Din ve siyaset

Din ve siyaset
26-01-2024

Seçimler yaklaştıkça siyasetin kirli yönü de ortaya çıkmaya başladı.

Dini veya dinsizliği siyasete alet edenler kirli siyasetin öncülüğünü yapmaktalar.

Ülkenin sorunlarını ve çözümlerini anlatma ve projelerini sunma yerine din veya dinsizlik üzerinden siyaset yapılmakta.

Ekonomideki sıkıntılar, gelir dağılımındaki adaletsizlik, işsizlik ve yoksulluk almış başını gidiyor.

Adalete olan güve zedelenmiş, gasp, darp, hırsızlık, kadına şiddet ve cinayetler artmıştır.

Torpili, rüşvet, yolsuzluk, işe göre değil adama göre iş ayukka çıkmış.

...

Bunca sorunu bir kenara bırakarak "İrtica ile mücadele" adı altında dindarları hedef tahtasına koyma.

Ülkede var olan diğer dinlere ait cemaatlere karşı saygı çerçevesinde yaklaşılırken söz konusu Müslüman ve ehli sünnet cemaati olunca "irtica", "laiklik elden gidiyor" yaygarası ile kinlerini kusmalar.

Çarşafı, sakalı, çocuğuna Kur'an ve namazı öğretmeyi tehlike görüp "ülkenin beka" sorunu yapma.

Tüm dinlere gösterilen "hoş görü ve din özgürlüğü" sıra Müslüman'a gelince çatık kaşlar ve "gerici, yobaz" suçlaması.

Oluşan bunca etkiye karşı gösterilecek tepki ve bu tepkiyi fırsat bilip "din elden gidiyor" yaygarası.

Maalesef ülkemizde siyaset ve siyasetçi din ve dinsizlik üzerinden siyaset yaparak çözülmesi gereken sorunlar hep ötenmiştir.

Dindarlar üzerindeki baskı ve neticede oluşan korku oy vermede doğru karar vermesi önünde engel oluşmaktadır.

Artık yeter diyelim.

Ülkenin sorunlarını gündeme getirin.

İşsizliğe, yoksulluğa, adaletsizliğe çözüm bulun.

Din üzerinden siyaset yapmayın.

Dinsizliğinizi siyasete alet etmeyin.

Ne zaman siyaset dinden elini çeker, dinsizler haddini bilip İslam'a saldırı yapmaz ise o zaman her şey güzel olacak.

Siyaset gerçek rayına girecektir.

Siyasi, ekonomi ve uluslararası ilişkilerde başarılı sonuçlar alınacaktır.

Kişiler değil projeler önem kazanacaktır.

Siyaset rant kapısı olmaktan çıkıp hizmet sektörü olacaktır.

Herkes ve her kesim kazanacaktır.

Seçimler beka sorunu olmaktan çıkıp rakabet etme halini alacaktır.

Selam ve dua ile.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?