonun altın çağını, Türkiye’nin ise ihtilali ve çok partili dönem sancılarının yaşandığı yıllarda doğan kişilerin oluşturduğu kuşak olarak tanımlanabilir. Büyümenin, refahın, mal ve hizmetlere özlem duygusunun ağır bastığı bir kuşaktır. Bu nesil, “kuralcı” olarak tanımlanmaktadır. Sadakat duyguları yüksek, kanaatkâr ve aynı zamanda bir yerde uzun süre çalışabilen bir yapıya sahiptirler. Teknolojinin kimine yakın kimine göre ise uzak olduğu söylenebilir.

BU KUŞAK, UYUMLU, İDEALİST, ÇALIŞKAN…

Bu jenerasyon, çalışkan, idealist, kararlarında uyumlu bir yapıya sahiptir. Ayrıca bu jenerasyona atfedilen yetki duygusu, işkolik ve bencillik gibi bazı olumsuz özelliklere sahip olduğu ifade edilmektedir. Zor işe ve uzun saatler çalışmanın önemine inanan bu kuşak üyeleri uzun dönemli istihdam anlayışıyla çalışmaktadırlar. Kendi kendilerini motive edebilen ve takdir edilmekten hoşlanmayan bir yapıya sahip oldukları söylenebilir.. Takım çalışmaları ve takım toplantılarına önem verirler. Sen önemlisin ve sana ihtiyacım varı duymak onların en önemli motivasyonudur. Türkiye nüfusunun %19’luk bir kısmını oluşturmaktadır.

(Fotoğraf: Batman Lisesi Bahçesi 1973-1974)

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
ANKET TÜMÜ
EKONOMİ DÜZELİR Mİ?
ARŞİV ARAMA
E-GAZETE TÜMÜ
13 Temmuz 2024 e-gazete