EĞİTİM BİR SEN De Yeni Dönem

EĞİTİM BİR SEN De Yeni Dönem
26-10-2022

Mevcut iktidarın desteğiyle güçlenen Eğitim Bir Sen Batman da yeni bir yönetim oluşturdu.

Bilhassa 2015 Feto darbesinden sonra devletin kadroları yenilendi. Yyenilenen devlet kadrolarında aktif rol oynayan, yetkili sendika Eğitim Bir Senyönetime yaptığı katkıyla eleştiri odağı haline geldi.  İktidarın süslü bir tepside sunduğu kadrolaşma fırsatını pekte iyi değerlendiremedi. Dahaçok eş dost ve yakın çevreleriyle oluşturan eski yönetim o zamanda berieleştirilerin odağı halindeydi.

Kuruluş amacı ve hedefi; Sosyal ve kültürelalanda üyelerinin haklarını korumak olan Sendika,bu alanda faaliyet göstermekten çok çevresinde bulunan yandaşlarına hizmete dönüştü. Bu aşamadan sonra sendikacılık bağlarının yerini makam ve menfaat grupları aldı.

Artık Sendikanın misyonunu değişmişti.

Hak, hukuk ve adaletin göz ardı edildiği, bilhassa yönetime yakın çevrelerin çıkar ve menfaatlerinin gözetilmeye başlandığı dönemde Sendika, eleştiri oklarına hedef oldu.

Eski Yönetim,üyelerinin yaptığı haklı eleştirilere kulak tıkarken, bildiğini okumaktan geri durmuyor, üyelerinin oyu ile geldiği gibi yine üyelerinin oyu ile gideceğini hesaba katmıyordu.

Üyelerinin haklarını, eşitlik ve adalet ölçüleri doğrultusunda korumaktan çok, klikleşmiş grupların,bir başka deyişle kaymak tabakanın çıkar ve menfaatlerini korur hale gelmişti. Bubayramlaşmalarda dahi açık açık sergileniyor, bayramlaşma merasimlerisendika üyelerinden çok,grupların bayramlaşmalarına dönüşüyordu.

Artık yönetim, hak sahiplerinin haklarını savunmaktan çok yandaşlarının hukuksuzluklarını kapatmaya varacak kadar adaletten uzaklaşmıştı.Bu durum yönetime yakın olamamakla beraber sendikanın kültürel mirasını taşıyan üyeleri tarafından hiçte hoş karşılanmıyordu.

Sendika misyon ve vizyonu aslından uzaklaştırılıyordu.

Büyük bir dava ideali ile ortaya çıkan, akabinde “Görev istenmez. Verilir.” Hadisinin arkasına sığınan yönetim, başta kendileri olmak üzere eş, dost ve yakın çevrelerine verdikleri imtiyazlarla devlet içinde kadrolaşırken Peygamber Efendimiz(sav)in “İşi Ehline veriniz.” hadisinin belirttiği temel ilke olan liyakat konusunu tamamen göz ardı ediyordu.

Netice de “Yandaş” olarak adlandırılan ve çoğunlukla liyakatten yoksun kadrolar oluşturuldu. Bu durum, “İslam gelecek, zulüm bitecek” sloganıyla büyüyen ve iktidar olunca adaletin, hakkaniyetin geleceğini düşünen,hayatını buna adamış idealist insanların hayal kırıklığına uğramasına neden oldu.

Kanun ve mevzuatların oluşturduğu hakları, hukuk dışı güçlerle, adaleti de yok sayarak oluşturulan yönetim şekilleri elbette yok olmak zorundaydı.

Toplumu bir araya getiren Adalet harcının göz ardı edilmesi, değişimleri de kaçınılmaz kılmaktadır.

Aslında daha bundan önceki seçimlerde gerçekleşebilecek olan değişim, yeterli cesareti gösterip karşı çıkacak yeni bir oluşum olmadığından bu günlere kaldı.

Yapılan haksız, hukuksuz ve adaletten uzak uygulamalar ŞubeEğitim Bir Sen Başkanı ve yanında yer alanlara karşı büyük bir direniş oluşturdu ve akabinde yönetimden tamamen uzaklaşmalarıyla neticelendi.

Aslında tam da olması gerek buydu.

Mutlu bir azınlık haricinde haklarının korunması isteyen sendikaya üyelerigidişattan pekte memnun değildi. Bu memnuniyetsizlik, dönem içinde Sendika yönetiminde belirleyici olanlara karşı bir duruş olarak gelişti ve gerçekleşti.

Seçim;Yönetime karşı duran gruplar arasında gerçekleşti.

Sonuçta üyelerin tercihi bundan önce de yönetimde olan fakat etkin bir rol almayan Şehmuş ÖNLÜ ve ekibini büyük büyük bir farkla yönetime getirdi.

Bizlerde yeni yönetimi kutluyor. Hayırlı olsun temennilerimizi iletiyoruz.

Bir sendikalı olarak, içinde bulunduğum camianın temsiliyetini oluşturduğuna inandığım Eğitim Bir Sendikasının kuruluş misyonunu unutmadan hak ve hukuku gözeterek adil bir yönetim anlayışıyla sendikacılık yapmalarını temenni ediyorum.

Üyelerinin Hak ve hukuklarını gözeterek adil bir yönetim sergilenmesini, liyakat ehlinin yanında durmasını,hak ve hukuk çerçevesinde üyelerinin haklarını korumasını, üyeleri arasında adil ve bütünleyici bir yönetim gerçekleştirmesini temenni ediyorum.

Aynı zamanda tüm üyelerini kucaklayıcı, kapsayıcı, ayrımcılıktan uzak bir duruş sergileyeceklerini umuyorum.

Toplumumuzun temelini oluşturan bilhassa dini, manevi cemaatsel çalışmaları kucaklayıcı, birleştirici, bir araya getirici, bütünleştirici, birlik ve beraberliği tesis edici çalışmalarda bulunacakları umuyorum.

Ayrımcılığa yol açmayan, kin, nefret ve düşmanlıktan uzak bir yönetim sergilemelerini diliyorum.

Tekrar tekrar belirtelim.

Kanun ve mevzuatlar çerçevesinde haktan, hukuktan ve adaletten ayrılmayan, üyelerinin haklarını koruyan ve yanlarında yer olan Sendikal bir yönetim tarzı bekliyoruz.

Yeni yönetimin geçmişten ders çıkarıp eski hataları da göz önüne alarak ileriye dönük bilhassa faydalı ve yararlı çalışmalar gerçekleştirmesini temenni ediyorum.   

Bu vesileyle Şehmus ÖNLÜ ve ekibini kutluyor, Batman eğitim camiası için hayırlı olmasını diliyorum.

Vesselam…

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?