Ahlaki çöküntü

Ahlaki çöküntü
16-08-2023

Hz. Ali (kv): "Ahlakı bozulan bir toplumdan yalnızlık şifadır." Sözü ile toplumsal birlikteliğin güçlü olması için Ahlakın ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istemiştir.

Toplumu ayakta tutan; biri maddi diğeri manevi olmak üzere iki önemli müeyyide var.

Maddi müeyyide; yasalar, hukuk kuralları ve benzerlerinden oluşur.

Hukuk devleti olma ve adalet için çok önemli olan maddi müeyyide, tarafsız ve herkese eşit mesafede olmalıdır.

Kolluk kuvvetleri, savcılar ve hakimler; denetleme, ihlal ve ihmalkarliğı takip etme; tutuklama, cezalandırma ve özgürlüğü kısıtlama ile maddi müeyyideyi icra ederler.

Maddi müeyyide ülke için tek başına yeterli mi?

Kesinlikle hayır.

Toplumun bekası, güçlü olması, müessir medeniyet seviyesine çıkması için en az maddi müeyyide kadar belki de daha fazla manevi müeyyide de önemlidir.

Manevi müeyyidenin en güçlü öğesi ise AHLAK kurallarıdır.

Toplumun selameti ve birliği için Ahlak çok önemlidir.

Ahlakın olmadığı ve ya etkisini yitirdiği ülkeler uzun süre varlıklarını sürdürmeleri imkansız gibidir.

Peygamber sallallahu aleyhi ve Sellem: " Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." (Muvata, Hüsnü'l-Hulk, 8) demesi ahlakın her kese ve kesime ne kadar da lazım olduğunu ortaya koymaktadır.

"Girmeden tefrika bir millete düşman giremez; toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez." Diyen Mehmet Akif Ersoy toplumun bir yürek olmasının en önemli öğesi; aynı değere ve inanca yani ahlaka sahip olması ile mümkündür.

Gelişmiş ülkeler, geri kalmış ülkeleri işgal etme yerine o ülkeleri ayakta tutan, birlikteliği sağlayan ahlak kurallarını hedef almaktalar.

Ülkemiz gibi büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede güzel ahlakın yok olması için korkunç çalışmalar yapılmaktadır.

Devletin yasal düzenleme ile destek olması, görsel ve basılı medyanın sınırsız desteği, toplumun duyarsızlığı ahlakı çokuntunun oluşmasına sebep olmaktadır.

Kadının bedenini ve cinselliğini teşhir etme gayreti, erkeklerin kadın olma hevesi, çapkınlık adı altında ırz düşmanlığı ahlaksızlığın bir kısmını oluşturur.

Yine; ticarette, imalata, işte, verilen sözlerde, saygıda, sevgide ve benzeri ahlaksızlık ayrı bir derttir.

Yuvarlanan kar topu gibi büyüdükçe büyüyen, toplumu kanser illeti gibi esir alma gayreti içinde olan ahlaksızlık harekatına karşı güç birliği yapma gayreti içinde olalım.

Selam ve dua ile.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?