Din İstismarı Ve İslam

Din İstismarı Ve İslam
05-08-2023

Günümüz toplumunda; yozlaşma, ahlakı çöküntü, güven bunalımı, adaletteki kaygılar, dinin çıkar için pervasızca kullanılması her kesimin şikayet ettiği konulardır. 

Peki, bu hâle nasıl geldik?

Elli yıl bizler için bir ömür olsa da devlet için bir yıl hükmündedir. Yüz yıl ise bizim için yolun sonu devlet için yolun başlangıcıdır.

Günümüzde oluşan olumsuz bu tabloya herkes tarafından itiraz edilsede LAİK kesimin bu durumdan şikayet etme hakkı yoktur.

Bu nesil Atatürk'ün dediği gibi "öğretmenlerin eseridir."

Özellikle dinî alandaki yozlaşma, falcılık, cincilik, kısmet bağlama, siyasi ve maddi çıkar sağlama bu neticenin bir sonucudur.

Cumhuriyet kurulurken yeni bir devlet ve "muassir medeniyet seviyesine çıkma" ülküsü ile nice devrimler yapıldı.

Hilafet kaldırıldı, harf devrimi yapıldı, ezan Türkçe okutuldu, kılık kıyafet yenilendi... Bu devrimlere uymayanlar kimi canı, kimi malı ile büyük bedeller ödedi.

Okullarda din yasaklandı, on yılda bir darbeler ile hükümetlere ayar verildi. 

Her yere heykeller dikildi, görsellerde çağdaş diye her türlü melânet afişe edildi...

Ana kucağından asker ocağına kadar laiklik işlendi. İş için, aş için bilinmesi gerekenler tek şey haline getirildi.

Ve yüzyılın sonunda laik bir toplum inşa edildi.

Peki "muassir medeniyet" seviyesine çıkıldı mı? Hayır.

Toplumun kalbinden din atıl dı mı? Oda hayır.

Din istismarı önlendi mi? Hayır Hayır Hayır

Ya ne oldu?

Dini konuda cahil ve aç kalan müslümanlar; sormadan, sorgulamadan, körü körüne dini yaşamaya başladılar.

Bu durum; din tacirleri, cinci, muskaci, kısmet açma ve bağlama, siyasi  ve maddi rant elde edenler için birer fırsata dönüştü.

Dolandırma, kandırma, taciz, tecavüz... olaylarına sebep oldu.

Dinen de sakıncalı ola Ağaca, yatira, çaputa... Bel bağlama devri başladı.

Oluşan bu durumdan; "cinci hoca, tecavüzcü şeyx, yatır, katır..." Örnek ve tiplemeleri ile Dini Mübin İSLAM'I hedef göstermeleri ise tezgahın en büyüğü olduğudur.

Mevcut durumda bir şikayet varsa ki vardır.

Ancak bu şikayeti yapma ve eleştirme hakkına sahip olmayan tek kesim; İnsanları dini konuda cahil bırakarak bu yanlışların yapılmasına sebep olanlardır.

İslam dini cehaleti kabul etmez. "Bilenlere bilmeyenleri" bir tutmaz.

Selam ve dua ile. 

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?