Kadın ve özgürlük

Kadın ve özgürlük
19-04-2024

Özgürlük yada hürriyet, istediğini seçebilimesi, yapabilmesi ve hareket edebilmesi olarak açıklanır.

Burada önemli olan kısıtlanmaması veya mâni olunmamasıdır.

Başkasının hukukunu ihlal söz konusu olduğunda kısıtlama olur. Onun içindir ki sınırsız özgürlük değil sınırlı özgürlük vardır.

Fertlerin hürriyetinin sınırlarını; din, gelenek, görenek, örf ve adetler belirler.

Yüz yılların birikimi ve tecrübesi ile oluşan bu kurallar toplumun bir arada yaşaması ve mutluluğu için birer ihtiyaçtır.

Bediüzzaman:

"Hem Kur'an merhameten, kadınların hürmetini muhafaza için, haya perdesini takmasını emreder. Ta havasat-ı rezilenin ayağı altında o şefkat madenleri zillet çekmesinler. Alet-i hevesat, ehemmiyetsiz bir meta' hükmüne geçmesinler." (Sözler)

Çağımızda medyanın desteği ile "kadına özgürlük" adı altında herşeyi yapma hakkı tanıma gayreti kadına faydası olmamıştır.

Tanıdığım ve boşanmaması için uzun uğraşlar verdiğim bir bayan vardı.

Feminist tavrı "köle değilim" söylemi başarılı olamamıştim.

Yuvanın yıkılması beni derinden üzmüştü.

Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra, kadın çalışmaya başlamıştı.

İş yerinde, mesaiye uyma, patronun emirlerine riayet etme ve müşteri memnuniyeti için neler yapıyordu? Özgürlüğü ne durumda idi?

Yerinde görmek için ziyaretine gittim.

Kendisine "işler nasıl gidiyor? Memnun musun?" Diye sorduğumda o "Allah'a şükür geçinmeye çalışıyorum" dedi. Ona "mesai nasıl?" Diye sorduğumda, "uymak zorundayız yoksa işten çıkarırlar. Zaten işi zor bulmuşum."

Ona "ya özgürlük" diye sorduğumda durakladı ve de sustu.

Bir kaç sorudan sonra, "yeme, dinlenme, hatta zaruri ihtiyaçlarını karşılanma söz konusu olduğunda özgürlüğün ne durumda?" Diye sorduğumda o hep susuyordu.

Ona "doğru söyle buradaki kurallar mı çok sıkıcı veya evli iken evdeki kurallar mı? Buradan mi daha özgürsun yada evli iken?, kocanın talepleri mi, patronun emirleri mi?"

Derin bir oh çekerek "hocam kıyas bile edilemez. Patronun emirlerini dinlediğim kadar kocamın ricalarinin onda birini dinleseydim çalışan değil evimin kraliçesi olurdum."

Çok pişman olmuştu.

Ancak iş işten geçmişti.

Bediüzzaman:

"Medeniyet ise, kadınları yuvalarından çıkarıp, perdelerini yırttı beşeri de baştan çıkarmıştır. Halbuki aile hayatı, kadın-erkek mabeyninde mütekabil hürmet ve muhabbetle devam eder." (Sözler)

Selam ve dua ile.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?